Skip links

Case study ZAE – automatyka energetyczna

Na świecie zauważalny jest trend związany z nieustannym wzrostem popytu na energię elektryczną. Zważywszy na to co dzieje się obecnie na rynkach, bardzo istotne staje się zapewnienie pewnej i stabilnej dostępności oraz wysokiej jakości zasilania. Poprawa sprawności i niezawodności działania sieci energetycznych w obecnych czasach staje się priorytetowa.

Naprzeciw tym potrzebom wychodzi Zakład Automatyki Energetycznej ZAE, który od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i wdrażaniem urządzeń automatyki energetycznej. Firma posiada w swojej ofercie urządzenia, które stosowane są w systemach energetyki oraz elektrowniach już od wielu lat. Doświadczony zespół projektantów i techników rozwija linie produktów odpowiedzialnych za przełączanie zasilań, kontrolę stanu linii i okablowania energetycznego, pomiary i kontrolę zwarć oraz doziemień.

ZAE należy również do grona naszych klientów, z którymi współpracujemy przy realizacji większej liczby projektów. Spółka poszukiwała partnera do współpracy w pozyskiwaniu funduszy unijnych, zaprosiła nas na spotkanie i przedstawiła swoje potrzeby. Zostaliśmy wybrani spośród innych firm doradczych działających na rynku i mamy nadzieje, że ZAE jest do tej pory zadowolona z naszej współpracy, tak jak my cieszymy się, że w naszym portfolio posiadamy takiego klienta.

Na czym polegał pierwszy projekty sporządzony dla firmy ZAE?

Był to projekt badawczy realizowany w ramach działania 1.2 Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020. W ramach przedmiotowego projektu, który pozyskał dofinansowanie i jest w chwili obecnej w trakcie rozliczania, firma prowadzi prace R&D w celu opracowania prototypu systemu zdalnego nadzoru i monitorowania parametrów w sieciach kablowych i linii napowietrznych średniego napięcia z możliwością prewencyjnej analizy. Projekt trwał będzie do czerwca 2023 roku, realizowany jest w ramach 3 etapów:

W ramach realizowanych w projekcie prac badawczych wydatki ponoszone są na wynagrodzenia dla personelu projektu, sprzęt laboratoryjny, materiały przeznaczone do badań i prototypu, podwykonawstwo czy wynajem powierzchni do prowadzenia prac B+R. Łączny koszt realizacji tego projektu wyniesie prawie 4 miliony złotych, z dofinansowaniem na poziomie 2,5 miliona złotych.

„Firma Elpartners sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Dzięki naszej współpracy udało się pozyskać dofinansowanie na bardzo istotny dla naszej firmy projekt badawczy. Oddelegowany do współpracy z nami Ekspert z Elpartners pomaga nam również rozliczać projekt i otrzymywać bez problemu kolejne transze dotacji” – Piotr Sobański, Wiceprezes zarządu spółki ZAE.

Warunki funkcjonowania na rynku rodzimych przedsiębiorstw, jakie pojawiły się w międzyczasie i jakie związane były z pandemią COVID-19, doprowadziły do tego, że firma ZAE dostrzegła potencjał finansowy w możliwości świadczenia usług całodobowego serwisu instalacji elektrycznych. Postanowiła więc wziąć udział w inwestycyjnym konkursie 1.5. organizowanym również w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. W ramach projektu planowany jest zakup dwóch pojazdów oraz specjalistycznych urządzeń i narzędzi w celu świadczenia nowych usług. Finalnie doprowadzi to do dywersyfikacji prowadzonej działalności oraz zwiększenia jej konkurencyjności. ZAE jest obecnie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu. W tym przypadku koszt realizacji projektu wyniesie 491 tysięcy złotych, a dofinansowanie 319 tysięcy złotych.  

Wspomniany powyżej konkurs związany z prowadzeniem prac B+R, pojawi się na pewno również w ramach nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. W ramach tego rozdania środków wspierane będą zarówno projekty badawczo-rozwojowe, związane z cyfryzacją, zwiększające efektywność energetyczną, czy projekty związane z internacjonalizacją. Zupełną nowością w nowej perspektywie będą tzw. „projekty modułowe”, a więc możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu. Daje to dużą elastyczność, kompleksowe podejście do potrzeb przedsiębiorcy oraz pozwala dobrać zakres dofinansowania do potrzeb firmy. Drugą nowością będzie wsparcie dla small mid-caps oraz mid-caps, czyli formuła umożliwiająca aplikowanie o środki dotacyjne firmom zatrudniającym powyżej 250 pracowników.

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma ZAE?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.