Your address will show here +12 34 56 78
Bez kategorii

Z tego artykułu dowiesz się:  

 • Czy działalność B+R może przynieść Ci oszczędności?  

 • Z jakich ulg możesz korzystać?  

 • Na czym polega ulga B+R i IP Box?  

 • Czy możesz skorzystać z dwóch ulg na raz?  

 

Działalność badawczo-rozwojowa to w krajach bardziej rozwiniętych już podstawa. Jej wynikiem jest gwarantowany wzrost konkurencyjności ma rynku, a przecież właśnie o nią walczy każdy przedsiębiorca. Na rodzimym podwórku 
 sytuacja zmienia się dość dynamicznie – przedsiębiorcy w samym 2018 roku na prowadzenie badań i prac rozwojowych przeznaczyli 17 mld PLN, czyli o prawie 30% więcej niż w roku ubiegłym.  W 2020 roku Polska ma przeznaczyć na B+R ponad 35 mld PLN, co stanowi 1,7 % PKB. Szacuje się, że ponad połowę tej kwoty dostarczy sektor przedsiębiorstw.  

 
Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R to przecież nie tylko dodatkowy nakład pracy i szansa na szybszy rozwój gospodarczy. Badania i rozwój to także świetna okazja na skorzystanie z ulg podatkowych. Możliwe jest korzystanie z dwóch ulg naraz. Ich połączenie przynosi przedsiębiorcom dużo korzyści. W grę wchodzą: Ulga B+R lub ulga IP BOX. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą odzyskać część zainwestowanych pieniędzy i wydać je ponownie.   

 

Ulga B+R  

 
Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z pracami rozwojowymi i badaniami naukowymi w firmie.  Z tej możliwości skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Wystarczy mały krok, jakim jest ulepszenie oferowanych produktów, by ulga podatkowa mogła mieć miejsce. Co najważniejsze – ulga wchodzi w życie nawet w sytuacji, gdy przeprowadzone prace rozwojowe nie przyniosą oczekiwanego skutku. Aby skorzystać z ulgi, nie jest wymagane tworzenie odrębnych działów badawczych‍, czy wyspecjalizowanych komórek w przedsiębiorstwach.  

 
Wśród kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu znajdują się:  
 
 

  •  Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R,  

  • Koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R,  

  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+R, 

  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R,  

  • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNIP wykorzystywanych w działalności B+R,  

  • Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa rejestracji wzoru przemysłowego. 

 

 
Ulga może być rozliczana do 5 lat wstecz od poniesienia kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że ulga B+R pozwala na złożenie korekt podatkowych w celu odzyskania zapłaconego już wcześniej podatku. W 2018 i 2019 można było rozliczyć nawet 100% kosztów kwalifikowanych.   

 

Działalność badawczo rozwojowa

 

Aby mieć pewność pozytywnego rozliczenia ulgi, ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie działalności B+R, dokumentowanie procesu B+R, ewidencjonowanie czasu pracy i kosztów. Ważne jest także wyodrębnienie kosztów działalności B+R – ułatwi to analizę.

Przykładowymi działaniami zaliczającymi się do działalności B+R mogą być:  

 

 • Zaprojektowanie nowej receptury leku/produkty spożywczego/produktu przemysłowego,  

 • Testowanie nowych materiałów i surowców w procesie produkcji,  

 • Wprowadzenie zmian w produkcji materiałów stalowych  

 • Tworzenie prototypów nowych produktów np. w małym AGD  

 • Ulepszenie istniejącego oprogramowania  


 

Dla firm korzystających z dotacji unijnych (więcej o nich na naszym blogu) ważny powinien być jeden fakt. Pomimo, że nie jest możliwe odliczenie przy uldze kosztów B+R objętych dofinansowaniem (tzn., jeśli kosztami kwalifikowanymi w projekcie był np. Koszt uzyskania patentu), przedsiębiorca może rozliczyć w uldze B+R wkład własnyStanowi on kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt procent dofinansowania i to w nim można szukać kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R.   


Ulga B+R w opinii publicznej jest oceniana przez przedsiębiorców pozytywnie i uważana za jedną z najbardziej dostępnych dla przedsiębiorców. Szczegóły ulgi można znaleźć w słowniczkach ustawowych odpowiednio w art. 5a pkt 38, 39 i 40 ustawy o PIT i w art. 4a pkt 26, 27 i 28 ustawy o CIT.  
 ulga
 
 

Ulga IP BOX   

IP BOX, w przeciwieństwie do Ulgi B+R, która działa od strony kosztowej, dotyka strony dochodowej. Przeznaczona jest tak zarówno dla podatników PIT i CIT. Głównym założeniem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa prowadzące i wdrażające w życie działania i wyniki B+R, preferencyjnej stawki 5%. Dotyczyć może ona jedynie dochodów uzyskanych 
 z komercjalizacji praw własności intelektualnej (np. patentu, wzoru, użytkowego, autorskiego prawa do programu), wytworzonej lub ulepszonej w ramach prac B+R.   

 

Scenariusz działań przy uldze IP BOX może wyglądać tak:  

 1. Firma opracowuje nową technologię np. obróbki drewna,  
 2. Przedsiębiorca zastrzega swój pomysł prawami własności intelektualnej,  
 3. Firma uzyskuje przychody z komercjalizacji technologii, np. sprzedaje produkt, w którym jest ona wykorzystywana lub udziela licencji na samą technologię   
 4. Przedsiębiorca korzysta z ulgi!  

 Kwalifikowane prawa muszą wynikać z prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (wytworzenia, rozwinięcia lub jej ulepszenia) i mogą obejmować sprzedaż produktu lub udzielenie licencji na jego użytkowanie.   

  

Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów w I połowie 2020 roku planowało przedstawić pakiet proinwestycyjny, który będzie przewidywał ulgi dla przedsiębiorców, realizujących kosztowne inwestycje. Ze względu na obecną sytuację wszystko może się przesunąć. Jednakże, plan Ministerstwa zakładał, m.in. wprowadzenie nowej ulgi dla firm na inwestycje związane z automatyzacją procesów.  

  

Dowiedz się więcej o ulgach dla przedsiębiorców 

Nadal nie jesteście przekonani do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w swojej firmie? Odezwijcie się do nas – przedstawimy Wam wszystkie korzyści i przekażemy godne uwagi informacje! 

Pomożemy wam skorzystać z ulg dla przedsiębiorców i zaleźć nowe rozwiązania na rozwój firmy – ZADZWOŃ 660 671 312.
 


0

Bez kategorii
Z artykułu dowiesz się: 
 • Ile dofinansowania możesz pozyskać? 

 • Na co możesz pozyskać środki z UE? 

