Skip links

Czym jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i jak go wykorzystać?

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to nowy instrument finansowy uruchomiony w ramach Polityki spójności Unii Europejskiej i adresowany do firm zlokalizowanych w wybranych regionach węglowych. Jego podstawowym celem jest wsparcie obszarów, które – w obliczu transformacji w kierunku osiągnięcia neutralności klimatycznej UE do 2050 r. – mierzą się z nowymi, poważnymi wyzwaniami. FSP ma natomiast stworzyć dla polskich przedsiębiorców bezpieczne warunki na drodze do tej transformacji, ułatwiając skuteczne wdrażanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Definicja i cele Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST)

Postulowana transformacja związana z procesem zakończenia wydobycia węgla pociąga za sobą szereg skutków nie tylko gospodarczych czy środowiskowych, ale także społecznych. Z tego powodu działania transformacyjne w regionach węglowych wymagają szczególnego wsparcia, do czego niezbędne okazuje się zaangażowanie środków unijnych. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji stanowi odpowiedź na tę potrzebę, zapewniając wsparcie finansowe dla państw członkowskich UE, przed którymi realizacja unijnej zielonej polityki stawia wyjątkowo trudne zadanie i wiąże się z dużymi kosztami – kwestia ta dotyczy również Polski.

Całkowity budżet Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027 sięga kwoty 17,5 mld euro. Środki publiczne będą wydatkowane na działania mające na celu łagodzenie skutków transformacji i zapobieganie pogłębianiu dysproporcji regionalnych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Kto może ubiegać się o środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji?

Szansę na pozyskanie środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego i usługowego zlokalizowane w regionach węglowych (określone obszary województw: śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i wielkopolskiego).

Jakie projekty dla MŚP wpisują się w finansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

Na liście priorytetów programu FST znajdują się przede wszystkim projekty inwestycyjne  dążące do rozbudowy przedsiębiorstw (ich dywersyfikacji lub unowocześnienia) i sukcesywnego zwiększania ich konkurencyjności. Dofinansowaniu podlegać będą inwestycje związane z zakupem maszyn, urządzeń lub własności intelektualnej oraz projekty z obszaru zrównoważonej turystyki.

Korzyści z wykorzystania FST i perspektywy na przyszłość

Powołanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji przyczynia się do sprawniejszej dywersyfikacji gospodarczej obszarów, które – ze względu na ich uzależnienie od paliw kopalnych takich jak węgiel, torf czy łupki bitumiczne – najdotkliwiej odczują skutki nadchodzącej transformacji klimatycznej. Budżet dostępny w ramach programu stwarza dla polskich firm warunki do osiągnięcia neutralności klimatycznej w sprawiedliwy sposób, umożliwiając im skuteczne przekwalifikowanie i integrację pracowników.

Co istotne, w odróżnieniu od większości krajowych i regionalnych programów dotacyjnych – w ramach funduszu dotacje będą dostępne dla projektów inwestycyjnych bez wymogu wdrożenia innowacji. To sprawia, że szanse na skuteczne pozyskanie dofinansowania ze środków FST są naprawdę wysokie i dostępne dla wielu firm. Warto więc wykorzystać tę okazję, odpowiednio wcześnie wnioskując o wsparcie MŚP na rzecz transformacji.

Harmonogram naborów w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

Harmonogram aktualnych konkursów na dotacje unijne w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla poszczególnych województw prezentuje się w następujący sposób:

1. województwo śląskie (z wyłączeniem podregionu częstochowskiego):

  • wsparcie MŚP na rzecz transformacji (makroinwestycje) – dotacje bezzwrotne na duże inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Nabór wniosków: od 16 maja do 27 czerwca 2023 r. (alokacja 400 mln zł, minimalna wartość dofinansowania 5 mln zł);
  • wsparcie MŚP na rzecz transformacji (mikroinwestycje) – dotacje bezzwrotne na małe inwestycje związane z dywersyfikacją działalności lub zasadniczą zmianą produkcji, w tym automatyzacją. Nabór wniosków: od  lipca do sierpnia 2023 r. (alokacja 178 mln zł, minimalna wartość dofinansowania 500 tys. zł).

2. województwo dolnośląskie (konkretnie subregion wałbrzyski, w tym powiaty: wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki):

  • projekty inwestycyjne o wartości min. 850 tys. zł. Nabór wniosków: od 5 lipca do 4 sierpnia 2023 r. (alokacja 140 mln zł);

3. województwo łódzkie (firmy z obszaru górniczo-energetycznego w okręgu piotrowsko-bełchatowskim):

  • gospodarka w transformacji (inwestycje) – inwestycje zwiększające zdolności produkcyjne, wdrażające technologie przemysłu 4.0, poprawiające efektywność energetyczną. Nabór wniosków: od listopada do grudnia 2023 r. (alokacja 80 mln zł);
  • gospodarka w transformacji (innowacje) – wdrażanie innowacji, wyników prac B+R. Nabór wniosków: od grudnia 2023 r. do stycznia 2024 r. (alokacja 80 mln zł).

4. województwo małopolskie (powiaty: wadowicki, oświęcimski, olkuski, chrzanowski):

  • rozwój firm wspierający sprawiedliwą transformację – inwestycje rozwojowe i środowiskowe. Nabór wniosków: lipiec 2023 r. (alokacja 140 mln zł).

5. województwo wielkopolskie (m. Konin, powiaty: koniński, kolski, turecki, słupecki):

  • wsparcie inwestycji w MŚP – projekty inwestycyjne związane z zakupem maszyn i urządzeń, automatyzacją/robotyzacją, cyfryzacją. Nabór wniosków: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 r. (alokacja 112 mln zł). 

Jeśli Państwa firma zlokalizowana jest na jednym ze wskazanych wyżej obszarów, a w jej najbliższych planach rozwojowych zawiera się transformacja działalności, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami. Jako doświadczona firma odpowiemy na wszelkie pytania, oferując profesjonalne wsparcie w poprawnym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie.

Potrzebują Państwo więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Elpartners pod numerem  telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.