Skip links

Kategorie: Dofinansowania

Jak znaleźć odpowiednie źródła finansowania unijnego dla swojego projektu?

Aby przedsiębiorstwo mogło utrzymać konkurencyjność, musi nieustannie się rozwijać, rozszerzać swoją ofertę, wprowadzając innowacyjne rozwiązania i podnosząc kwalifikacje zespołu. Do tego celu potrzebne są jednak fundusze, którymi nie każda firma dysponuje. Nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie posiada ona perspektyw rozwojowych – dziś dostępnych

Granty na cyfryzację

Transformacja cyfrowa – czym tak naprawdę jest? Mianem transformacji cyfrowej określa się jeden z głównych trendów charakteryzujący zmiany zachodzące we współczesnych firmach. Jest to zjawisko, które w znacznej mierze polega na wprowadzaniu rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie cyfrowe. Ma to na celu pomóc firmom skalować się

Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach

W obecnej i znanej nam rzeczywistości, automatyzacja procesów zachodzących w każdej firmie, nie stanowi już wizji dalekiej przyszłości, ale konieczność. Ci, którzy nie chcą pozostać w tyle za konkurencją, muszą przyśpieszać działania i zwiększać sprawność swojego przedsiębiorstwa w wielu aspektach. Naprzeciw oczekiwaniom rodzimych firm w

MŚP - mikro, małe i duże przedsiębiorstwa

MŚP – czym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?

Zgodnie z dostępnymi danymi przyjmuje się, że 9 na 10 wszystkich przedsiębiorstw w Polsce stanowi sektor MŚP, reprezentowany przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. To czyni z nich jednocześnie największego pracodawcę w unijnej gospodarce i kluczowy czynnik decydujący o jej rozwoju. Mimo tego faktu firmy

Innowacje w firmie – dlaczego wprowadzać innowacje i jak uzyskać środki?

Innowacje w firmie – dlaczego wprowadzać i jak uzyskać środki?

Na współczesnym konkurencyjnym rynku innowacje i zdolność ich efektywnego wdrażania okazują się determinantą sukcesu. Nowe technologie istotnie modyfikują sposób prowadzenia biznesu, w związku z czym potencjał innowacyjny firm nabiera dziś strategicznego znaczenia. Polscy przedsiębiorcy coraz wyraźniej się o tym przekonują – jak wynika z raportu