 • Kiedy złożyć wniosek o dotacje unijną? Zmiany, zmiany, zmiany… Choć nie są łatwe, to w większości przypadków bardzo korzystne. Wymagają nakładu pracy, czasu i przede wszystkim chęci. Dobra motywacja i skłonność do podjęcia ryzyka nie zawsze wystarczą. W związku z tym gdy pojawia się impuls do zmiany, nie warto go ignorować. Czasem impulsem tym może być rozmowa, zdanie usłyszane w radiu czy materiał w telewizji. Zmiany przyciągają uwagę i są motorem napędowym firm czy pojedynczych jednostek. Często jedna zmiana prowokuje wystąpienie drugiej i trzeciej i kolejnej. Tylko skąd na to wszystko wziąć pieniądze? Potrzebne środki, nierzadko przewyższają możliwości przedsiębiorców. Co zrobić w takiej sytuacji?  


Rozwój gospodarczy działalności w wielu przypadkach zależy od innowacyjności. Liczy się też umiejętność wdrożenia
 jej na rynek – rynek, który sam ulega zmianom i wymaga dostosowania się do klienta. Globalna cyfryzacja nie pozwala na pozostawanie przedsiębiorcom w tyle. Zauważają to także instytucje rozdysponowujące środki z funduszy unijnych takie jak PARP, oferując możliwość pozyskania dotacji na rozwój 

 

Badania na rynek 

Konkurs 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić innowację na rynekCelem konkursu jest także wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych np. przy produkcji. Dzięki “Badaniom na rynek” firmy mają szansę zwiększyć konkurencyjność i wyprzedzić swoich rywali. Brzmi banalnie, ale efekty jakie daje to dofinansowanie są dla przedsiębiorców nieocenione.  

 

“Już dwa razy skorzystaliśmy z dofinansowania Badania na rynekNasza pierwsza styczność z dotacją zakończyła się sukcesem – mogliśmy wdrożyć wyniki naszych prac B+R by stworzyć innowacyjny zbiornik na wodę deszczową. Dofinansowanie wyniosło prawie 3 mln PLN. Ostatnio nasz kolejny projekt – tym razem z obszaru artykułów ogrodowych – został zaakceptowany i pozyskaliśmy kolejne 3 mln PLN. – Piotr Marcińczakwłaściciel POH Ołer 

 

Innowacja, jaka zawarta jest w projekcie musi stanowić nowość co najmniej na poziomie krajowym. Może być to innowacja procesowa lub produktowa – ważne jednak, by oparta była na wynikach działań B+R przeprowadzonych lub zakupionych przez wnioskodawcę. Dofinansowanie można przeznaczyć także na prace rozwojowe czy usługi doradcze.  

 

“Wdrożenia nowych produktów nie są łatwe – wymagają planu i oczywiście wysokich nakładów pieniężnych. Możliwość uzyskania dotacji bardzo nas zmotywowała, bez niej nasz projekt na pewno nie byłby gotowy tak szybko. Teraz nasz dział B+R może opracowywać nowe produkty, a dofinansowanie sprawia, że możemy wdrożyć je szybciej.”  Mirosław RdzanekKierownik B+R 

 

Dla przedsiębiorców dostępne są 3 nabory: Badania na rynek – Dostępność Plus, Badania na rynek – miasta średnie i Badania na rynek – konkurs ogólny. Wszystkie nabory odbywać się będą w tym samym terminie. W sumie kwota przeznaczona do rozdysponowania przez PARP wynosi 750 mln PLN. 

 Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania? 

Konkurs ma na celu ułatwienie wdrożenia na rynek innowacyjnych produktów lub zastosowanie nowych procesów technologicznych. Dokładniej oznacza to możliwość dofinansowania kosztów: 

 • wydatków inwestycyjnych, w tym:  

  • zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów, 

  • zakup nieruchomości, 

  • roboty budowlane, 

  • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal, 


 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne, 

 • eksperymentalnych prac rozwojowych, 

 • usług doradczych. Nowością w najbliższej edycji
 naboru będzie możliwość uzyskania środków na inwestycje związane z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów. 


 

W praktyce – Badania na rynek – konkurs ogólny  

 

Termin składania wniosków: 25.03.2020 – 23.04.2020 

Wkład własny: minimum 20% 

Dla kogo: MŚP 

Wartość projektu: od 1 mln do 50 mln PLN 

Max. wartość dofinansowania: 

 1. na prace rozwojowe 450 tys. zł; 

 2. na usługi doradcze 500 tys. zł, 

Pula środków: 52 000 000,00 zł – województwo mazowieckie, 498 000 000,00 zł – pozostałe województwa 


badanie na rynek
 

O uzyskanie dotacji walczy wiele firm. We wniosku liczy się więc każdy szczegół. Warto powierzyć to zatem specjalistom. W Elpartners zajmujemy się kompleksową obsługą dotacji unijnych – przygotowujemy firmy i ich projekty do wymagań unijnych, piszemy wnioski i rozliczamy je do samego końca. Mamy doświadczenie w pisaniu wniosków w naborze 3.2.1 – wszystkie wnioski, które złożyliśmy osiągnęły sukces. Zapraszamy do kontaktu 660 671 312. 

0

Bez kategorii

Światowa wystawa EXPO 2020 odbywać się będzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Dubaju. Ten wschodni rynek, choć rozwija się szybko, nadal jest dla przedsiębiorców nieco nieodkryty – tamtejsza kultura i zwyczaje handlowe różnią się od naszych. Myśląc o ekspansji zagranicznej rzadko kiedy, ktoś stawia ten kraj na pierwszym miejscuA ZEA to kraj wysoce perspektywiczny i mający szansę na rozwój.  


Polsk
a cieszy się nadwyżką eksportową z ZEA w proporcji 5:1. Współpraca z tym krajem to tak naprawdę współpraca z całą Zatoką Perską – duża cześć eksportowanych towarów jest re-eksportowana i trafia do sąsiednich państw. Analizy przygotowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wskazują, że Bliski Wschód to dobry rynek zbytu dla polskich producentów. Atrakcyjnymi produktami są tam polskie meble, kosmetykiżywność i sprzęt medycznyEksport do tego kraju, tak jak i do USA, Chin czy Kanady z roku na rok rośnie, nawet o kilkadziesiąt procent! Obecnie kraje europejskie nie mogą się już pochwalić aż tak zadowalającymi wynikami.  


