Skip links

Kategorie: Dofinansowania

Nawet 5 milionów złotych dofinansowania na wdrażanie innowacyjności produktowej i procesowej na terenie Wielkopolski

Jak można przeczytać na stronie WRPO 2014-2020: Wsparciem w ramach konkursu zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, czy zastosowanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Nauka + biznes = innowacja

Między sferą nauki, a przedsiębiorcami coraz częściej dochodzi do współpracy, w wyniku której powstają znakomite projekty. Tandem wydaje się być idealny – naukowiec posiada wiedzę, którą może wykorzystać do unowocześnienia produktów i usług przedsiębiorcy. Ponadto oprócz powiększenia swego dorobku naukowego, w wyniku współpracy, może mieć realny wpływ na wdrożenie innowacji.

Go To Brand – czyli rusz z firmą na koniec świata

Najważniejszą ideą konkursu jest wsparcie budowania i promocji polskich marek na świecie. Każda firma, która otrzyma dotację będzie mogła pojechać jako wystawca na branżowe targi do najdalszych zakątków świata oraz otrzyma dofinansowanie na zorganizowanie spotkania z zagranicznymi partnerami.

Zmiany, Zmiany, Zmiany…

Pod koniec sierpnia tego roku nastąpiła zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. W dzisiejszej odsłonie bloga przedstawimy Wam o czym należy pamiętać, aby prawidłowo przeprowadzić procedurę wyboru wykonawcy w ramach projektu europejskiego.

Skąd pochodzą środki na dotację UE, czyli krótko o funduszach europejskich

“Dotacja unijna”, “dotacja z UE”, “finansowanie z Unii”, “wsparcie unijne”  – w mowie potocznej funkcjonuje wiele określeń, ale wszystkie odnoszą się do tego samego: pomocy finansowej, której Unia Europejska udziela przedsiębiorstwom z państw członkowskich. Środki na ten cel pochodzą ze specjalnie powołanych Funduszy Europejskich.