Skip links

Dofinansowania dla firm

Dofinansowania unijne dla firm to szansa na pozyskanie wsparcia finansowego umożliwiającego rozwinięcie biznesu, poszerzenie skali dotychczasowej działalności na rynki zagraniczne czy zwiększenie poziomu innowacyjności firmy. Przedsiębiorcy, którzy stawiają na nowoczesne rozwiązania i chcą skutecznie wdrażać je w swoich organizacjach, często poszukują optymalnej linii finansowej pozwalającej im na efektywną realizację sporządzonych biznesplanów. Opcji finansowania innowacyjnego projektu jest coraz więcej, szczególnie gdy obejmuje on swoim zakresem prace badawczo-rozwojowe. Wiele rodzimych firm wciąż nie wie jednak, gdzie szukać najkorzystniejszych dla siebie możliwości. W Elpartners zajmujemy się pozyskiwaniem dofinansowania unijnego dla firm, z sukcesem wskazując kierunek rozwoju polskim przedsiębiorstwom o dużym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w skali kraju. 

Kompleksowe wsparcie w procesie pozyskiwania dofinansowania dla firm

Wiele polskich przedsiębiorstw wraz z rozpoczęciem starań o pozyskanie dofinansowania unijnego z Funduszy Europejskich spotyka jednocześnie problem w postaci stosu zawile brzmiących formalności do spełnienia. Niejednokrotnie sama decyzja o wyborze odpowiedniego źródła finansowania okazuje się problematyczna. Optymalny plan dofinansowania ze środków unijnych częstokroć wymaga zasięgnięcia pomocy u specjalistów, którzy efektywnie poprowadzą całe przedsięwzięcie: od jego fazy koncepcyjnej aż do późniejszego rzetelnego rozliczenia projektu. Rodzime firmy, które chcą sprawnie wdrażać innowacyjne rozwiązania i planują realizację swojej inicjatywy za pomocą dedykowanych Funduszy Europejskich, mogą mieć pewność, że eksperci z Elpartners z sukcesem pomogą im osiągnąć założone cele biznesowe.

Jak współtworzymy sukces polskich innowacyjnych przedsiębiorstw?

Dofinansowania europejskie dla firm sprawiają, że krajobraz gospodarczy Polski zmienia się na lepsze. Finansowanie projektów ze specjalnie wydzielonych z budżetu Unii Europejskiej środków pieniężnych to szansa na rozwój polskich przedsiębiorstw. W Elpartners – dzięki długoletniej praktyce zawodowej – wiemy jednak, że każda firma ma własną specyfikę, odmienne cele biznesowe i strategiczne, przez co wymaga indywidualnego podejścia. Dlatego podczas każdej współpracy z dużą uwagą podchodzimy do analizy jednostkowych potrzeb i celów firmy oraz precyzujemy istotne założenia związane z planowanym projektem unijnym. Szczegółowo ustalamy zakres inwestycji i obszar badawczy, identyfikując i redukując możliwe ryzyka z tym związane. Dopiero na tej podstawie przygotowujemy kompleksowy model organizacyjny i finansowy, przedstawiając najkorzystniejsze możliwości dofinansowania unijnego z perspektywy danej firmy. Koncentrujemy się na tym, by efektywnie łączyć potrzeby współpracujących z nami przedsiębiorstw z możliwościami, jakie dają cyklicznie ogłaszane konkursy.

Zespół Elpartners wyróżnia bogate doświadczenie w skutecznym pozyskiwaniu oraz rozliczaniu dotacji unijnych i preferencji podatkowych. Nasza kadra to prawdziwi profesjonaliści z obszaru dofinansowań europejskich dla firm. Co więcej, dzięki temu, że projekty badawczo-rozwojowe stanowią istotną część naszej działalności, dysponujemy wartościową siecią kontaktów, ściśle współpracując z instytucjami badawczymi i uczelniami wyższymi, których ekspercka wiedza efektywnie wspomaga realizowane przez nas projekty B+R. To sprawia, że jesteśmy w stanie z sukcesem uzyskać pożądane dofinansowanie nawet na najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia.

