Skip links

Jak pozyskać dofinansowanie w okresie pandemii na Śląsku?

Z artykułu dowiesz się: 

 • Na co przeznaczyć można pozyskane dofinansowanie?  
 • Czy dofinansowanie zostaną koszty działalności bieżącej? 
 • Jakie branże są uprzywilejowane w konkursie? 


W polskiej gospodarce nieustannie pojawiają się nowe rozwiązania finansowe dla przedsiębiorców. Od ponad tygodnia funkcjonuje Tarcza Finansowa, z której
skorzystało już kilkadziesiąt firm.  Większość z nich z pewnością korzysta także ze zwolnienie z ZUS, inni z dofinansowań do wynagrodzeń. A wszystko to za sprawą pandemii koronawirusa, która opanowała cały świat i zmieniła rzeczywistość przedsiębiorców.  Stanęli oni przed nowymi wyzwaniami i problemami, stąd koniecznie było pojawienie się także nowych form wsparcia. Oferują je organizacje wojewódzkie, jak i te ogólnopolskie. Dziś przedstawimy Wam jedną z propozycji dla województwa śląskiego – konkurs 3.2. Innowacje w MŚP Typ 2 Inwestycje w MŚP. 

 

Nowy typ konkursu o dofinansowanie

Złagodzenie negatywnych skutków COVID-19 nie brzmi jak łatwe zadanie. Przedsiębiorstwa borykają się z utratą płynności, ciągłości produkcji i brakiem środków pieniężnych. W związku z tym Zarząd Województwa  Śląskiego zdecydował się na zorganizowanie dodatkowego naboru w zmienionej formule, tworząc przy tym nowy typ konkursu – Inwestycje w MŚP. Jest to dofinansowanie na działalność mające na celu utrzymanie miejsc pracywsparcie bieżącej działalności, utrzymanie konkurencyjności oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Dla przedsiębiorców to teraz kluczowe i bardzo potrzebne działania. 

Konkurs ten wspiera przedsiębiorstwa i pozwala na zachowanie pozycji na rynku w dobie pandemii, dlatego też chcemy zachęcić do wzięcia udziału. 

 

Warunki konkursu o dofinansowanie na działalność

Nowy nabór trwa od 28.04 do 23.06 i podzielony jest na kilka rund. Na każdą z firm w obecnym naborze czeka max. 800 tys. PLN. Poziom dofinansowania wynosi aż 85% kosztów kwalifikowanych 

 

Zasadniczym celem konkursu jest wsparcie inwestycji w aktywa trwałe i WNiP.  Dofinansowane mogą zostać jednak również koszty bieżące, przy czym muszą one towarzyszyć kosztom inwestycjiPozyskane środki mogą zostać przeznaczone na: 

 

 • inwestycje produkcyjne (np. zakup urządzeń) przyczyniające się do rozbudowy parków maszynowych,  
 • mikroinwestycje związane z dywersyfikacją bieżącej produkcji lub usług 
 • zakup surowcówmateriałów i produktów,  
 • koszty promocji, m.in. publikacji w mediach, reklamy out-door,
 • koszty bieżące (w tym utrzymanie budynków, raty kredytów, opłaty leasingowe, koszty wynagrodzeń pracowników).  


Projekty, które przyczynią się w jakimś stopniu do utrzymania dostępności środków ochrony osobistej 
lub innych produktów przeciwdziałających się rozprzestrzenianiu COVID-19 w regionie, otrzymają dodatkowe punkty przy ocenie wniosku. 

 

Co może być istotne z perspektywy przedsiębiorców? 

 • Opinia o innowacyjności nie jest w tym naborze wymagana. Dzięki temu dofinansowanie na działalność jest bardziej dostępne 
 • Koszty bieżące działalności będą mogły być kwalifikowane, jeśli będą towarzyszyć kosztom inwestycji, a także akceptowane jedynie w projektach tych przedsiębiorstw, które dotknięte zostały negatywnymi skutkami pandemii koronawirusa. W związku z tym, warunkiem dofinansowania tych kosztów jest utrzymanie przez przedsiębiorcę miejsc pracy w okresie do 1 roku po zakończeniu realizacji projektu.  

  

Uprzywilejowane w tym konkursie są przede wszystkim przedsiębiorstwa z branż szczególnie narażonych na skutki pandemii, w tym: 

 

 • gastronomia, 
 • hotelarstwo, 
 • turystyka, 
 • przemysł czasu wolnego, 
 • handel detaliczny, 
 • usługi (kosmetyczne, fryzjerskie, rehabilitacyjne), 
 • produkcja przemysłowa dostarczająca towary do ww. branż.  

  

Wnioskodawcy z tych branż będą musieli udowodnić spadek obrotów o co najmniej 50% w porównaniu z poprzedzającymi 6 miesiącami. 

  

Pomoc w pozyskaniu dofinansowania  

Pierwsza runda naboru już trwa, dlatego też serdecznie zachęcamy do udziału w naborze i kontaktu z nami. Wspólnie zaplanujemy projekt pozyskamy pieniądze na jego realizację. Ten konkurs, dzięki możliwości pokrycia kosztów bieżących działalności, pomoże Wam utrzymać konkurencyjność w czasie zachodzących w gospodarce zmian i przede wszystkim dalej rozwijać działalność.  

 

 

 

Zajmujemy się także pomocą w pozyskiwaniu wsparcia finansowego z Tarczy Finansowej i Antykryzysowej, a także innych rozwiązań oferowanych przez instytucje zarządzające. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tym lub innymi konkursami dla przedsiębiorców, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 


Zespół 
Elpartners 

660 671 312