Skip links

Dofinansowania dla startupów

Coraz więcej młodych rodzimych przedsiębiorców decyduje się na założenie start-upu, upatrując w tym rozwiązaniu realnej szansy na realizację swoich biznesowych pomysłów. Tego typu działalności to jednocześnie ważna część dzisiejszego biznesu, mająca znaczący wpływ na rozwój gospodarczy kraju i sukcesywny wzrost jego innowacyjności, co przekłada się z kolei na większą konkurencyjność Polski na globalnym rynku. Aby jednak nowatorskie pomysły i biznesplany mogły się urzeczywistnić, młodzi przedsiębiorcy częstokroć poszukują możliwości dofinansowania swojej inicjatywy z Funduszy Europejskich. Jako Elpartners w naszej działalności szczególnie koncentrujemy się na aktywnym wspieraniu projektów badawczo-rozwojowych, które są realizowane także przez start-upy, i poszukiwaniu najlepszych możliwości ich dofinansowania. Od lat efektywnie łączymy świat nauki z dynamicznie rozwijającym się obszarem biznesu, umożliwiając stabilny wzrost polskich przedsiębiorstw. 

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie unijne dla start-upów?

Scena start-upowa w Polsce wciąż się rozwija i staje się z roku na rok dojrzalsza. Sytuacja młodych innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym kraju kształtuje się coraz stabilniej, a potencjał drzemiący w poszczególnych biznesach zaczyna być dostrzegany nie tylko na terenie Polski, ale często również na arenie międzynarodowej. Tak efektywne skalowanie pojawiających się na rynku firm, które implementują innowacyjne rozwiązania, jest możliwe w dużej mierze dzięki Funduszom Europejskim. Dofinansowania unijne są bowiem dla początkujących przedsiębiorców, mających ugruntowany pomysł na biznes, atrakcyjnym sposobem na pozyskanie funduszy niezbędnych do prężnego rozwoju firm.

Kto może skorzystać z dofinansowania unijnego?

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej mają niemal wszystkie przedsiębiorstwa niezależnie od ich wielkości czy branży, którą reprezentują. Wśród nich można wymienić również start-upy, czyli firmy z dość krótką historią działalności (przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie unijne najczęściej nie liczą więcej niż 5-10 lat obecności na rynku), które dodatkowo cechuje innowacyjność i skalowalność.

Start-upy zajmują się przede wszystkim działalnością o charakterze naukowym, technicznym, finansowym czy komercyjnym, a ich głównym celem jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych zmian w zakresie produktów, usług i procesów. Z tego powodu młode przedsiębiorstwa mają szansę ubiegać się o dofinansowanie prowadzonych inicjatyw ze środków unijnych. Jest to możliwe dzięki specjalnym programom operacyjnym powoływanym w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Na tego rodzaju wsparcie finansowe mogą liczyć przede wszystkim projekty związane z obszarami o najwyższym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju. 

Jako Elpartners gwarantujemy kompleksową obsługę całego procesu pozyskiwania dofinansowania unijnego wraz z rzetelnym rozliczeniem projektu. Z sukcesem wspieramy rozmaite przedsiębiorstwa, w tym start-upy, które chcą rozszerzyć swoje usługi i uzyskać wszechstronną pomoc ze środków unijnych. 

Dofinansowanie europejskie dla start-upów

Start-upy jako firmy, będące dopiero na początku swojej drogi, mają nieraz bardzo ograniczony budżet, który nie pozwala na sprawne wprowadzanie nowoczesnych projektów w życie. Liczba inicjatyw adresowanych do młodych, innowacyjnych firm jednak stale rośnie, w związku z czym polskie start-upy mają coraz szerszy wachlarz możliwości finansowania prowadzonych działalności. Wybór optymalnego rozwiązania może stanowić niekiedy nie lada wyzwanie, dlatego w Elpartners stawiamy duży nacisk na wsparcie również początkujących przedsiębiorców. Nasi specjaliści służą ekspercką wiedzą z zakresu pozyskiwania dofinansowania unijnego dla start-upów i chętnie doradzą Państwu najkorzystniejsze rozwiązania z perspektywy Państwa biznesu.

Fundusze Europejskie dla start-upu 2022

Zagwarantowanie wsparcia finansowego dla rodzimych start-upów to ważny punkt na liście kluczowych celów nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027. Efektywna współpraca biznesu z nauką to bowiem jeden z najskuteczniejszych sposobów na to, by podnieść stopień innowacyjności polskiej gospodarki. Dlatego w Elpartners z zaangażowaniem pomagamy łączyć rozwijające się biznesy z instytucjami naukowymi, zapewniając im wsparcie naukowe i techniczne niezbędne do realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Pozyskujemy dla naszych Partnerów dofinansowanie unijne, dzięki którym ambitni przedsiębiorcy mają szansę usprawnić i rozszerzyć prowadzone działalności zgodnie z obranym planem biznesowym.

Start-up a możliwości dofinansowania unijnego 

Nowa perspektywa unijna zawiera przede wszystkim Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, którego nadrzędnym celem jest realizacja projektów wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. To właśnie one stanowią bowiem o sile polskiej gospodarki. Start-upy, które zakwalifikują się do tego programu, mogą liczyć na wsparcie finansowe przyznawane w formie dotacji, a także instrumentów finansowych (np. fundusze Venture Capital).

Rodzime start-upy zlokalizowane we wschodniej części kraju w nowej perspektywie finansowej będą mogły korzystać natomiast z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW). W ramach tej inicjatywy środki będą przeznaczone przede wszystkim dla start-upów, będących na najwcześniejszym etapie rozwoju, a także dla przedsięwzięć biznesowych, których celem jest wprowadzanie innowacyjnych zmian w zakresie wytwarzania dóbr czy świadczenia usług. Nie bez znaczenia pozostają również instrumenty finansowe, czyli finansowanie start-upów za pośrednictwem funduszy Venture Capital czy wsparcia ze strony aniołów biznesu. Dodatkowo w przypadku spółek zaawansowanych technicznie, które prowadzą działalność badawczo-rozwojową, możliwe jest uzupełnienie finansowania kapitałowego także wsparciem finansowym w postaci bezzwrotnych dotacji. 

Fundusze Europejskie dla start-upu – sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Dofinansowanie europejskie dla firm takich jak start-up pozwala na sfinansowanie przemyślanego projektu i skierowanie biznesu na ścieżkę innowacji poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań i wyników badań, współpracę z jednostkami naukowymi czy ekspansję na rynki zagraniczne. W Elpartners dysponujemy wykwalifikowaną kadrą specjalistów, którzy na każdy projekt patrzą długofalowo, szukając nie tylko najkorzystniejszych opcji dofinansowania, ale przede wszystkim opracowując konkretny i możliwy do realizacji plan na stabilny rozwój działalności. Dzięki temu oferujemy pełen proces obsługi dotacji unijnych łącznie z rzetelnym rozliczaniem realizowanych projektów. To sprawia, że od lat skutecznie wspieramy naszych Partnerów w osiąganiu wyznaczonych celów biznesowych.