Skip links

Pozyskiwanie funduszy i dotacji unijnych

Dotacje unijne, jako nieodpłatny i bezzwrotny instrument finansowy Unii Europejskiej, zostały powołane przede wszystkim w celu wspierania efektywnego rozwoju przemyślanych, innowacyjnych pomysłów na biznes. Założenie działalności gospodarczej wymaga bowiem ciągłego doskonalenia oferty – inaczej firma nie zdoła utrzymać pożądanej przewagi konkurencyjnej. Inwestycje w rozwój biznesu wiążą się jednak z dużymi kosztami. Dzięki wsparciu finansowemu, jakie oferują Fundusze Europejskie, coraz więcej ambitnych polskich przedsiębiorców może pozwolić sobie na wcielanie swoich innowacyjnych koncepcji w życie.

Jako Elpartners oferujemy rodzimym przedsiębiorcom kompleksowe usługi związane ze skutecznym pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych na terenie całej Polski. Gwarantujemy przedsiębiorstwom indywidualne podejście i sprawdzone rozwiązania na zdobycie potrzebnego dofinansowania i pomagamy im w osiąganiu założonych celów biznesowych firmy, wykorzystując do tego Fundusze Europejskie.

Pozyskiwanie funduszy unijnych – nasze podejście

Zespół Elpartners tworzą wysoce wykwalifikowani specjaliści ds. dotacji unijnych z kilkuletnią praktyką zawodową. Efektywnie obsługujemy przedsiębiorstwa rozlokowane na terenie całej Polski – naszym profesjonalnym wsparciem obejmujemy różne firmy, niezależnie od skali ich działalności czy branży, którą reprezentują. Naszym głównym celem jest bowiem wspieranie wszystkich polskich przedsiębiorstw, które mają ugruntowany kierunek rozwoju swojej firmy, w sprawnej realizacji ich innowacyjnych koncepcji, wykorzystując w tym celu Fundusze Europejskie.

Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny i kompleksowy. Wiemy, że realizacja projektu unijnego wymaga wypracowania przemyślanej i skutecznej strategii działania, dlatego na początku współpracy z Klientem skupiamy się na dogłębnym przeanalizowaniu pomysłów i potrzeb na rozwój firmy. W tym celu dokładnie weryfikujemy założenia koncepcyjne planowanego projektu, na bieżąco śledzimy nabór wniosków i wybieramy odpowiednie konkursy unijne, dające największe szanse skutecznego pozyskania dotacji. Nasi specjaliści zajmują się również opracowaniem pełnej dokumentacji konkursowej, w tym wniosków o dotację unijną, biznesplanów i wszelkich niezbędnych załączników. Dbamy przy tym o kompletność i poprawność dokumentów tak, aby ocena wniosku przez instytucję zarządzającą przebiegła pomyślnie. Dzięki doświadczeniu i wiedzy, zdobytym w ciągu naszej kilkuletniej działalności, skutecznie przeprowadzimy dla Państwa wszystkie wymagane czynności, aż do momentu pozyskania dotacji i podpisania umowy o dofinansowanie. Oferujemy nasze profesjonalne wsparcie również w późniejszej sprawnej realizacji projektu i prawidłowym rozliczeniu dotacji. Dzięki temu zyskują Państwo pewność, że należne środki finansowe pozyskane w ramach dofinansowania zostaną wypłacone w pełnej wysokości.

Skuteczne pozyskiwanie dotacji unijnych w kilku krokach

Jak uzyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności innowacyjnej i rozwój firmy? Okazuje się, że pozyskanie wsparcia finansowego z UE to wymagające zadanie, do którego niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i profesjonalne doradztwo doświadczonych ekspertów. Pierwszym krokiem w procesie ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE jest więc analiza potrzeb przedsiębiorstwa, podczas której specjaliści z Elpartners szczegółowo zweryfikują potencjał Państwa firmy, sprawdzając, czy tworzy on warunki do skutecznego wnioskowania o dotację. Podczas każdej współpracy dokładnie badamy innowacyjność projektu i upewniamy się, że planowane przedsięwzięcie wpisuje się w kryteria oceny, a firma ma szansę na pozyskanie dotacji. 

Następnym etapem jest modelowanie projektu, czyli ustalenie jego kluczowych obszarów w celu maksymalizacji szans na otrzymanie dofinansowania. Jako Elpartners dopracujemy więc koncepcję projektu i dostosujemy go pod kątem wymagań konkursu stawianych przez instytucję zarządzającą. Następnie zajmiemy się sporządzeniem wniosku o dotację zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi konkursu, dołączając do niego niezbędną dokumentację. Po złożeniu aplikacji nasi specjaliści odpowiadają za bieżące monitorowanie stron instytucji oceniającej wniosek i kontaktowanie się z jej przedstawicielami. 

Dążymy do tego, by oferować naszym Partnerom kompleksowe usługi i wszechstronne wsparcie w pozyskiwaniu dotacji, dlatego zajmujemy się również sporządzaniem załączników do umowy o dofinansowanie. Jeśli ocena wniosku będzie pozytywna, zapewniamy pomoc merytoryczną firmy do wyzwań, jakie stawia przed nimi skuteczna realizacja projektu. W tym celu organizujemy szkolenia z zasad prowadzenia oraz rozliczania dotacji unijnych lub oferujemy firmom usługę rozliczenia ich projektu.

Pozyskujemy dotacje unijne na badania i rozwój

Współfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych to jeden z kluczowych celów nowej perspektywy unijnej. Wsparcie dla przedsiębiorstw realizujących działalność B+R znajduje czołowe miejsce również na liście naszych priorytetów. W Elpartners od wielu lat szczególnie specjalizujemy się bowiem w pozyskiwaniu dotacji na projekty B+R , zapewniając przedsiębiorstwom kompleksowe wsparcie naukowe i techniczne do realizacji innowacyjnych projektów.

Wspieramy rodzime firmy w projektach badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych i eksportowych na terenie całego kraju, a w zakresie naszych kompetencji znajdują się również kwestie związane z pozyskiwaniem ulg podatkowych dotyczących działalności B+R (w tym ulga IP BOX i ulga B+R). Istotną wartością współpracy z nami jest również fakt, że ściśle współpracujemy z różnymi podmiotami, m.in. z jednostkami naukowymi czy doradcami podatkowymi, dzięki czemu możemy świadczyć kompleksowe usługi. Nasi Partnerzy otrzymują profesjonalną pomoc na każdym etapie procesu ubiegania się o dofinansowanie z UE.

Pomoc w pozyskaniu dotacji unijnych – postaw na wiedzę i doświadczenie specjalistów z Elpartners!

Nasza długoletnia obecność na rynku udowodniła nam, że przemyślana koncepcja rozwoju swojej firmy to nie wszystko. Aby skutecznie wnioskować o dotację unijną, należy przede wszystkim zadbać o przekonujące zaprezentowanie planowanego projektu instytucji oceniającej oraz odpowiednio uargumentować zasadność jego realizacji. W Elpartners oferujemy Państwu kompleksową opiekę merytoryczną opartą na wiedzy, doświadczeniu i dogłębnej znajomości obowiązujących przepisów oraz wymagań formalnych związanych z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem dotacji unijnych, które obowiązują każdego beneficjenta pomocy publicznej.