Skip links

Czy możesz pozyskać grant na kapitał obrotowy w opolskim

Granty na kapitał obrotowy w opolskim rusza już 25 czerwca! Jest to kolejna dostępna dla przedsiębiorców forma wsparcia w związku z pandemią koronawirusa. Jak pozyskać taki grant i co oznacza kapitał obrotowy? Odpowiedź na te pytania znajdziecie poniżej!

Grant na kapitał obrotowy w opolskim 

Bezzwrotny grant dostępny jest dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz samozatrudnionych w woj. opolskim.  Aby skorzystać ze wsparcia musisz spełnić kilka warunków:

  1. Posiadać siedzibę lub oddział firmy w woj. opolskim i prowadzić działalność na jego terenie od co najmniej 31 grudnia 2019.
  2. Odnotować min. 30% spadek przychodów ze sprzedaży w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku począwszy od 1 marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, spowodowany właśnie gospodarczymi skutkami pandemii COVID-19.
  3. Uzasadnić trudności z utrzymaniem płynności finansowej w związku z pandemią COVID-19. Informacje te będą weryfikowane na podstawie załączników do wniosku.

W tym konkursie ważna jest kolejność zgłoszeń, dlatego im szybciej, tym lepiej.  Konkurs będzie trwał od 25 czerwca do 31 października lub do wyczerpania alokacji. Dlatego zgłoś się do nas już dziś i nie strać szansy na bezzwrotne wsparcie finansowe!

W naborze można pozyskać od 23,5 tys. PLN (samozatrudnieni) do 164,7 tys. PLN (mała firma zatrudniająca 49 osób). Dokładna kwota grantu zależeć będzie od poziomu zatrudnienia w firmie. Wsparcie będziesz mógł otrzymywać przez okres max. 3 miesięcy. Co ważne, nie jest konieczny żaden wkład własny!

Jeśli Twoja firma zatrudnia więcej niż 49 pracowników – nic straconego – nadal możesz skorzystać z dotacji. Więcej informacji znajdziesz tu: https://elpartners.pl/dotacje-na-kapital-obrotowy/ 

grant w woj. opolskim

grant na kapitał obrotowy

Na co możesz przeznaczyć grant?  

Pozyskane środki będziesz mógł przeznaczyć na kapitał obrotowy. Co to oznacza? Za kapitał obrotowy uznaje się koszty bieżącej działalności Twojej firmy. Mogą być to wynagrodzenia pracowników, czynsze, opłaty za najem czy media, zakupy niezbędnych towarów i materiałów oraz koszty paliwa. Do kapitału obrotowego zalicza się także spłatę zobowiązań kredytowych czy leasingowych, podatki czy koszty zewnętrznego prowadzenia księgowości.

Środki z grantu będziesz mógł przeznaczyć na wszystkie z wyżej wymienionych kosztów! Dzięki temu Twoja firma, nawet w czasie pandemii, będzie mogła skutecznie funkcjonować.

Jak pozyskać grant na kapitał obrotowy w woj. opolskim? 

Zgłoś się do nas!  Pomożemy ci przygotować odpowiednie dokumenty i skorzystać z grantu. Pamiętaj, że w tym konkursie liczy się kolejność zgłoszeń, dlatego też zadzwoń do nas już dziś! Z chęcią porozmawiamy o możliwościach wsparcia Twojej firmy.


Zespół 
Elpartners 
660 671 312 

Chcesz dowiedzieć się więcej?