Skip links

PFR Ventures – polski rynek VC w nowej perspektywie funduszy unijnych

Na przełomie 2022 i 2023 roku ma rozpocząć się nowa edycja programów zarządzanych przez PFR Ventures, które ponownie zostaną zasilone z budżetu UE. Nowe programy będą wspierane za pomocą programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) stanowiącego kontynuację dwóch wcześniejszych inicjatyw: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jak będzie wyglądał polski rynek funduszy Venture Capital w nowej perspektywie finansowej? Jakie możliwości inwestycyjne zyskają rodzime, innowacyjne przedsiębiorstwa? 

Nowa edycja programów PFR Ventures – najważniejsze informacje

Kluczowym celem działalności PFR Ventures jest wspieranie ekosystemu innowacji w Polsce, które są istotnym motorem rozwoju gospodarczego rodzimych firm. Nowe programy zarządzane przez PFR Ventures otrzymają wsparcie w ramach programu FENG, ponownie otwierając w nadchodzącym roku rozległe możliwości inwestycyjne dla młodych przedsiębiorstw o najwyższym potencjale innowacyjnym w skali kraju. 

W nadchodzącej edycji PFR planuje objąć wsparciem finansowym 44 VC inwestujących na polskim rynku (czyli o 10 więcej niż dotychczas), a środki przeznaczone na ten cel sięgną kwoty o 25% wyższej niż w latach poprzednich. Finansowanie ma bowiem wzrosnąć z 1,5 do ponad 1,9 mld złotych, z których minimum 1,3 mld zasilą prywatni inwestorzy. 

Zapowiadany początek naboru nowych funduszy ma nastąpić jeszcze w IV kwartale tego roku, a VC planują rozpocząć inwestycję pod koniec 2023 roku. Do grudnia przyszłego roku trwają także inwestycje w nowe start-upy realizowane z obecnych programów. 

Jakie zmiany przyniesie nowa edycja programów PFR Ventures?

Oprócz wspomnianej wyżej zwiększonej kapitalizacji, wartym odnotowania faktem okazuje się również to, że w nowych programach zwiększy się udział PFR Ventures w transakcjach – wzrośnie on bowiem z 50% do 60%

Istotna zmiana dotyczy ponadto seedowych programów Starter oraz Biznest, w których powiększeniu ulegnie ticket inwestycyjny. W nowej edycji programów na jedną inwestycję VC będą mogły przeznaczyć 5 mln złotych, czyli o 1 mln więcej niż do tej pory. PFR planuje również wprowadzić do funduszy CVC model koinwestycyjny, co sprawi, że poszczególne korporacje będą mogły ze sobą współpracować, samodzielnie decydując o tym, w której inwestycji wezmą udział. 

Nowe programy PFR Ventures i ich budżety

Programy zarządzane przez PFR Ventures dysponują kapitałem gromadzonym wspólnie przez aniołów biznesu, inwestorów prywatnych czy duże korporacje, z którego finansowane są następnie innowacyjne start-upy pozostające na różnym etapie rozwoju. Część z tych programów skupia się zatem na finansowaniu najmłodszych projektów, które dopiero pracują nad swoim produktem lub usługą, inne udzielają wsparcia na ich dynamiczny rozwój za pomocą prac B+R czy ekspansji na rynki zagraniczne. To sprawia, że ten model finansowania pokrywa bardzo zróżnicowane potrzeby inwestycyjne poszczególnych projektów: od prototypowania do efektywnej ekspansji międzynarodowej. 

PFR Ventures przedstawiło nowe programy finansowania funduszy wspierane przez FENG. Wśród nich będzie realizowane pięć programów wspierających polskie firmy na różnych etapach rozwoju. 

Dla spółek będących na najwcześniejszym etapie działalności, które dopiero opracowują swój model biznesowy i są przed pierwszą komercyjną sprzedażą oferowanego produktu lub usługi dedykowane będą dwa programy: 

  1. PFR Starter z budżetem 816 mln złotych
  2. PFR Biznest z budżetem 210 mln złotych

Natomiast dla firm, będących w fazie wzrostu i ekspansji zagranicznej, które wdrażają lub planują wdrożyć innowacyjne rozwiązania, PFR Ventures przewiduje trzy programy: 

  1. PFR Otwarte Innowacje z budżetem 424 mln złotych
  2. PFR KOFFI z budżetem 165 mln złotych
  3. PFR CVC z budżetem 295 mln złotych

Należy zauważyć, że w ciągu ostatnich lat polski rynek Venture Capital rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, do czego bez wątpienia przyczyniają się instrumenty kapitałowe współfinansowane ze środków unijnych. FENG to kolejny program, którego istotną częścią okazują się fundusze VC, będące dużą szansą dla młodych, polskich firm dążących do zwiększenia stopnia swojej innowacyjności i konkurencyjności na globalnym rynku. Jako Elpartners możemy Państwu pomóc efektywnie wykorzystać tę możliwość, przekuwając ją w szybki i efektywny rozwój prowadzonej działalności.

Po więcej szczegółów serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl – nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania i wątpliwości!