Skip links

Dofinansowanie dla firm w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się:

– jakie są główne założenia konkursu?

– kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

– jakie są limity kwotowe i kiedy ogłoszony zostanie konkurs?

Kilka miesięcy temu pisaliśmy artykuł dotyczący dofinansowania dla firm w województwie łódzkim. Informowaliśmy, że w połowie marca pojawił się zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zgodnie z jego zapisami w RPO WŁ pojawił się nowy konkurs XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw. Na jego realizację przewidziano prawie 44 milionów złotych. Od czasu tamtego artykułu, założenia naboru uległy częściowo zmianie, postanowiliśmy więc przedstawić jego aktualne wytyczne.

Jakie są główne założenia konkursu?

Celem przedmiotowego konkursu jest odbudowa i zwiększenie odporności przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), realizujących projekt na terenie województwa łódzkiego, które dotknięte zostały kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Wspierane w konkursie będą przede wszystkim działania przyczyniające się do zwiększenia konkurencyjności tych przedsiębiorstw. Interwencja ukierunkowana zostanie na działania inwestycyjne, w tym związane z transformacją cyfrową i ekologiczną (m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw). Konkurs skierowany jest do firm, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie później niż 1 stycznia 2019 r. Sam okres realizacji projektu musi zmieścić się w terminie do 30 września 2023 r.

Kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

Istnieje jedno kluczowe kryterium „wejścia”, które zmieniło się od czasu naszego ostatniego artykułu. W konkursie mogą wziąć udział tylko firmy, które osiągnęły co najmniej 15% spadek obrotów gospodarczych wyliczony w okresie: 1 stycznia-31 grudnia 2021 r. w stosunku do 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r.

Dodatkowo punktowane będą następujące kryteria:

wpływ epidemii COVID-19 na kondycję przedsiębiorstwa – im większy spadek przychodów, tym większa liczba punktów.

zastosowanie technologii cyfrowych w projekcie – technologie cyfrowe rozumiane są w konkursie jako technologie wykorzystujące technikę cyfrową i systemy informatyczne.

uwzględnienie aspektów środowiskowych – ocenie będzie podlegało, czy firma planuje w projekcie działania ukierunkowane na ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko.

wpływ projektu na gospodarkę województwa łódzkiego – punkty w ramach tego kryterium przyznane będą przedsiębiorstwom, które posiadają siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego.

Jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem i chcecie pozyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mai: info@elpartners.pl

Zespół Elpartners 

573 454 379 

Leave a comment