EXPO 2020
 

Niestety, polscy przedsiębiorcy nie czują się jeszcze wystarczająco przygotowani na odkrycie Bliskiego Wschodu. Nowy konkurs o dofinansowanie Go To Brand, związany z wystawą EXPO 2020 ma na celu temu zaradzić. Polscy przedsiębiorcy będą mogli sfinansować koszty usług doradczych z zakresu wejścia na rynki Zatoki Perskiej. Pozyskają także środki na działania promocyjne dostosowane do tamtejszych zwyczajów i uwarunkowań. Działania te będą mogli realizować na terenie krajów tj. Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman i ZEA do września 2021. Konkurs ma na celu sfinansowanie udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych i konferencjach. Co oznacza to dokładniej? 


Przedsiębiorcy dzięki dofinansowaniu 
będą mogli pokryć koszty:

  • podróży służbowych, 

  • zabudowy stoiska wystawienniczego, 

  • transportu i ubezpieczeń, 

  • udziału w targach jako zwiedzający, 

  • reklamy w mediach targowych, 

  • usług doradczych, 

  • niezbędnych tłumaczeń, 

  • organizacji spotkań biznesowych.

 


Samodzielna organizacja wszystkich działań dla przedsiębiorców może stanowić wyzwanie. Warto skorzystać więc z usług specjalistów, którzy pomogą w tworzeniu dobrych relacji międzynarodowych i ułatwią wymianę handlową.

Firma MK Business Link wspiera polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej, szczególnie na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Jako wyłączny przedstawiciel imprez targowych w Dubaju (m.in. Gitex Global, Hotel Show Dubaj, WETEX) pomaga dobrać i odpowiednio zorganizować przestrzeń wystawienniczą. Oferuje również wsparcie w zakresie kompleksowej organizacji misji wyjazdowych do ZEA, dedykowanych spotkań z przedstawicielami lokalnego biznesu oraz pozyskiwaniu partnerów z krajów bliskowschodnich. Specjalizuję się również w budowaniu strategii ekspansji na rynek ZEA dla polskich przedsiębiorców.

 
Expo 2020

 


Dofinansowanie Go To Brand EXPO 2020 – w skrócie


Dla projektów zlokalizowanych 
w województwach innych niż mazowieckie przeznaczone jest 35 mln PLN, dla tych z mazowieckiego – 15 mln PLN 


Od przedsiębiorców wymagany jest wkład własny w wysokości 15% wartości projektu
. Maksymalna do pozyskania kwota wynosi 425 670 PLN.  


Wnioski składać będzie można w 
dniach 03.03.2020 – 31.03.2020 

!AKTUALIZACJA! Wnioski składać można do 14.05.2020


Ułatwieniem dla przedsiębiorców jest możliwość skorzystania z 90% zaliczki już na początku trwania projektu. Dzięki temu firmy mogą uniknąć jednorazowego wykładania dużej sumy pieniędzy – nie dla wszystkich jest to bowiem możliweDodatkowo wydatki w projekcie są rozliczane w uproszczony sposób – niepotrzebne jest już zbieranie dokumentów księgowych. Liczy się efekt, jaki dzięki dofinansowaniu osiągnie przedsiębiorca. Weryfikacja wydatków dokonywana jest na podstawie osiągniętych wskaźników czy postępów w realizacji projektu, a nie zebranych faktur.   


Elpartners
 ma już za sobą kilka zakończonych sukcesem projektów Go To Brand. Wśród naszych klientów to chyba najpopularniejszy z konkursówDzięki niemu byli oni już, m.in. w Stanach, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Malcie czy we Włoszech. Konkurencja w tej edycji zapowiada się na dość dużą. Zachęcamy więc do skorzystania z usług specjalistów. Eksperci Elpartners napiszą i rozliczą wniosek o dofinansowanie.  Pomogą także w przygotowaniu się do projektu. Współpraca ze specjalistami od rynku ZEA – firmą MK Business Link pozwala nam na kompleksową obsługę przedsiębiorców i osiągnięcie sukcesu.

EXPO 2020 w Dubaju to szansa, która już się nie powtórzy!
 Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 660 671 312. 

0

Bez kategorii

Konkursy krajowe, oferujące dofinansowanie z funduszy unijnych i dostępne dla wszystkich już były – możecie przeczytać o nich tutaj.  Teraz pora przyjrzeć się konkursom regionalnym, przygotowanym dla poszczególnych województw.  Mamy tu zarówno projekty obejmujące  badania i rozwój,  wprowadzanie innowacji, internacjonalizację czy efektywność energetyczną MŚP. Każdy z nich to inne zasady, alokacje i kwoty dofinansowania.  Łączy jej jednak jedno – pozwalają firmom rozwijać się i stawać coraz bardziej konkurencyjnymi.


dofinansowanie 2020
dofinansowanie 2020DOLNOŚLĄSKIE
1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej I procesowej MŚP  

 • Kiedy?  Październik 2020  

 • Na co? Konkurs ma na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług lub doskonalenie zasadniczych zmian 
  procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. Fundusze te dostępne są dla firm, które wcześniej realizowały projekty B+R. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 45% dofinansowania 


ŁÓDZKIE
 

1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Konkurs obejmuje typ projektu: inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące 
  wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowejwykorzystywanej do prowadzenia działalności 
  innowacyjnej przedsiębiorstwa. 

 • Dofinansowanie:15 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 55dofinansowania 


 

1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, lipiec 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje przeprowadzanie prac rozwojowychbadań przemysłowych. Finansowane  koszty inwestycji w infrastrukturę B+R, koszty 
  wartości niematerialnych i prawnych. 

 • Dofinansowanie: 17 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 2.1.2 Profesjonalizacja 
usług biznesowych 

 • Kiedy? Kwiecień 2020, wrzesień 2020  

 • Na co?  Wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych MŚP przez IOB. 
  Elementem projektu może być  także wdrożenie w przedsiębiorstwie rezultatu prorozwojowej usługi doradczej.  

 • Dofinansowanie: 14 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 55% dofinansowania 2.2.1 
Modele biznesowe MŚP  

 • Kiedy? Wrzesień 2020  

 • Na co? Konkurs obejmuje opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe zagraniczne 
  rynki zbytu. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85dofinansowania OPOLSKIE
 

2.4 Współpraca gospodarcza i promocja 

 • Kiedy? Wrzesień 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać na opracowaniu nowych (a także aktualizacji istniejącychmodeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych. Mogą obejmować wsparcie współpracy gospodarczej, także promocję 
  przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targachpokazach technologii. 

 • Dofinansowanie: 11,5 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 


 

3.4 Efektywność energetyczna w MŚP 

 • Kiedy? Czerwiec 2020 

 • Na co? Konkursy mogą polegać, m.in. na zastosowaniu energooszczędnych (energia elektrycznaciepłochłódwodatechnologii produkcji i użytkowania 
  energiitechnologii odzysku energii wraz systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwawprowadzanie systemów
  zarządzania energią, Głębokiemodernizacji energetyczna budynków w przedsiębiorstwach 

 • Dofinansowanie: 5,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 


MAŁOPOLSKIE
 

1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań
  przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowychwłącznie
   z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.  

