Skip links

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Dotacje unijne, jako nieodpłatny i bezzwrotny instrument finansowy Unii Europejskiej, zostały powołane przede wszystkim w celu wspierania efektywnego rozwoju przemyślanych, innowacyjnych pomysłów na biznes. Jako Elpartners oferujemy rodzimym przedsiębiorcom pełen pakiet usług związanych ze skutecznym pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych na terenie całej Polski. Proponujemy przedsiębiorstwom sprawdzone rozwiązania na zdobycie potrzebnego dofinansowania i pomagamy im w osiąganiu założonych celów biznesowych firmy, wykorzystując do tego fundusze unijne. 

Pozyskiwanie funduszy unijnych – nasze podejście

Zespół Elpartners tworzą wysoce wykwalifikowani specjaliści ds. dotacji unijnych z kilkuletnią praktyką zawodową. Efektywnie obsługujemy przedsiębiorstwa rozlokowane na terenie całej Polski – naszym profesjonalnym wsparciem obejmujemy różne firmy, niezależnie od skali ich działalności czy branży, którą reprezentują. Naszym głównym celem jest bowiem wspieranie wszystkich polskich przedsiębiorstw, które mają ugruntowany kierunek rozwoju, w sprawnej realizacji ich innowacyjnych koncepcji przy pomocy Funduszy Europejskich. 

Do każdego realizowanego projektu unijnego podchodzimy w sposób kompleksowy. Na początku współpracy z Klientem skupiamy się na dogłębnym przeanalizowaniu pomysłów i potrzeb firmy tak, aby wspólnie wypracować przemyślaną i skuteczną strategię działania. W tym celu dokładnie weryfikujemy założenia koncepcyjne planowanego projektu i wybieramy odpowiednie konkursy unijne. Nasi specjaliści zajmują się również opracowaniem pełnej dokumentacji konkursowej, w tym wniosków o dotację unijną, biznesplanów i wszelkich niezbędnych załączników, dbając przy tym o kompletność i poprawność dokumentów. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, zdobytym w ciągu naszej kilkuletniej działalności, skutecznie przeprowadzimy dla Państwa wszystkie wymagane czynności, aż do momentu podpisania umowy o dotację unijną. Oferujemy nasze profesjonalne wsparcie również w późniejszej sprawnej realizacji projektu i prawidłowym rozliczeniu dotacji. 

Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych w kilku krokach

Jak uzyskać dotacje unijne na rozwój firmy? Okazuje się, że pozyskanie wsparcia finansowego z UE to wymagające zadanie, do którego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i profesjonalne doradztwo doświadczonych ekspertów. Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE jest więc analiza potrzeb przedsiębiorstwa, podczas której specjaliści z Elpartners szczegółowo zweryfikują potencjał Państwa firmy, sprawdzając, czy tworzy on warunki do skutecznego wnioskowania o dotację. Podczas każdej współpracy dokładnie badamy innowacyjność projektu i upewniamy się, że planowane przedsięwzięcie wpisuje się w kryteria oceny, a firma ma szansę na pozyskanie dotacji. 

Następnym etapem jest modelowanie projektu, czyli ustalenie jego kluczowych obszarów w celu maksymalizacji szans na otrzymanie dofinansowania. Jako Elpartners dopracujemy więc koncepcję projektu i dostosujemy go pod kątem wymagań konkursu stawianych przez instytucję zarządzającą. Następnie zajmiemy się sporządzeniem wniosku o dotację zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi konkursu, dołączając do niego niezbędną dokumentację. Po złożeniu aplikacji nasi specjaliści odpowiadają za bieżące monitorowanie stron instytucji oceniającej wniosek i kontaktowanie się z jej przedstawicielami. 

Dążymy do tego, by oferować naszym Partnerom kompleksową usługę i wsparcie we wszystkich obszarach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych, dlatego zajmujemy się również sporządzaniem załączników do umowy o dofinansowanie. Po pomyślnym rozpatrzeniu wniosku o dotacje przygotujemy firmy do realizacji projektu, organizując szkolenia z zasad prowadzenia oraz rozliczania dotacji unijnych bądź oferując firmom usługę polegającą na rozliczaniu ich projektu  

Pozyskujemy dotacje unijne na badania i rozwój

Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych to jeden z kluczowych celów nowej perspektywy unijnej. Wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących działalność B+R znajduje czołowe miejsce również na liście naszych priorytetów. W Elpartners od wielu lat szczególnie specjalizujemy się bowiem w pozyskiwaniu środków unijnych na projekty B+R , zapewniając przedsiębiorstwom kompleksowe wsparcie naukowe i techniczne do realizacji innowacyjnych projektów. 

Wspieramy rodzime firmy w projektach badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i eksportowych na terenie całego kraju, a w zakresie naszych kompetencji znajdują się również kwestie związane z pozyskiwaniem ulg podatkowych dotyczących działalności B+R (w tym ulga IP BOX i ulga B+R). Istotną wartością współpracy z nami jest również fakt, że ściśle współpracujemy z różnymi podmiotami, m.in. z jednostkami naukowymi czy doradcami podatkowymi, dzięki czemu nasi Partnerzy otrzymują kompleksową pomoc na każdym etapie procesu ubiegania się o dofinansowanie z UE. 

Pozyskiwanie dotacji unijnych – postaw na wiedzę i doświadczenie specjalistów z Elpartners!

Nasza długoletnia obecność na rynku udowodniła nam, że dobry pomysł na rozwój biznesu to nie wszystko. Aby skutecznie wnioskować o dotację unijną, należy przede wszystkim zadbać o przekonujące zaprezentowanie planowanego projektu instytucji oceniającej oraz odpowiednio uargumentować zasadność jego realizacji. W Elpartners oferujemy Państwu kompleksową opiekę merytoryczną opartą na wiedzy, doświadczeniu i dogłębnej znajomości obowiązujących przepisów oraz wymagań formalnych związanych z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem dotacji unijnych, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej.