Skip links

Author: Mira Michalska-Rak

Re_Open UK – wsparcie dla firm dotkniętych skutkami brexitu

Program Re_Open UK ma być odpowiedzią na negatywne konsekwencje gospodarcze, jakie pociągnęło za sobą wystąpienie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej. Niekorzystny wpływ brexitu na dotychczasową działalność wielu rodzimych firm szczególnie wyraźnie dał o sobie znać po zakończeniu okresu przejściowego, istotnie

Wsparcie dla branży czasu wolnego – woj. pomorskie

Z artykułu dowiesz się: – kto może ubiegać się o dofinansowanie? – jakie wydatki będzie można sfinansować? – kiedy rusza konkurs? Pandemia koronawirusa doprowadziła do pogorszenia sytuacji wielu firm. Przede wszystkim niekorzystnie wpłynęła na przedsiębiorstwa z tak zwanej „branży czasu wolnego”, a więc: – hotele,

Dofinansowanie dla firm w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się: – jakie są główne założenia konkursu? – kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania? – jakie są limity kwotowe i kiedy ogłoszony zostanie konkurs? Kilka miesięcy temu pisaliśmy artykuł dotyczący dofinansowania dla firm w województwie łódzkim. Informowaliśmy, że w połowie marca

Wsparcie dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się: – jaki nowy konkurs pojawił się w ramach RPO WŁ 2014-2020? – jaki jest cel naboru? – kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania? 14 marca pojawił się zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2022 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dofinansowanie dla służby zdrowia w województwie dolnośląskim

Z artykułu dowiesz się: – jaki nowy konkurs pojawił się w RPO WD 2014-2020 i kto będzie mógł z niego skorzystać? – jakie są dodatkowe warunki otrzymania dofinansowania? – w jakim terminie rusza nabór? Jeszcze w styczniu pojawiła się aktualizacja zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Jak prawidłowo rozliczyć dotację w konkursie 1.5.D RPO WD?

Z artykułu dowiesz się: – co Cię czeka po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu? – w jaki sposób przygotować się do rozliczenia projektu? – gdzie możesz pozyskać jeszcze więcej informacji na temat rozliczania projektu w ramach Działania 1.5.D? Na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pojawiła się

Internacjonalizacja MŚP – Polska Wschodnia

Z artykułu dowiesz się: – do jakiego grona przedsiębiorców skierowany jest konkurs? – na co można przeznaczyć dofinansowanie? – jaki jest poziom dofinansowania w ramach naboru? Kto może otrzymać dofinansowanie w ramach konkursu? Powoli dobiega końca poprzednia perspektywa finansowa Funduszy Unijnych. Pozostały nieliczne konkursy, z

Dofinansowanie dla sektora MŚP – Bony na cyfryzację

Z artykułu dowiesz się: – do kogo skierowany jest konkurs i jakie wydatki można w jego ramach sfinansować? – jaki jest maksymalny poziom dofinansowania w ramach naboru? – jakie wytyczne trzeba spełnić, aby wziąć udział w konkursie? – w jaki sposób projekt będzie rozliczany? Bony

Finansowanie start-upów

Polska scena start-upowa wciąż się rozwija i dopiero kształtuje. Jednocześnie, start-upów jest w Polsce coraz więcej, a ich potencjał zaczyna być dostrzegany nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. Większość polskich start-upów finansuje swoje innowacyjne działania ze środków własnych. Dlatego atrakcyjnym rozwiązaniem pozyskania