 • Dofinansowanie: 79 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80dofinansowania  

 


1.2.3 Bony na innowacje 

 • Kiedy? Luty 2020  

 • Na co? Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup usług badawczo-rozwojowych i usług
  proinnowacyjnych tj. usług w zakresie wzornictwabadań przemysłowychprac rozwojowychstudium wykonalności czy ochrony własności intelektualnej. 

 • Dofinansowanie: 4,5 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 85% dofinansowania 

 


3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP 

 • Kiedy? Październik 2020  

 • Na co? Projekty mogą polegać na opracowaniu i/lub wdrażaniu strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania  ŚLĄSKIE
 

1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

 • Kiedy? Luty 2020 

 • Na co ? Projekty mogą polegać na tworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego  działalności innowacyjnej. 
  Mog
  ą obejmować także wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. 

 • Dofinansowanie: 20 mln PLN przeznaczone na dotację dla  projektówdo 85dofinansowania  3.2. Innowacje w MŚP 

 • Na co?Styczeń 2020 

 • Kiedy? Projekty mogą polegać na wdrożeniu i komercjalizacji innowacji produktowych oraz procesowych. 

 • Dofinansowanie: 80 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 45% dofinansowania 

 


3.5.3 Internacjonalizacja MŚP 

 • Kiedy? Kwiecień 2020 

 • Na co? Środki z funduszy unijnych w tym konkursie przeznaczone są na uczestnictwo w imprezie targowej/wystawienniczej o charakterze międzynarodowym odbywającej
   się zarówno w kraju  jak i za  granicą oraz usługi doradcze dotyczące internacjonalizacji. 

 • Dofinansowanie: mln PLN przeznaczone na dotację dla projektówdo 50% dofinansowania 

 


POMORSKIE
 

1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne 

 • Kiedy? Marzec 2020 

 • Na co? Wsparcie prac badawczo – rozwojowych w tym przygotowywania prototypówtworzenia linii demonstracyjnychpilotażowych
  walidacja produktów/procesów/usług. Finansowany jest także zakup aparatury badawczejbudowa laboratoriów. 

 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dotację dla projektów, do 80% dofinansowania 

 


ZACHODNIOPOMORSKIE
 

1.1. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 

 • Kiedy? Marzec 2020 – listopad 2020 

 • Na co? W ramach tego działania dostępne sa dwa typy projektów: 1: Małe projekty B+R, 2: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw 
  ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 70% dofinansowania 

 


1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach  

 • Kiedy? Czerwiec 2020 – lipiec 2020 

 • Na co? ramach niniejszego konkursu możliwe jest dofinansowanie 1 typu projektów Działania 1.2 – tworzenie i rozwój infrastruktury B+R
  przedsiębiorstwach. Wsparcie obejmuje zakup nieruchomościśrodków trwałychrobót i materiałów budowlanych. 

 • Dofinansowanie: mln EUR przeznaczone na dotację dla projektówdo 65% dofinansowania 

 
Po więcej informacji na temat funduszy unijnych zapraszamy na nasza stronę lub fanpage.

0

Bez kategorii

Nowy rok to zmiany i nowe postanowienia. To również czas planowania. Ze względu na to, warto w tym momencie pomyśleć nie tylko o sobie ale i o rozwoju swojej firmy! Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie naborów o dotacje na 2020 rok. Znajdziecie w nich przede wszystkim konkursy badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i wdrożeniowe. Z pewnością pojawią się także te, wspierające ekspansję zagraniczną, usługi i infrastrukturę. Dzięki krótkim opisom szybko sprawdzicie, co jest dla was najlepsze. 

dofinansowanie z ue 2020

1.1.1 Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

 • Kiedy?  7 lutego – 1 czerwca, 3 sierpnia – 14 września (dodatkowo konkursy tematyczne: URZĄDZENIA GRZEWCZE 9.12.19 – 31.03.2020, INNOWACYJNE NAWOZY 14.11.19 -14.01.20) 

 • Na co? Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnychktóre chcą przeprowadzić badania przemysłowe i prace 
  rozwojowe celu wprowadzenia na rynek nowych lub udoskonalonych produktów. 

 • Dofinansowanie: 1 200 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, max. 20 000 000 EUR dofinansowania dla pojedynczego projektudo 80% dofinansowania 1.2 Sektorowe 
programy B+R GameINN 

 • Kiedy?  16 grudnia 2019 – 16 marca 2020 

 • Na co? Konkurs przeznaczony jest dla sektora producentów gier. Dofinansowanie obejmuje, m.in. projektowanietworzenie nowych technik przetwarzanianowych narzędzi interakcji czy 
  cyfrową dystrybucję 

 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 80% dofinansowania 

 


2.1 Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy?  1kwietnia 2020 – 11 maja 2020 

 • Na co? ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.  W związku z tym finansuje on inwestycje w aparaturęsprzęttechnologie i inną niezbędną 
  infrastrukturę. 

 • Dofinansowanie: 350 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 

 


2.3.2 Bony 
na innowacje dla MŚP 

 • Kiedy? 20 marca 2020 –28 maja 2020, 17 kwietnia 2020 – 7 lipca 2020 

 • Na co? ramach działania finansowany jest zakup usług badawczo – rozwojowych od jednostek naukowychDodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. 

 • Dofinansowanie: 50 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 

 


2.3.5 Design 
dla przedsiębiorców 

 • Kiedy? Lipiec 2020 – wrzesień 2020 

 • Na co? Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego 
  projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt
  .  

 • Dofinansowanie: Alokacja jeszcze nieokreślona, do 85% dofinansowania  

 


3.2.1 Badania 
na rynek 

 • Kiedy? 25 marca 2020 – 23 kwietnia 2020 

 • Na co? Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług. 

 • Dofinansowanie: 750 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70dofinansowania 3.2.2 Kredyt 
na innowacje technologiczne 

 • Kiedy? 15 października 2019 – 23 kwietnia 2020, 24 września 2020 – 30 grudnia 2020  

 • Na co? W tym naborze możesz uzyskać premię technologiczną na spłatę kredytu technologicznego. Inwestycja może polegać m.in. na zakupie nieruchomości, która będzie miejscem wdrożenia nowej technologii lub zakupie, wdrożeniu i uruchomieniu nowej technologii. 

