Skip links

Tarcza Antykryzysowa 9.0 – co musisz o niej wiedzieć

Z artykułu dowiesz się:

 • Kto może ubiegać się o pomoc?
 • Z jakich form wsparcia będzie można skorzystać?
 • Na czym polegają poszczególne formy wsparcia?

Wszyscy śledzący naszego bloga wiedzą, że pisaliśmy już artykuł o Tarczy Antykryzysowej 6.0. Teraz czas na jej kolejną edycję. Od poniedziałku 26 kwietnia 2021 roku, 17 kolejnych branż zostało włączonych do programu rządowej pomocy dla firm, które borykają się z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa. W rezultacie jest to już dziewiąta „odsłona” tarczy antykryzysowej.

Kto może się starać o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0?

Wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej 9.0, będzie mógł składać każdy, kto wykaże, że na dzień 31 marca 2021 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną odpowiednim kodem PKD. Istotne jest również to, że przedsiębiorca musi wykazać spadek przychodu. Dla wyjaśnienia spadek ten musi wynieść przynajmniej 40% w stosunku do miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Możliwe jest również porównanie aktualnego miesiąca z jednym z dwóch miesięcy poprzedzających lockdown – z lutym 2020 r. lub z wrześniem 2020 r.

Rząd zdecydował o udzieleniu wsparcia dla 17 nowych kodów PKD. W związku z tym o pomoc będą mogły wnioskować 63 branże. Z nowej tarczy przede wszystkim skorzystać mogą m.in. salony fryzjerskie, kosmetyczne, branża meblowa i sportowa.

Nowe kody PKD dodane do tarczy branżowej

 • 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.53.Z Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 51.10.Z Transport lotniczy pasażerski
 • 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
 • 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 96.02.Z Fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne
 • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Formy wsparcia

Reasumując, nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, przewiduje cztery instrumenty pomocy:

 • Zwolnienie z opłacania składek ZUS za określone miesiące – płatnicy nie będą musieli opłacać składek ubezpieczeniowych za siebie oraz za zatrudnionych ubezpieczonych. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest bycie zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. W przypadku, gdy składki zostały wcześniej opłacone, zostaną zwrócone. Wnioski można składać od 4 maja do 30 czerwca 2021 r.
 • Dotacja 5 tys. zł – mikro i mali przedsiębiorcy będą mięli możliwość ubiegać się o dotacje w kwocie 5 tys. zł. Dotyczyć ma ona pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W zależności od kodu PKD firmy będą mogły zawnioskować o dotację aż pięciokrotnie, ale wliczając w to wszystkie otrzymane już wcześniej dotacje. Wnioski o dotację można składać już od 26 kwietnia aż do 31 sierpnia 2021 r.
 • Świadczenie postojowe z ZUS – przedsiębiorcy mogą otrzymać świadczenie postojowe, które wynosi 2080 zł i które wypłacane jest z ZUS. Świadczenie będzie można otrzymać nawet pięciokrotnie (w zależności od kodu PKD). Należy jednak pamiętać, że wliczają się w to również wszystkie już otrzymane świadczenia postojowe w ramach Tarczy 7.0 i 8.0.
 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników – jest to świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość tego świadczenia wynosi 2 tys. w przeliczeniu na pełen etat. Środki na ten cel będzie można pozyskać z Wojewódzkiego urzędu Pracy. Dla wyjaśnienia, o dofinansowanie dla pracowników będzie można wnioskować maksymalnie dwa razy i nie mogą to być miesiące, na które złożony był już poprzedni wniosek. Ostateczny termin składania wniosków to 30 czerwca 2021 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie tarczy obejmie dwa miesiące: marzec i kwiecień. W związku z tym, w marcu przeznaczone na ten cel zostanie dodatkowe 3 mld zł, w kwietniu 7 mld zł. Po rozszerzeniu tarczy o nowe branże, pomoc obejmie ponad 60 kodów PKD.

W celu uzyskania większej ilości informacji, zapraszamy do bieżącego śledzenia naszego bloga oraz kontaktu z naszymi ekspertami!

Zespół Elpartners 

573 454 379 
info@elpartners.pl