Skip links

Nabory wniosków o dofinansowanie unijne 2020

Nowy rok to zmiany i nowe postanowienia. To również czas planowania. Ze względu na to, warto w tym momencie pomyśleć nie tylko o sobie ale i o rozwoju swojej firmy! Specjalnie dla was przygotowaliśmy zestawienie naborów o dofinansowanie na 2020 rok. Znajdziecie w nich przede wszystkim konkursy badawczo-rozwojowe, inwestycyjne i wdrożeniowe. Z pewnością pojawią się także te, wspierające ekspansję zagraniczną, usługi i infrastrukturę. Dzięki krótkim opisom szybko sprawdzicie, co jest dla was najlepsze.

dofinansowanie2020

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa 

 • Kiedy?  7 lutego – 1 czerwca, 3 sierpnia – 14 września (dodatkowo konkursy tematyczne: URZĄDZENIA GRZEWCZE 9.12.19 – 31.03.2020, INNOWACYJNE NAWOZY 14.11.19 -14.01.20) 
 • Na co? Wsparcie przedsiębiorstw innowacyjnychktóre chcą przeprowadzić badania przemysłowe i prace
  rozwojowe celu wprowadzenia na rynek nowych lub udoskonalonych produktów. 
 • Dofinansowanie: 1 200 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, max. 20 000 000 EUR dofinansowania dla pojedynczego projektudo 80% dofinansowania 

1.2 Sektorowe programy B+R GameINN 

 • Kiedy?  16 grudnia 2019 – 16 marca 2020 
 • Na co? Konkurs przeznaczony jest dla sektora producentów gier. Dofinansowanie obejmuje, m.in. projektowanietworzenie nowych technik przetwarzanianowych narzędzi interakcji czy
  cyfrową dystrybucję 
 • Dofinansowanie: 100 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 80% dofinansowania 

 


2.1 Wsparcie 
inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw 

 • Kiedy?  1kwietnia 2020 – 11 maja 2020 
 • Na co? ramach działania przewidziane jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorców.  W związku z tym finansuje on inwestycje w aparaturęsprzęttechnologie i inną niezbędną
  infrastrukturę. 
 • Dofinansowanie: 350 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70% dofinansowania 

 


2.3.2 Bony 
na innowacje dla MŚP 

 • Kiedy? 20 marca 2020 –28 maja 2020, 17 kwietnia 2020 – 7 lipca 2020 
 • Na co? ramach działania finansowany jest zakup usług badawczo – rozwojowych od jednostek naukowychDodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej. 
 • Dofinansowanie: 50 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 85% dofinansowania 

 


2.3.5 Design 
dla przedsiębiorców 

 • Kiedy? Lipiec 2020 – wrzesień 2020 
 • Na co? Wsparcie udzielane MŚP (z wyłączeniem przedsiębiorców z Makroregionu Polski Wschodniej) na realizację projektów, których celem jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez opracowanie nowego
  projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt
  .  
 • Dofinansowanie: Alokacja jeszcze nieokreślona, do 85% dofinansowania  

 


3.2.1 Badania 
na rynek 

 • Kiedy? 25 marca 2020 – 23 kwietnia 2020 
 • Na co? Wsparcie projektów MŚP, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług.
 • Dofinansowanie: 750 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektówdo 70dofinansowania 

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 

 • Kiedy? 15 października 2019 – 23 kwietnia 2020, 24 września 2020 – 30 grudnia 2020  
 • Na co? W tym naborze możesz uzyskać premię technologiczną na spłatę kredytu technologicznego. Inwestycja może polegać m.in. na zakupie nieruchomości, która będzie miejscem wdrożenia nowej technologii lub zakupie, wdrożeniu i uruchomieniu nowej technologii.
 • Dofinansowanie: 700 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 70dofinansowania 

 


3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne
 

 • Kiedy? Marzec 2020 – Chiny, Malezja, Meksyk; kwiecień 2020 – Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur; maj 2020 – Kanada, Kazachstan, ZEA; październik 2020 – Kenia, Tajwan, USA 
 • Na co?  Granty w tym konkursie powierzane są w celu wsparcia procesu ekspansji zagranicznej polskich MŚP, posiadających odpowiedni potencjał rozwoju. Finansowane są eksperckie usługi doradcze,  zamówienia towarów oraz miesięczny wyjazd za granicę.
 • Dofinansowanie: 200 tys PLN na każdy projekt, 100% wsparcia   

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

 • Kiedy?11 lutego 2020 – 11 marca 2020  
 • Na co? Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom zamierzającym uczestniczyć w
  programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług).  Finansowane , m.in. koszty podróży służbowychkoszty udziału w targach I konferencjachkoszty materiałów
   promocyjnych. 
 • Dofinansowanie: 300 mln PLN przeznaczone na dofinansowanie projektów, do 85% dofinansowania