 • Dofinansowanie: 700 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 70dofinansowania 

 


3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne
 

 • Kiedy? Marzec 2020 – Chiny, Malezja, Meksyk; kwiecień 2020 – Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur; maj 2020 – Kanada, Kazachstan, ZEA; październik 2020 – Kenia, Tajwan, USA 

 • Na co?  Granty w tym konkursie powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju. Finansowane są eksperckie usługi doradcze,  zamówienia towarów oraz miesięczny wyjazd za granicę.  

 • Dofinansowanie: 200 tys PLN na każdy projekt, 100% wsparcia   3.3.3 Wsparcie MŚP w 
promocji marek produktowych – Go to Brand 

 • Kiedy?11 lutego 2020 – 11 marca 2020  

 • Na co? Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w 
  programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług).  Finansowane , m.in. koszty podróży służbowychkoszty udziału w targach I konferencjachkoszty materiałów
   promocyjnych. 

 • Dofinansowanie: 300 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85% dofinansowania 

1

Bez kategorii

Pomysłów na promocję produktów jest wiele – można zainwestować w gadżety promocyjne, zaangażować się w social mediach, zatrudniać skutecznych marketerów lub polegać na poczcie pantoflowej. To wszystko z pewnością daje wiele korzyści jednak nie gwarantuje  sukcesu i nowych możliwości biznesowych. Chcąc budować świadomość marki i pokazać się jak najszerszemu gronu należy postawić na coś więcej.

Celem wielu firm jest osiągnięcie najlepszych wyników przy jak najmniejszym koszcie. Dobrym na to sposobem jest połączenie działań marketingowych z handlowymi – to taki evergreen skutecznego rozwoju firmy. Taką możliwość daje dotacja unijna – Go to Brand. Udział w targach, konferencjach i eventach branżowych dla wielu firm może być kosztowny. Wykup stoiska, koszty przejazdów/przelotów czy materiałów promocyjnych to działania, które wiążą się z kosztami. Szczególnie, gdy interesujące nas targi odbywają się za granicą. Rozwiązaniem tych problemów jest skorzystanie z funduszy unijnych.Dotacja unijna – jak ją pozyskać


Go to Brand to konkurs, który skierowany jest do specyficznych, a zarazem najbardziej perspektywicznych branż. To one cechują się największą innowacyjnością i konkurencyjnością na rynku.  Wnioski w tym konkursie składać mogą wszystkie firmy z sektora MŚP w całej Polsce, które wpisują się w dziedziny:

 • biotechnologia i farmaceutyka,

 • budowa i wykańczanie budowli,

 • części samochodowe i lotnicze,

 • maszyny i urządzenia,

 • moda polska,

 • IT/ICT,

 • jachty i łodzie rekreacyjne,

 • polskie specjalności żywnościowe,

 • sprzęt medyczny,

 • branże kosmetyczna,

 • branża meblarska,

 • usługi prozdrowotne.


Przy składaniu wniosku o to dofinansowanie ocenie podlega fakt, czy produkcja odbywa się w Polsce. Ważne jest także czy przedsiębiorca prowadzi obecnie lub nie działalność eksportową. Konkurs określa wybrane rynki perspektywiczne w danej edycji naboru. Zaliczano już do nich, m.in  Algierię, Indie, Iran, Meksyk, Wietnam, USA, Kanadę, Rosję czy Chiny.


W konkursie Go to Brand uzyskać można aż 85% dofinansowania projektu co maksymalnie pozwala na zdobycie 430 280 PLN! Zachętę powinien stanowić fakt, że zaliczka wypłacana po podpisaniu umowy stanowić może 90%! Oznacza to, że prawie cała dotacja unijna przeznaczona na pokrycie przyszłych kosztów będzie dostępna dla beneficjenta od razu. 
Korzyści płynące z dofinansowania z UE


Konkurs Go to Brand to wśród naszych klientów jeden z najbardziej popularnych naborów. Określany jest jako przyjemny (ze względu na uproszczone metody rozliczania) i efektywny, gdyż daje możliwość dotarcia z ofertą  na drugi koniec świata. Nasi klienci brali udział w targach np. na Malcie czy we Włoszech,  a w przyszłym roku wybiorą się do Izraela i Nowego Jorku. Choć profil ich działalności wpisuje się w różne branże – korzyści jakie osiągnęli są naprawdę duże.


Embassy Interiors to stylowe, solidne i ręcznie wytwarzane meble do różnego typu wnętrz. Choć właściciele na co dzień pracują we własnym, nieco rustykalnym i małym warsztacie ich działalność wykracza poza granicę kraju. Dostępni są już na rynkach skandynawskich, a dzięki  Go to Brand mogli spróbować (z sukcesem) swoich sił w USA, Wielkiej Brytanii i Niemczech. Promować będą polski design i branżę meblarską.


“Dotacja unijna pozwoliła nam na stworzenie spotu promocyjnego, który przykuwa uwagę odbiorców w social mediach i na targach. Dzięki niemu naprawdę się tam wyróżniamy. Byliśmy już w Nowym Jorku, Kolonii i Londynie skąd pozyskaliśmy nowe kontakty i dzięki temu przymierzamy się do podpisania nowych kontraktów. “ ~Embassy Interiors


Empirica to nasz kolejny klient, który został beneficjentem Go to Brand. Tworzą oni firmę technologiczną skoncentrowaną na branży finansowej. Zaliczają się do sektora IT/ICT i dzięki temu mieli szansę skorzystać z tego naboru. Umożliwi im to promocję m.in. w Rzymie, Frankfurcie, San Francisco i na targach w Izraelu. Empirica zajmuje się nowymi technologiami, które lepiej rozwijają się za granicą i to tam mają duże szanse na rozwój.


“Kiedyś dofinansowania wyglądały inaczej – wiemy bo raz już się o nie staraliśmy. Wtedy jednak rozliczanie projektów było uciążliwe. Teraz dzięki uproszczonym metodom rozliczania nie mamy z tym już problemów. Ta dotacja pozwala nam na udział w światowej klasy konferencjach dotyczących obszaru naszej działalności czyli kryptowalut i technologii blockchain.” ~Empirica S.A.Na co przeznaczyć dotację Go to Brand


Głównym celem dofinansowania Go to Brand jest pomoc w promocji polskich marek produktowych za granicą. Działania te realizowane są poprzez sfinansowanie udziału w zagranicznych targach, wystawach, konferencjach czy misjach gospodarczych. Takie wydarzenia to doskonała okazja na pokazanie się światu i zdobycie poważnych kontaktów biznesowych. Kosztami, które zostaną dofinansowane w tym przypadku są np. koszty wynajmu lub budowy stoiska wystawowego. Mogą być to również koszty reklamy w mediach targowych, koszty organizacji pokazów/degustacji produktów. Pieniądze można przeznaczyć także na dodatkowe działania promocyjne tj. zakup gadżetów promocyjnych, dostosowanie strony internetowej, spoty reklamowe. Ważnym elementem tej dotacji jest również pomoc w sfinansowaniu usług doradczych. Pozwolą one na przygotowanie się do promocji firmy za granicą – stworzenie dopasowanej strategii umiędzynarodowienia, szkolenie dla przedsiębiorcy dotyczące np. kultury biznesowej danych państw. 


