Bez kategorii

Jak pozyskać dofinansowanie w okresie pandemii na Śląsku?

Z artykułu dowiesz się: 

 • Na co przeznaczyć można pozyskane dofinansowanie?  

 • Czy dofinansowanie zostaną koszty działalności bieżącej? 

 • Jakie branże są uprzywilejowane w konkursie? 


W polskiej gospodarce nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania finansowe dla przedsiębiorców. Od ponad tygodnia funkcjonuje Tarcza Finansowa, z której
skorzystało już kilkadziesiąt firm.  Większość z nich z pewnością korzysta także ze zwolnienie z ZUS, inni z dofinansowań do wynagrodzeń. A wszystko to za sprawą pandemii koronawirusa, która opanowała cały świat i zmieniła rzeczywistość przedsiębiorców.  Stanęli oni przed nowymi wyzwaniami i problemami, stąd koniecznie było pojawienie się także nowych form wsparcia. Oferują je organizacje wojewódzkie, jak i te ogólnopolskie. Dziś przedstawimy Wam jedną z propozycji dla województwa śląskiego – konkurs 3.2. Innowacje w MŚP Typ 2 Inwestycje w MŚP. 

 

Nowy typ konkursu o dofinansowanie

Złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 nie brzmi jak łatwe zadanie. Przedsiębiorstwa borykają się z utratą płynności, ciągłości produkcji i brakiem środków pieniężnych. W związku z tym Zarząd Województwa  Śląskiego zdecydował się na zorganizowanie dodatkowego naboru w zmienionej formule, tworząc przy tym nowy typ konkursu – Inwestycje w MŚP. Jest to dofinansowanie na działalność mające na celu utrzymanie miejsc pracywsparcie bieżącej działalności, utrzymanie konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dla przedsiębiorców to teraz kluczowe i bardzo potrzebne działania. 

Konkurs ten wspiera przedsiębiorstwa i pozwala na zachowanie pozycji na rynku w dobie pandemii, dlatego też chcemy zachęcić do wzięcia udziału. 

 

Warunki konkursu o dofinansowanie na działalność

Nowy nabór trwa od 28.04 do 23.06 i podzielony jest na kilka rund. Na każdą z firm w obecnym naborze czeka max. 800 tys. PLN. Poziom dofinansowania wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych 

inwestycje w MŚP dofinansowanie

Zasadniczym celem konkursu jest wsparcie inwestycji w aktywa trwałe i WNiP.  Dofinansowane mogą zostać jednak również koszty bieżące, przy czym muszą one towarzyszyć kosztom inwestycjiPozyskane środki mogą zostać przeznaczone na: 

 • inwestycje produkcyjne (np. zakup urządzeń) przyczyniające się do rozbudowy parków maszynowych,  

 • mikroinwestycje związane z dywersyfikacją bieżącej produkcji lub usług 

 • zakup surowcówmateriałów i produktów,  

 • koszty promocji, m.in. publikacji w mediach, reklamy out-door,

 • koszty bieżące (w tym utrzymanie budynków, raty kredytów, opłaty leasingowe, koszty wynagrodzeń pracowników).  


Projekty, które przyczynią się w jakimś stopniu do utrzymania dostępności środków ochrony osobistej 
lub innych produktów przeciwdziałających się rozprzestrzenianiu COVID-19 w regionie, otrzymają dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. 

 

Co może być istotne z perspektywy przedsiębiorców? 

 • Opinia o innowacyjności nie jest w tym naborze wymagana. Dzięki temu dofinansowanie na działalność jest bardziej dostępne 

 • Koszty bieżące działalności będą mogły być kwalifikowane, jeśli będą towarzyszyć kosztom inwestycji, a także akceptowane jedynie w projektach tych przedsiębiorstw, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. W związku z tym, warunkiem dofinansowania tych kosztów jest utrzymanie przez przedsiębiorcę miejsc pracy w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu. 

   

  

Uprzywilejowane w tym konkursie są przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż szczególnie narażonych na skutki pandemii, w tym: 

 • gastronomia, 

 • hotelarstwo, 

 • turystyka, 

 • przemysł czasu wolnego, 

 • handel detaliczny, 

 • usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), 

 • produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.  

  

Wnioskodawcy z tych branż będą musieli udowodnić spadek obrotów o co najmniej 50% w porównaniu z poprzedzającymi 6 miesiącami. 

  

Pomoc w pozyskaniu dofinansowania  

Pierwsza runda naboru już trwa, dlatego też serdecznie zachęcamy do udziału w naborze i kontaktu z nami. Wspólnie zaplanujemy projekt pozyskamy pieniądze na jego realizację. Ten konkurs, dzięki możliwości pokrycia kosztów bieżących działalności, pomoże Wam utrzymać konkurencyjność w czasie zachodzących w gospodarce zmian i przede wszystkim dalej rozwijać działalność.  

dofinansoawnie inwestycje w MŚP 

 

Zajmujemy się także pomocą w pozyskiwaniu wsparcia finansowego z Tarczy Finansowej i Antykryzysowej, a także innych rozwiązań oferowanych przez instytucje zarządzające. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym lub innymi konkursami dla przedsiębiorców, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 


Zespół 
Elpartners 

660 671 312  

  

  

 

 

 

Autor


Martyna Malinowska