Dofinansowanie unijne – korzyści dla polskich przedsiębiorstw

Dofinansowania europejskie dla firm to sposób na sprawną realizację innowacyjnych i bezpiecznych finansowo przedsięwzięć, które umożliwią rozwój polskich przedsiębiorstw. Korzystając z dotacji unijnych, firmy mają szansę znacząco obniżyć koszty inwestycyjne projektu, a dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu – mogą efektywnie zrealizować swoje cele biznesowe. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich można wykorzystać na wdrożenie nowocześniejszych i wydajniejszych technologii oraz innowacyjnych produktów lub usług, które zwiększą konkurencyjność firmy na globalnym rynku. 

Dofinansowanie na rozbudowę i rozwój polskich firm

Możliwości dofinansowania dla rodzimych firm jest coraz więcej. Środki unijne na rozwój działalności można pozyskać zarówno z programów krajowych, obejmujących swoim zasięgiem całą Polskę, jak i z mniejszych programów regionalnych adresowanych do przedsiębiorców z określonego obszaru geograficznego. Nabory wniosków na dane konkursy ogłaszane są według ustalonego harmonogramu, a projekty realizowane w ich ramach powinny przede wszystkim przyczyniać się do podniesienia stopnia innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Dzięki temu rodzime biznesy mają szansę stać się realnym konkurentem i liczącym się graczem na arenie międzynarodowej. 

Dofinansowania europejskie dla firm wspierają przede wszystkim działalności o charakterze badawczo-rozwojowym. Środki unijne można wówczas wykorzystać m.in. na współpracę z jednostką naukową, zakup nowoczesnego sprzętu laboratoryjnego czy materiałów badawczych, wynajem laboratorium i zatrudnienie wysokiej klasy personelu badawczego. Co więcej, wdrożenie wyników prowadzonych prac B+R również wymaga potężnych inwestycji w postaci np. zakupu nowoczesnego oprogramowania czy linii technologicznej. Jako Elpartners pomagamy rodzimym firmom w pozyskiwaniu środków unijnych niezbędnych do realizacji całości przedsięwzięcia B+R, a więc zarówno realizacji samych prac B+R, jak i ich wdrożenia do działalności przedsiębiorstwa

Dofinansowanie dla firm pozwala ponadto zaimplementować ekologiczne rozwiązania, przekładające się w dłuższej perspektywie na realną oszczędność – zarówno pieniędzy, jak i przede wszystkim cennych zasobów naturalnych. Jeśli firma myśli zaś o ekspansji na nowe, zagraniczne rynki – możemy pomóc jej zdobyć dofinansowanie również na ten cel.

Dofinansowanie dla firm – dlaczego warto zlecić to zadanie Elpartners?

Siłą Elpartners jest wszechstronny zespół, który od lat pomyślnie wspiera rozwój polskich przedsiębiorstw, z sukcesem pozyskując dla nich środki unijne z Funduszy Europejskich. Nasza wysoka skuteczność we wnioskowaniu o dofinansowanie europejskie dla firm gwarantowana jest przede wszystkim przez bliską współpracę z interdyscyplinarnymi ekspertami, dzięki którym możemy oferować naszym Partnerom kompleksową obsługę projektu unijnego. Obejmuje to również stronę finansową planowanej inwestycji, ponieważ współpracujemy z instytucjami finansowymi. Przez lata naszej działalności udało nam się wypracować rozległą sieć kontaktów z jednostkami badawczymi i instytucjami naukowymi, które pozwalają nam wspierać polskie przedsiębiorstwa w pomyślnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, zdobywaniu patentów czy przeprowadzaniu i wdrażaniu nowatorskich wyników badań. Podczas każdej współpracy patrzymy w dłuższym horyzoncie czasowym, jednocześnie działając szybko, sprawnie i skutecznie.