Dla przedsiębiorców zachęcający powinien być także fakt, że do kosztów podlegających refundacji zalicza się koszty podróży i zakwaterowania w danym państwie dla pracowników. Dodatkowo mogą być to także koszty organizacji spotkań, cateringu na prezentacjach czy koszty tłumaczeń. Na wszystkie te działania uzyskać można nawet 100 tys. EUR dofinansowania!  na co przeznaczyć dofinansowanie


Uzyskaj dotację unijną


Kilka dni temu Instytucje Pośredniczące udostępniły harmonogramy naborów o dofinansowanie na rok 2020. Wśród nich znalazł się konkurs Go to Brand, do którego wnioski składać będzie można od 11 lutego 2020 do 11 marca 2020. Prace przygotowawcze warto zacząć już w styczniu.  Dlatego już teraz zachęcamy do kontaktu i spotkania z naszymi ekspertami – mają oni doświadczenie w pisaniu tych wniosków, pozyskiwaniu i rozliczaniu dofinansowania. 
tel: 660 671 312. 


 

1

Bez kategorii

W zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy cykl blogowy dotyczący rozliczania projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Pierwszy artykuł dotyczył zamówień w projekcie – omówiliśmy, jak szacować ich wartość, jak poprawnie je dokumentować i według jakich zasad postępować. Przeczytać możesz go tutaj. Dziś zajmiemy się natomiast kolejnym ważnym aspektem, jakim są wnioski o płatność oraz związane z nimi obowiązki beneficjentów.    


Zacznijmy od podstaw


Rozliczanie projektu to nic innego jak systematyczne dokumentowanie zdarzeń (poniesionych kosztów, wskaźników, zadań, postępów) w projekcie. Odbywa się ono za pomocą dedykowanego systemu SL2014. Umożliwia on składanie wniosków o płatność, prowadzenie korespondencji z Instytucją Pośredniczącą oraz przekazywanie niezbędnych danych. Jest to narzędzie będące podstawą rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Szczegółową instrukcję obsługi generatora SL2014 zawiera Podręcznik Beneficjenta, który krok po kroku przedstawia sposób rozliczania projektów.


Obowiązki beneficjenta


Jako beneficjent, zgodnie z umową, jesteś zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektu. Może oznaczać ona wprowadzenie jednolitego oznakowania lub utworzenie specjalnych kont księgowych. Pozwala to bowiem na szybką i łatwą identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Jest także ułatwieniem w czasie trwania kontroli projektu. Niezbędne jest założenie odrębnego konta bankowego, przeznaczonego wyłącznie do ponoszenia wydatków w projekcie lub otrzymywania zaliczek na poczet przyszłych wydatków. 


Twoim obowiązkiem jest także niezwłoczne zgłaszanie zmian w projekcie. Te istotne muszą być akceptowane przez instytucję udzielającą wsparcia. Wszystkie wymagają jednak zgłoszenia do instytucji, a część także sporządzenia aneksu do umowy. Zmianami takimi mogą być, np. zmiana formy prawnej beneficjenta, zmiana numeru rachunku bankowego czy zmiana okresu realizacji projektu. 


Szczegółowe obowiązki, które musi spełnić beneficjent określone są w umowie o dofinansowanie.
Wnioski w systemie


Najczęściej składanymi wnioskami, na które jako beneficjent musisz się przygotować, są wniosek o refundację lub wniosek rozliczający zaliczkę. Pierwszy z nich jest podstawą refundacji wydatków już poniesionych w projekcie przez beneficjenta. Drugi z nich daje możliwość rozliczenia otrzymanej wcześniej zaliczki na poczet przyszłych wydatków zaplanowanych w projekcie.


W zależności od rodzaju projektu i podpisanej umowy o dofinansowanie wnioski muszą być składane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące lub nie rzadziej niż raz na pół roku. Na Twój wniosek, mogą być składane częściej (jednak nie częściej niż raz w miesiącu), wymaga to jednak zmiany harmonogramu płatności za zgodą Instytucji Pośredniczącej. Wniosek o płatność końcową składany jest w terminach określonych w umowie o dofinansowanie. 


W zależności od Harmonogramu płatności możesz składać następujące wnioski o płatność:

 • wniosek o zaliczkę, 

 • wniosek o refundację,

 • wniosek rozliczający zaliczkę,

 • wniosek sprawozdawczy,

 • wniosek o płatność końcową.Wniosek o zaliczkę  – formularz, który służy do wnioskowania o wypłatę zaliczki. Składa się go w razie potrzeby, zgodnie z zasadami zawartymi w umowie. Nie ma konieczności załączania do niego załączników. 


Wniosek o refundację – forma refundacji środków w projekcie, służy do rozliczania wydatków poniesionych przez Ciebie, jako beneficjenta, a także rozliczenia otrzymanej zaliczki. Ten wniosek wymaga dołączenia odpowiednich załączników potwierdzających poniesienie wydatków. Wypełnić należy dwie części formularza – finansową  i sprawozdawczą (w niej opisać należy postęp w realizacji projektu). W przypadku wniosku o rozliczenie zaliczki należy pamiętać, by w zależności od województwa złożyć go w terminie 30, 60, 90 a niekiedy nawet 180 dni od otrzymania środków na konto. Wniosek o refundację może być jednocześnie wnioskiem rozliczającym zaliczkę.


Wniosek rozliczający zaliczkę – składany jest w celu rozliczenia otrzymanej wcześniej zaliczki na wydatki zaplanowane w projekcie. Do tego rodzaju wniosku należy załączyć m.in. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki.


Wniosek sprawozdawczy – składa się w go w sytuacji, gdy jako beneficjent nie poniesiesz w danym okresie żadnych kosztów kwalifikowanych. Uzupełnia się w nim jedynie część sprawozdawczą, opisującą aktualny stan realizacji poszczególnych etapów projektu, problemy napotkane w trakcie jego realizacji czy plany na przebieg realizacji. 


