Skip links

Czy wsparcie z Tarczy Antykryzysowej jest opodatkowane?

Programy wsparcia dla przedsiębiorców, które miały być ratunkiem dla firm dotkniętych pandemią koronawirusa, od początku budzą wiele dyskusji. Jedną z nich jest kwestia opodatkowania otrzymanego od państwa wsparcia. Jak na ten moment wyglądać ma to w praktyce? 


Zgodnie z komunikatem wydanym przez Polski Fundusz Rozwoju, 
subwencje pozyskane w ramach Tarczy Antykryzysowej będą opodatkowane według następujących zasad: 

  1. Otrzymanie subwencji nie stanowi przychodu podatkowego – wypłata środków będzie neutralna podatkowo, 
  2. Umorzenie subwencji stanowi przychód podatkowy. Wynika z tego, że przedsiębiorcy powinni zatem zapłacić od tej sumy podatek, jednak dopiero w momencie, kiedy znana będzie wartość umorzenia.  Ministerstwo Finansów nadal jednak analizuje możliwość częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń. O takich zmianach na pewno będziemy Was informować.  


Mi
kropożyczka do 5 tys. PLN z PUP, nawet w momencie jej całkowitego umorzenianie będzie stanowić przychodu podatkowego. Dzięki temu przedsiębiorcy zaoszczędzą do 950 PLN. Inaczej mówiąc – kwota pożyczki nie będzie opodatkowana 

 


Zwolnienie z opodatkowania jest już potwierdzone w przypadku:
 

    • przychodów uzyskanych w związku ze zwolnieniem ze składek ZUS, 
    • świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych i pracujących na umowie zlecenie. 


Sprawa opodatkowania nie jest jednak nadal jasna w przypadku 
dofinansowań do wynagrodzeń, z których korzystać mogą przedsiębiorcy. Do tej pory nie wydano decyzji, która pozwoliłaby na zwolnienie z opodatkowania. Na ten moment obowiązują więc dotychczasowe zasady – dofinansowania te będą stanowić przychód podatkowy i trzeba będzie zapłacić od nich podatek PIT lub CIT. 

Jak pozyskać fundusze unijne?


Elpartners
 wspiera firmy w zakresie doradztwa i pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Kompleksowo zajmujemy się wsparciem firm i stawiamy na długotrwałą współpracę.   


Zainteresowanych kwestiami opodatkowania oraz pozyskiwania form wsparcia – zapraszamy do kontaktu  i obserwowania naszych social media

 

Zespół Elpartners 
660 671 312