Skip links

Aktualne konkursy

Dolnośląski Bon na innowacje 

Data naboru: marzec 2022 r. 
Maks. kwota dofinansowania: 200.000 PLN
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Opis:
Dofinansowanie w formie grantu/bonu na usługi badawczo-rozwojowe dotyczące wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii oraz audyt technologiczny (do 5% grantu). Projekt musi wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje. 

Chcesz dowiedzieć więcej o możliwości pozyskania dotacji? Skontaktuj się z nami!

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Robogrant – proponowane warunki interwencji

Data naboru: marzec 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 1.000 000 PLN
Dla kogo: firmy produkcyjne z branży przemysłowej

Opis:
 Konkurs przeznaczony dla firm produkcyjnych z branży przemysłowej które wymagają robotyzacji. 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

12.1 Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych w walce z pandemią COVID-19 RPO WD 2014-2020

Data naboru: od 04.05.2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: 1.800 000,00 PLN
Dla kogo: podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie poradni pulmonologicznej/ poradni gruźlicy i chorób płuc/ poradni chorób płuc/ poradni chorób zakaźnych.

Opis:
 Dofinansowanie można pozyskać na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia, które będą niezbędne w procesie udzielanych porad pacjentom w następstwie powikłań po przebytym COVID-19.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020

Data naboru:  maj 2022 r.
Maks. kwota dofinansowania: nie określono. 
Dla kogo: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Opis:
Konkurs ma na celu wsparcie MŚP w regionie łódzkim w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą działania przyczyniające się do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorców dotkniętych kryzysem. Interwencja będzie ukierunkowana przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw). 

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej!

Ulgi badawczo-rozwojowe 

Data naboru: Możliwość ubiegania się o ulgę przez cały rok 

Opis:
Kwestie podatkowe to dla przedsiębiorców często trudna część prowadzenia działalności. W Elpartners wspieramy firmy w uzyskaniu ulg podatkowych związanych z działalnością B+R tj. Ulga IP BOX i Ulga B+R. Dzięki nim firmy mogą zwiększyć podstawę do opodatkowania i zmniejszyć stopę podatkową, co pozwala na wygenerowanie realnych oszczędności w płaceniu podatków. Z ulg skorzystać mogą wszystkie firmy, które prowadzą działania przyczyniające się do rozwoju produktów/usług i wprowadzania ulepszeń w skali przedsiębiorstwa. W ramach naszej usługi pomagamy firmom w:
– mapowaniu działań B+R,
– identyfikowaniu kosztów i dochodów,
– uzyskiwaniu interpretacji podatkowych i opinii o kwalifikowalności,
– wprowadzaniu zmian i ulepszań w firmie i ewidencji rachunkowej,
– kontroli i zapewnieniu bezpieczeństwa.

Zajmujemy się wszelkimi formalnościami związanymi z korzystaniem z ulg B+R i ułatwiamy firmom osiągnięcie korzyści podatkowych. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Aktualne konkursy na dotacje europejskie 

Dotacje unijne przyznawane są najczęściej na zasadach konkursów: krajowych lub regionalnych. Poszczególne konkursy europejskie organizowane są według ustalonego harmonogramu naboru wniosków, a terminy na złożenie aplikacji konkursowej są zwykle dość krótkie. W celu zmaksymalizowania szans firmy na pozyskanie atrakcyjnego dofinansowania z Unii Europejskiej warto więc na bieżąco śledzić ogłaszane i zapowiadane konkursy na dotacje. W Elpartners uważnie monitorujemy pojawiające się programy operacyjne i prowadzimy profesjonalne konsultacje w zakresie planowanych w niedalekiej przyszłości programów dotacyjnych. Dla naszych Partnerów zajmujemy się aktywnym poszukiwaniem najkorzystniejszych możliwości dofinansowania dostosowanych do obranej ścieżki rozwoju ich biznesu. Poniżej przedstawiamy aktualne, warte uwagi konkursy na dotacje europejskie, w których skutecznym pozyskaniu mogą wesprzeć Państwa nasi doświadczeni eksperci.

Program grantowy Robogrant – warunki konkursu

Celem programu Robogrant jest dofinansowanie dla mikro, małych i średnich firm reprezentujących branżę meblarską na robotyzację produkcji, która ma w konsekwencji sprzyjać szybszej transformacji technologicznej oraz sukcesywnemu zwiększaniu konkurencyjności tych przedsiębiorstw. O wsparcie finansowane w ramach tego konkursu europejskiego mogą ubiegać się zatem wszystkie firmy z sektora MŚP zajmujące się produkcją mebli, które działają na terenie całej Polski. 