Wniosek o płatność końcową –  forma służąca ostatecznemu rozliczeniu projektu. Wniosek składany jest po zakończeniu projektu i musi stanowić wartość co najmniej 5% przyznanego dofinansowania. Warunkiem jego wypłaty jest pozytywnie przeprowadzona kontrola, potwierdzająca osiągnięcie zakładanych wskaźników. Wypełnianie wniosków i załączniki


Wniosek o płatność jest składany online za pomocą wspomnianego już systemu SL2014. Jako beneficjent masz do niego przygotowaną instrukcję. We wniosku trzeba uzupełnić informację o wydatkach, kategoriach kosztów, źródłach finansowania, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków oraz wartości wskaźników dla danego okresu sprawozdawczego.


Pierwszym krokiem jest identyfikacja wniosku, w której należy wpisać okres, za jaki składany jest wniosek oraz wybrać rodzaj wniosku o płatność. Możliwe jest jednoczesne zaznaczenie kilku opcji. Można na przykład w jednym momencie rozliczać zaliczkę i ubiegać się o kolejną lub rozliczać zaliczkę i ubiegać się o refundację kosztów. 


Wnioski o refundację, rozliczenie zaliczki czy o płatność końcową, składa się w systemie wraz z załącznikami. Muszą one być oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zalicza się do nich:

 • kopie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych wraz z odpowiednimi opisami (wzory opisów są udostępniane przez Instytucję Zarządzające).

 • kopie dokumentów (protokołów) potwierdzających odbiór zakupionych towarów, dostaw, wykonanych prac. Muszą one pozwolić na identyfikację wykonanych prac i dostaw pod względem ilości i wartości, w odniesieniu do kategorii wydatków kwalifikowanych w projekcie.

 • kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych z rachunku beneficjenta, potwierdzające poniesienie wydatków. Są to podstawowe dowody księgowe. 

 • kopie innych dokumentów potwierdzających realizację projektu, tj. umowy z wykonawcami robót budowlanych i odstaw, umowy o pracę, operaty szacunkowe.

 • kopie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego w celu późniejszej możliwości udowodnienia, że VAT może być uznany jako wydatek kwalifikowany.
O czym warto pamiętać?


Po ostatecznym rozliczeniu dotacji musisz pamiętać, że przez kolejne 3 (czasem 5) lat obowiązuje cię twz. zasada trwałości. Oznacza to, że nie możesz np. pozbyć się zakupionych maszyn czy zaprzestać produkcji. 


Między kolejnymi transzami gotówki często zdarzają się luki. Jako beneficjent musisz być na to przygotowany. Pojawiające się wtedy wydatki będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. Warto o tym pamiętać już na etapie planowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ewentualne opóźnienia w płatnościach zawsze będą działać na twoją niekorzyść, a zapewnienie środków “na czarną godzinę”  zapewni twojej firmie płynność finansową. 


Pamiętaj o staranności i dokładności. Pomyłki tj. niewłaściwe wykorzystanie środków w projekcie mogą skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania. Każdy mały błąd jak np. źle podany numer faktury lub numer REGON może opóźnić wypłatę dotacji. 


Podsumowanie


Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych może stanowić wyzwanie. Potrzebna jest do tego systematyczność, uważność i odpowiednie przygotowanie. Dla przedsiębiorców powinno ono stanowić bardzo ważny aspekt, w którym ELPARTNERS może pomóc. Dla naszych ekspertów rozliczanie wniosków to codzienność, są w tym doświadczeni. Zapraszamy do kontaktu na stronie lub przez fanpage.

1

Bez kategorii

Fundusze unijne to znakomita okazja na rozwój i dostęp do gotówki. Ich bezzwrotność to duży plus. Wszystko wygląda pięknie, niestety – jest też druga strona medalu. Projekty finansowane ze środków unijnych muszą być szczegółowo rozliczane i dokumentowane. Wiąże się to z systematycznością i dokładnością. Odpowiednia wiedza na temat tego, jak przeprowadzić ten proces bezproblemowo ułatwia sprawę. Tym artykułem rozpoczynamy cykl dotyczący rozliczania projektów. Omówimy w nim jak przygotowywać wnioski o płatność, jak kontrolowany jest projekt i na czym polega jego promocja. Dziś zaczniemy jednak od początku – od  zasad zamówień w projekcie.


Rozliczanie projektu 

Rozliczenie projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej polega na systematycznym dokumentowaniu zadań i kosztów, realizowaniu wskaźników produktu i rezultatu. W praktyce oznacza ono składanie wniosków o płatność wraz z potrzebnymi załącznikami, a także dostarczanie list płac, umów pracowników i dokumentów ZUS (jeśli w projekcie są one uwzględnione).


W kwestii wydatków – te, ponoszone w ramach projektu muszą być dokonywane w sposób przejrzysty, efektywny i racjonalny. Wydatki o wartości przekraczającej 20 tys. PLN netto muszą zostać przeprowadzone zgodnie z  odpowiednia procedurą. Zamówienia produktów lub usług odbywają się pod postacią zapytań ofertowych. Zacząć jednak trzeba od rzetelnego ocenienia wartości zamówienia.Szacowanie wartości zamówienia 

Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, ustalone przez beneficjenta. Należy dokonać go z należytą starannością. Niedoszacowanie może wiązać się późniejszymi negatywnymi skutkami, szczególnie gdy wartość zamówienia zbliża się do progu, w którym następuje zmiana trybu zamówienia (o tym w dalszej części). Zamówienia w projekcie podlegają sumowaniu – jeżeli jakaś usługa, np. catering pojawia się w wielu zadaniach należy rozumieć ją jako jedno zamówienie. To również może prowadzić do zmiany procedur, do których należy się stosować. Na co zwrócić uwagę? W przypadku szacowania robót budowlanych warto pamiętać o tym, by sztucznie nie dzielić ich na mniejsze zamówienia. Jest to działanie niedopuszczalne. 


Jak dokumentować szacowanie zamówienia?

Aby możliwe było skontrolowanie procesu złożenia zamówienia konieczne jest sporządzanie notatek w czasie jego trwania. Powinny one być sporządzone nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy (w zależności od przedmiotu zamówienia) przed wszczęciem postępowania.  Oczekuje się, aby wskazywały proces szacowania wartości np. ceny rynkowe towarów lub usług wyszukane na stronach internetowych potencjalnych wykonawców, oferty potencjalnych wykonawców. Szacowanie jest aspektem bardzo ważnym, gdyż determinuje zgodnie z jakimi zasadami/trybami zamówień trzeba będzie postępować.  


Jakie zasady stosować – tryby zamówień

Jako zamawiający, w zależności od wartości zamówienia, stosować możesz:

 • rozeznanie rynku – do zamówień o wartości szacunkowej od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN netto włącznie. Kwota wydatków niższa niż wskazana, została uznana względem rynku europejskiego jako znikoma. 

