Skip links

Kategorie: Dofinansowania

Wsparcie MŚP na rzecz transformacji w województwie śląskim

Zacznijmy od tego, czym jest sprawiedliwa transformacja? Przez pojęcie to rozumiemy proces zmiany rodzaju gospodarki z wysokoemisyjnej na zeroemisyjną, uwzględniający potrzeby i dobrostan lokalnej ludności pod względem ciągłości zatrudnienia i środowiska, w którym żyją. Polega to więc na stworzeniu alternatywnych gałęzi rodzimej gospodarki i zapewnieniu

Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków 2021-2027

Czym są wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy unijnych? Wspomniane wytyczne określają warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Oznacza to, że wskazują jakie koszty lub wydatki poniesione w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego, spełniają kryteria

Kredyt ekologiczny - FENG

Co to jest Kredyt Ekologiczny w ramach FENG?

FENG to kolejny etap wsparcia na rzecz wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki. Nowym mechanizmem finansowym dostępnym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki jest konkurs Kredyt Ekologiczny, czyli specjalne finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem powołania tego instrumentu jest wsparcie innowacyjnych inwestycji, które mają

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 20 grudnia 2022 roku, opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów (w skrócie SzoP) programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W ramy programu wchodzi pięć województw makroregionu Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). W porównaniu do wersji z perspektywy 2014-2020, nowe

Flaga Unii Europejskiej i tytuł artykułu: Bezzwrotne dotacje unijne – czy zawsze mają taką formę

Bezzwrotne dotacje unijne – czy zawsze mają taką formę?

Polska wstępując do Unii Europejskiej w 2004 r., korzystała z budżetów unijnych na lata: 2000-2006, 2007-2013, nadal korzysta z tego na lata 2014-2020 i będzie również beneficjentem nowej perspektywy UE na lata 2021-2027. W nowym rozdaniu środków unijnych na politykę spójności otrzymamy ponad 76 mld

Case study EMPIRICA – branża IT

W obecnych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie rozwój gospodarki bez szerokich kompetencji informatycznych i cyfrowych. Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią bowiem przyszłość, a współcześni przedsiębiorcy coraz częściej inwestują w rozwiązania IT, wiedząc, że bez nich nie będą w stanie konkurować na rynku. W naszym portfelu klientów posiadamy

Case study BLACK POINT – tonery i tusze do druku

W Elpartners posiadamy klientów z naprawdę różnych branży. W naszym cyklu „case study” zahaczaliśmy już o branżę medyczną, tworzyw sztucznych, czy aranżacji wnętrz. Dzisiaj z kolei przedstawimy firmę Black Point SA, producenta tuszy i tonerów do drukarek. Spółka od 30 lat jest innowatorem na rynku

Case study ZAE – automatyka energetyczna

Na świecie zauważalny jest trend związany z nieustannym wzrostem popytu na energię elektryczną. Zważywszy na to co dzieje się obecnie na rynkach, bardzo istotne staje się zapewnienie pewnej i stabilnej dostępności oraz wysokiej jakości zasilania. Poprawa sprawności i niezawodności działania sieci energetycznych w obecnych czasach