Poszczególne przedsiębiorstwa produkcyjne mają szansę wnioskować o dofinansowanie sięgające maksymalnej kwoty 850 tys. złotych na wydatki bezpośrednio związane z robotyzacją i automatyzacją produkcji. W prognozowane koszty kwalifikowane będą mogły wejść m.in.:

  1. koszty zakupu robotów przemysłowych i manipulatorów, a także urządzeń peryferyjnych, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania tychże robotów;
  2. koszty związane z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania pracy robotów przemysłowych;
  3. koszty przeprowadzenia niezbędnych szkoleń dla pracowników.

Co istotne, program Robogrant może być świetnym uzupełnieniem ulgi na robotyzację, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Ten rodzaj preferencji podatkowej umożliwia dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, które przedsiębiorstwo poniosło w danym roku podatkowym na robotyzację. Ulga ta pozwala zatem odliczyć wydatki związane m.in. z zakupem nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń dla pracowników, a także koszty wynikające z poniesionych opłat leasingowych. 

Z uwagi na wspomniany fakt, że ulga na robotyzację to wciąż dość nowy instrument fiskalny w polskim prawie podatkowym, rozważając możliwość skorzystania z tej preferencji, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych specjalistów. Jako Elpartners oferujemy kompleksową obsługę konkursów europejskich i zajmujemy się również procesem prowadzącym do uzyskania preferencji podatkowych takich jak ulga na robotyzację.

Konkurs XIII.1 REACT-EU

Konkurs jest adresowany do firm działających na terenie województwa łódzkiego, które przeżywają kryzys związany z pandemią koronawirusa. Celem programu jest odbudowa i wzmocnienie odporności przedsiębiorstw należących do sektora MŚP, a także zwiększenie ich konkurencyjności, co ma realizować się przede wszystkim poprzez działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną. 

Istotnym warunkiem uczestnictwa w tym konkursie europejskim jest rozpoczęcie działalności gospodarczej nie później niż 1 stycznia 2019 roku, a także wykazanie spadku obrotów o co najmniej 15% odnotowanego w okresie: 1 stycznia–31 grudnia 2021 roku w stosunku do 1 stycznia–31 grudnia 2019 roku. Sam czas realizacji projektu przewidziany jest natomiast do 30 września 2023 roku, a budżet zaplanowany na to przedsięwzięcie wynosi niespełna 44 milionów złotych. Po więcej szczegółowych informacji na temat konkursu zapraszamy do lektury naszego artykułu

Konkurs IMPULS

Projekt europejski „IMPULS – obudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw” jest organizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, a jego nadrzędnym celem jest wsparcie finansowe dla firm z branży czasu wolnego (np. ośrodki wczasowe, hotele, pensjonaty, lokale gastronomiczne, organizatorzy turystyki, przewodnicy, muzea, punkty informacji turystycznej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego itp.). W ramach tego konkursu na dotacje przedsiębiorcy z tego sektora będę mogli pozyskać granty na:

  1. koszty inwestycji w nowe aktywa trwałe, a także koszty instalacji nabytych środków trwałych (jeśli zostały ujęte w wartości początkowej środka trwałego);
  2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, pod warunkiem że będą stanowić rozwiązania ogólnodostępne i będą używane wyłącznie w przedsiębiorstwie wnioskującym o wsparcie finansowe, będą podlegać amortyzacji, a także zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich i zostaną włączone do aktywów firmy, pozostając związane z projektem na okres minimum 3 lat.

Wnioski o udzielenie grantu należy wysyłać w wersji papierowej w terminie od 15.07.2022 roku do 21.07.2022 roku.

Nadchodzące konkursy europejskie – postaw na profesjonalistów

Konkursy na dotacje unijne są organizowane w ściśle ustalonych terminach i na precyzyjnie ustanowionych zasadach. Chcąc ubiegać się o dofinansowanie w ramach wybranego programu operacyjnego, należy więc odpowiednio się przygotować – najlepiej zasięgnąć porady u wykwalifikowanych specjalistów, których wiedza i doświadczenie znacząco zwiększą szanse przedsiębiorstwa na pozyskanie pożądanego wsparcia finansowego z UE. Eksperci z Elpartners nie tylko zweryfikują Państwa pomysł, ocenią możliwość otrzymania dotacji i zaplanują koncepcję projektu, ale również zajmą się wszelkimi formalnościami: począwszy od sporządzenia wniosku o dofinansowanie i wymaganej dokumentacji, aż po  stworzenie budżetu projektu i wsparcie podczas rozliczania przedsięwzięcia.