Skip links

Krajowy Plan Odbudowy – kluczowe informacje o programie

Wydarzenia zapoczątkowane w 2020 roku i wywołane przez pandemię COVID-19 miały znaczący wpływ na sytuację społeczno-gospodarczą naszego kraju, istotnie determinując jej aktualną kondycję. Nieoczekiwany kryzys pociągnął za sobą szereg administracyjnych ograniczeń wprowadzonych w celu utrzymania wydolności polskiego systemu ochrony zdrowia, które wyraźnie i nieuchronnie zachwiały naszą gospodarką. Aby zminimalizować dalsze negatywne skutki i zagrożenia zarówno gospodarcze, jak i społeczne, Unia Europejska przygotowała specjalny instrument finansowy, mający na celu wsparcie odbudowy gospodarki europejskiej. W odpowiedzi na działania Wspólnoty, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej uruchomiło program Krajowego Planu Odbudowy, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dodatkowych źródeł finansowania

KPO – co to jest? 

Krajowy Plan Odbudowy to kompleksowy program wsparcia finansowego zapoczątkowany pod wpływem sytuacji społeczno-gospodarczej spowodowanej wybuchem pandemii koronawirusa i związanych z nią wyzwań. W obliczu kryzysu priorytetem dla polskiej gospodarki okazała się bowiem jej możliwie najszybsza odbudowa i transformacja w kierunku sukcesywnego zwiększania jej produktywności i odporności strukturalnej. To oznacza, że KPO dla Polski nie ma stanowić jedynie środka zaradczego na obecną kryzysową sytuację, ale przede wszystkim ma być sposobem na konsekwentne wzmacnianie i uodparnianie polskiej gospodarki

Krajowy Plan Odbudowy – kluczowe cele 

Wsparcie finansowe w ramach KPO zmierza przede wszystkim do wzmocnienia polskiej gospodarki w taki sposób, by mogła efektywnie funkcjonować w warunkach kryzysu. Wobec tego lista priorytetów Krajowego Planu Odbudowy adresuje trzy kluczowe cele: 

  • naprawa i łagodzenie zaistniałych szkód gospodarczych i społecznych będących bezpośrednim wynikiem pandemii COVID-19; 
  • przywrócenie odporności polskiej gospodarki; 
  • zwiększenie zdolności dostosowawczych i potencjału gospodarki Polski w celu przygotowania jej na przyszłe nieprzewidziane okoliczności i wzmocnienia jej gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. 

KPO dla Polski – budżet programu

W ramach europejskiego planu odbudowy Polska może skorzystać w sumie z łącznej kwoty 58,1 mld euro, z czego 23,9 mld euro powędruje do polskich firm w formie bezzwrotnych grantów. Pozostała część budżetu, czyli 34,2 mld euro, zostanie rozdysponowana jako wsparcie zwrotne w postaci preferencyjnych pożyczek. Zakres reform wskazanych w programie KPO dla Polski wymaga bowiem zaangażowania dodatkowego wsparcia w celu przyspieszenia odbudowy polskiej gospodarki i wypracowania jej konkurencyjności na globalnym rynku. Znaczna część budżet programu KPO na lata 2021-2026 przeznaczona jest – zgodnie z priorytetami określonymi przez UE – na realizację zadań związanych z transformacją cyfrową oraz zmianami klimatycznymi. 

Główne obszary wsparcia finansowego w ramach KPO

Kluczowe obszary wsparcia finansowego udzielanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy zostały wyodrębnione zgodnie z europejskimi filarami odpowiedzi na kryzysy. Wśród nich wskazuje się: 

  • odporność i konkurencyjność gospodarki (z budżetem 18,6 mld zł);
  • zielona energia i zmniejszenie energochłonności (z budżetem 28, 6 mld zł);
  • transformacja cyfrowa (z budżetem 13,7 mld zł);
  • dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia (z budżetem 19,2 mld zł);
  • zielona, inteligentna mobilność (z budżetem 27,4 mld zł). 

Zakresy finansowania obejmują więc szczególnie inwestycje w projekty związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwach, jak i inwestycje dotyczące implementowania technologii i innowacji środowiskowych (np. projektowanie dla recyklingu) czy inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego w sektorze żywnościowym oraz sektorze leków i wyrobów medycznych. 

Na czym polega wsparcie specjalistów z Elpartners?

Krajowy Plan Odbudowy stanowi dla polskich przedsiębiorstw istotną szansę na efektywny rozwój prowadzonej działalności, który dla wielu z nich bez dodatkowego finansowania okazuje się nieosiągalny – szczególnie w dzisiejszych trudnych warunkach społeczno-gospodarczych. W Elpartners pomagamy rodzimym firmom w skutecznym pozyskaniu dotacji w obszarach objętych programem KPO. Do projektów podchodzimy w sposób kompleksowy, łącząc kompetencje z zakresu dotacji z wiedzą podatkową, księgową i techniczną. Dzięki temu zapewniamy naszym Klientom profesjonalną opiekę merytoryczną na każdym etapie projektu: od szczegółowej analizy możliwości finansowania, przez sporządzanie dokumentacji, aż po proces oceny projektu i jego rozliczenie.