 

UWAGA! Ostatnie zmiany w wytycznych dotyczących zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR pozwalają na zastąpienie rozeznania rynku zasadą konkurencyjności.  

 

 • zasadę konkurencyjności – do zamówień o szacunkowej wartości przekraczającej 50 tys. PLN netto (jeśli podmiot jest zamawiającym w rozumieniu Pzp  jednocześnie wartość ta nie może przekroczyć wartości 30 tys. EUR).
Odejście od zasady konkurencyjności możliwe jest w przypadku nagłych i niemożliwych wcześniej do przewidzenia sytuacji (np. klęska żywiołowa) lub w przypadku gdy dostawy mogą być świadczone na szczególnie korzystnych warunkach wynikających np. z likwidacji działalności gospodarczej. 

 

Niezastosowanie się do procedur może być również możliwe w przypadku gdy wykonania zamówienia podjąć może się jedynie jeden wykonawca. Taka sytuacja może wynikać z ograniczeń technicznych lub praw ochrony własności. Należy pamiętać jednak, że takie wyłączenia nie mogą być wynikiem sztucznego ograniczania parametrów zamówienia.

 

Zasada konkurencyjności nie dotyczy projektów, które rozliczane są w całości za pomocą  uproszczonych metod rozliczania wydatków tzn. za pomocą ryczałtowych kosztów pośrednich, kwot ryczałtowych czy stawek jednostkowych. 

 

UWAGA! Ostatnie zmiany w wytycznych wprowadzają nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, tj. usług świadczonych przez personel projektu B+R zatwierdzony we wniosku o dofinansowanie

 

Jak dokonać zamówienia?

 

Prowadząc projekt wspierany przez fundusze unijne należy zawsze zadbać o przejrzystość prowadzonych działań oraz postępowanie zgodnie z zasadami równego traktowania i niedyskryminowania.  

 

Aby zamówić konieczne produkty bądź usługi o wartości od 20 tys. PLN do 50 tys. PLN należy dokonać oficjalnego rozeznania rynku. Polega ono na udostępnieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej lub wysłaniu go do 3 potencjalnych wykonawców w celu ustalenia ceny rynkowej. Musi być ono również udokumentowane tak, by można było je przedstawić w czasie kontroli i udowodnić na jakiej podstawie ustalono cenę. Jeżeli w wyniku zapytania ofertowego nie uzyskano ważnych ofert, w dokumentacji należy przedstawić np. oferty ze stron internetowych (wraz z opisem i ceną) lub e-maile z informacją o cenie produktu. 

 

Do zamówień powyżej 50 tys. PLN netto zastosowanie ma zasada konkurencyjności. Pozwala ona wybrać wykonawcę, który w odpowiednim czasie oraz w odpowiedni sposób złożył swoją ofertę. Taka procedura wygląda dość podobnie – zacząć należy od zapytania ofertowego z dokładnie sprecyzowanym, jednoznacznym i jasnym opisem przedmiotu zamówienia. Tym razem należy je jednak opublikować w Bazie Konkurencyjności. Do opisu przedmiotu zawsze należy dodać kod CPV (kod jednolitego systemu klasyfikacji), który ułatwi wyszukiwanie ofert potencjalnym wykonawcom. W wytycznych do opisu przedmiotu zamówienia istnieje zakaz używania znaków towarowych, chyba że takie rozwiązanie jest uzasadnione i dopuszczono rozwiązania równoważne. Dodatkowo w zamówieniu określić można (fakultatywnie) warunki udziału oraz terminy składania ofert i realizacji zamówienia. Ważne jednak by nie przewyższały wymagań wystarczających do należytego wykonania zamówienia. Kryteria oceny muszą być mierzalne, zawsze też podana musi zostać cena. Po upływie czasu ustalonego na składanie ofert, zamawiający musi na podstawie kryteriów wyboru wybrać jedną z ofert. 

 

Wartość wybranej oferty nie zawsze w 100% musi zgadzać się z wnioskiem o dofinansowanie. O ile ma to wpływ na efektywność i jakość projektu, mogą występować nieznaczne różnice między zakładanymi a rzeczywistymi wydatkami

   

Wybór wykonawcy, ogłoszenie wyników

W zależności od trybu przeprowadzenia zamówienia zakończenie procesu odbywa się w różny sposób. W przypadku:

 • rozeznania rynku – nie jest konieczne podpisywanie umowy z wykonawcą, potwierdzenie dokonane będzie na podstawie faktury. 

 • zasady konkurencyjności – konieczne jest podpisanie umowy z wykonawcą, najpierw jednak należy sporządzić protokół z postępowania, a wyniki zapytania ofertowego umieścić w bazie konkurencyjności. 

 

 

Protokół powinien zawierać co najmniej: 

 • wykaz wszystkich ofert wraz z datami ich wpłynięcia,

 • informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

 • informację potwierdzającą, że wykonawca nie jest powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo,

 • opis o wag punktowych lub procentowych oraz sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium,

 • wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru,

 • datę sporządzenia protokołu i podpis zamawiającego,

 • odpowiednie załączniki.Dobrze napisane zapytanie ofertowe powoduje, że wybór najkorzystniejszej oferty nie stanowi dla beneficjenta problemu. Ustalone wcześniej mierzalne kryteria powinny od razu wskazać wykonawcę, z którym należy podpisać umowę. Zasady te pominąć można w przypadku, gdy doszło do odstąpienia od podpisania umowy, nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu.

 

Jak wspomniane zostało na początku – rozliczanie projektu dofinansowanego z funduszy unijnych wiąże się z systematyczną dokumentacją. Składanie zamówień jest tego dobrym przykładem. Gromadzić należy wszystkie dokumenty począwszy od notatki z szacowania wartości rynkowej przedmiotu zamówienia do otrzymanej oferty. Procedury dokonywania zamówień przeprowadzane muszą zostać w sposób przejrzysty, do czego potrzebne są potwierdzające dokumenty. 

 

O czym warto pamiętać?

 • Postaraj się nie określać zbyt krótkich i nierealistycznych terminów wykonania zamówienia – ogranicza to konkurencję i dostęp do udziału w postępowaniu dla małych firm.

 • Nie wskazuj w opisie przedmiotu znaków towarowych bez wskazania zakresu równoważności.

 • Nie wymagaj doświadczenia w realizacji projektów unijnych. 

 • Preferowanie lokalnych wykonawców (z woj. w którym odbywa się projekt) nie zawsze wpłynie na twoją korzyść.

 • Postaraj się, aby warunki udziału w postępowaniu były niedyskryminujące.0

PREVIOUS POSTSPage 1 of 5NO NEW POSTS