Skip links

Sposoby na oszczędność w firmie – Ulga B+R i IP Box dla przedsiębiorców

Z tego artykułu dowiesz się:  

 • Czy działalność B+R może przynieść Ci oszczędności?  
 • Z jakich ulg możesz korzystać?  
 • Na czym polega ulga B+R i IP Box?  
 • Czy możesz skorzystać z dwóch ulg na raz?  

 

Działalność badawczo-rozwojowa to w krajach bardziej rozwiniętych już podstawa. Jej wynikiem jest gwarantowany wzrost konkurencyjności ma rynku, a przecież właśnie o nią walczy każdy przedsiębiorca. Na rodzimym podwórku  sytuacja zmienia się dość dynamicznie – przedsiębiorcy w samym 2018 roku na prowadzenie badań i prac rozwojowych przeznaczyli 17 mld PLN, czyli o prawie 30% więcej niż w roku ubiegłym.  W 2020 roku Polska ma przeznaczyć na B+R ponad 35 mld PLN, co stanowi 1,7 % PKB. Szacuje się, że ponad połowę tej kwoty dostarczy sektor przedsiębiorstw.  


Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności B+R to przecież nie tylko dodatkowy nakład pracy i szansa na szybszy rozwój gospodarczy. Badania i rozwój to także świetna okazja na skorzystanie z ulg podatkowych. Możliwe jest korzystanie z dwóch ulg naraz. Ich połączenie przynosi przedsiębiorcom dużo korzyści. W grę wchodzą: Ulga B+R lub ulga IP BOX. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą odzyskać część zainwestowanych pieniędzy i wydać je ponownie.   

Ulga B+R  


Ulga B+R pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów związanych z pracami rozwojowymi i badaniami naukowymi w firmie.  Z tej możliwości skorzystać mogą zarówno podatnicy PIT, jak i CIT. Wystarczy mały krok, jakim jest ulepszenie oferowanych produktów, by ulga podatkowa mogła mieć miejsce. Co najważniejsze – ulga wchodzi w życie nawet w sytuacji, gdy przeprowadzone prace rozwojowe nie przyniosą oczekiwanego skutku. Aby skorzystać z ulgi, nie jest wymagane tworzenie odrębnych działów badawczych‍, czy wyspecjalizowanych komórek w przedsiębiorstwach.  


Wśród kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu znajdują się: 

  •  Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R,  
  • Koszty materiałów i surowców bezpośrednio związanych z działalnością B+R,  
  • Ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową na potrzeby działalności B+R, 
  • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R,  
  • Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz WNIP wykorzystywanych w działalności B+R,  
  • Koszty uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa rejestracji wzoru przemysłowego. 


Ulga może być rozliczana do 5 lat wstecz od poniesienia kosztów kwalifikowanych. Oznacza to, że ulga B+R pozwala na złożenie korekt podatkowych w celu odzyskania zapłaconego już wcześniej podatku. W 2018 i 2019 można było rozliczyć nawet 100% kosztów kwalifikowanych.   

Działalność badawczo rozwojowa

Aby mieć pewność pozytywnego rozliczenia ulgi, ważne jest prawidłowe zidentyfikowanie działalności B+R, dokumentowanie procesu B+R, ewidencjonowanie czasu pracy i kosztów. Ważne jest także wyodrębnienie kosztów działalności B+R – ułatwi to analizę.

Przykładowymi działaniami zaliczającymi się do działalności B+R mogą być: 

 • Zaprojektowanie nowej receptury leku/produkty spożywczego/produktu przemysłowego,  
 • Testowanie nowych materiałów i surowców w procesie produkcji,  
 • Wprowadzenie zmian w produkcji materiałów stalowych  
 • Tworzenie prototypów nowych produktów np. w małym AGD  
 • Ulepszenie istniejącego oprogramowania  

Dla firm korzystających z dotacji unijnych (więcej o nich na naszym blogu) ważny powinien być jeden fakt. Pomimo, że nie jest możliwe odliczenie przy uldze kosztów B+R objętych dofinansowaniem (tzn., jeśli kosztami kwalifikowanymi w projekcie był np. Koszt uzyskania patentu), przedsiębiorca może rozliczyć w uldze B+R wkład własnyStanowi on kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt procent dofinansowania i to w nim można szukać kosztów kwalifikowanych do ulgi B+R.   


Ulga B+R w opinii publicznej jest oceniana przez przedsiębiorców pozytywnie i uważana za jedną z najbardziej dostępnych dla przedsiębiorców. Szczegóły ulgi można znaleźć w słowniczkach ustawowych odpowiednio w art. 5a pkt 38, 39 i 40 ustawy o PIT i w art. 4a pkt 26, 27 i 28 ustawy o CIT.  
 

ulga
 

Ulga IP BOX   

IP BOX, w przeciwieństwie do Ulgi B+R, która działa od strony kosztowej, dotyka strony dochodowej. Przeznaczona jest tak zarówno dla podatników PIT i CIT. Głównym założeniem jest uzyskiwanie przez przedsiębiorstwa prowadzące i wdrażające w życie działania i wyniki B+R, preferencyjnej stawki 5%. Dotyczyć może ona jedynie dochodów uzyskanych
 z komercjalizacji praw własności intelektualnej (np. patentu, wzoru, użytkowego, autorskiego prawa do programu), wytworzonej lub ulepszonej w ramach prac B+R.   

Scenariusz działań przy uldze IP BOX może wyglądać tak:  

 1. Firma opracowuje nową technologię np. obróbki drewna,  
 2. Przedsiębiorca zastrzega swój pomysł prawami własności intelektualnej,  
 3. Firma uzyskuje przychody z komercjalizacji technologii, np. sprzedaje produkt, w którym jest ona wykorzystywana lub udziela licencji na samą technologię   
 4. Przedsiębiorca korzysta z ulgi!  

 

 Kwalifikowane prawa muszą wynikać z prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (wytworzenia, rozwinięcia lub jej ulepszenia) i mogą obejmować sprzedaż produktu lub udzielenie licencji na jego użytkowanie.   

Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Finansów w I połowie 2020 roku planowało przedstawić pakiet proinwestycyjny, który będzie przewidywał ulgi dla przedsiębiorców, realizujących kosztowne inwestycje. Ze względu na obecną sytuację wszystko może się przesunąć. Jednakże, plan Ministerstwa zakładał, m.in. wprowadzenie nowej ulgi dla firm na inwestycje związane z automatyzacją procesów.  

Dowiedz się więcej o ulgach dla przedsiębiorców 

Nadal nie jesteście przekonani do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w swojej firmie? Odezwijcie się do nas – przedstawimy Wam wszystkie korzyści i przekażemy godne uwagi informacje! 

Pomożemy wam skorzystać z ulg dla przedsiębiorców i zaleźć nowe rozwiązania na rozwój firmy – ZADZWOŃ 660 671 312.