Skip links

Granty na cyfryzację

Transformacja cyfrowa – czym tak naprawdę jest?

Mianem transformacji cyfrowej określa się jeden z głównych trendów charakteryzujący zmiany zachodzące we współczesnych firmach. Jest to zjawisko, które w znacznej mierze polega na wprowadzaniu rozwiązań wykorzystujących nowoczesne technologie cyfrowe. Ma to na celu pomóc firmom skalować się i konkurować, reagując na zmieniające się trendy rynkowe. Cały proces transformacji cyfrowej ma bowiem wpływ m.in. na metody analizowania oraz wykorzystania dostępnych danych oraz na sposób pracy zatrudnionych w firmie pracowników.

W odpowiedzi na te wyzwania pojawia się konkurs ‘Dig.It Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP’. Zostane on zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu i zaoferuje grant na wdrożenie rozwiązań cyfrowych w rodzimych firmach.

Jakie podmioty mogą brać udział w konkursie?

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa z terenu całej Polski. Najbardziej na projekcie skorzystają podmioty z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, które chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw.

Na co udzielane będzie wsparcie?

Trzy główne filary dofinansowania, na których opiera się projekt:

1. Doradztwo – w ramach którego udzielane zostanie wsparcie na identyfikację i wykorzystanie potencjału firmy. Doradztwo zakończy się opracowaniem spersonalizowanej strategii cyfrowej.

2. Grant na sfinansowanie transformacji – czyli finansowanie całego procesu transformacji. Granty obejmą zakup nowoczesnych technologii cyfrowych, środków trwałych oraz szkolenia dla pracowników. To okazja na wprowadzenie innowacji produktowych, procesowych lub organizacyjnych.

3. Promocja i upowszechnienie idei transformacji cyfrowej – polegające na finansowaniu działań upowszechniających założenia transformacji cyfrowej i jej wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Jakie obszary transformacji cyfrowej będą wspierane?

Automatyzacja procesów i analityka biznesowa

Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe

Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Ograniczenia kwotowe w konkursie i poziom dofinansowania

Pomoc w ramach konkursu udzielana będzie w oparciu o pomoc de minimis.

Nabór wniosków zostanie uruchomiony w IV kwartale 2023 roku!

Jeśli Państwa firma kwalifikuje się do konkursu, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Elpartners. Jako doświadczeni eksperci odpowiemy na Państwa pytania, zapewniając profesjonalną pomoc w prawidłowym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie wraz z całą niezbędną dokumentacją projektową. 

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.