Skip links

Robotyzacja i cyfryzacja w dużych przedsiębiorstwach

W obecnej i znanej nam rzeczywistości, automatyzacja procesów zachodzących w każdej firmie, nie stanowi już wizji dalekiej przyszłości, ale konieczność. Ci, którzy nie chcą pozostać w tyle za konkurencją, muszą przyśpieszać działania i zwiększać sprawność swojego przedsiębiorstwa w wielu aspektach.

Naprzeciw oczekiwaniom rodzimych firm w tym zakresie, wychodzi konkurs ogłoszony w ramach Krajowego Planu Odbudowy, o nazwie A2.1.1. „Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach”. Instytucją, która odpowiada za jego ogłoszenie jest MAP, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Jakie podmioty mogą brać udział w konkursie?

Charakterystyczne dla tego konkursu jest to, że jest on przeznaczony jedynie dla dużych przedsiębiorców. Jaka jest definicja dużej firmy? To przedsiębiorstwo zatrudniające 250 lub więcej pracowników albo pomimo mniejszej liczby zatrudnionych, przekraczające dwa kryteria finansowe. Pierwsze dotyczy tego, że jego roczny obrót przekracza 50 milionów euro, a drugi odnosi się do całkowitego bilansu rocznego przekraczającego 43 miliony euro.

Na co udzielane będzie wsparcie?

Finansowanie w konkursie A2.1.1. udzielane będzie na projekty polegające w szczególności na:

 • wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową
 • wspieraniu transformacji w kierunku przemysłu 4.0
 • wykorzystaniu technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji
 • wdrażaniu technologii komunikacji Machine to Machine lub wykorzystaniu przemysłowego Internetu Rzeczy
 • wdrażaniu inteligentnych linii produkcyjnych, budowa inteligentnych fabryk
 • wdrożeniu nowoczesnych technologii cyfrowych, które wspierają transformację w kierunku redukcji emisji środowiskowych
 • wdrażaniu nowoczesnych, cyfrowym miejsc pracy.

Wśród wydatków kwalifikowanych w ramach konkursu znajdują się z kolei:

 • środki trwałe
 • nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowanych tego wydatku)
 • nadzór/zarządzanie inwestycją
 • roboty budowlane (do 50% kosztów kwalifikowanych tego wydatku)
 • wartości niematerialne i prawne np.: patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna (do 50% kosztów kwalifikowanych tego wydatku)
 • amortyzacja.

Ograniczenia kwotowe w konkursie

Minimalna wartość projektu musi wynieść 8 milionów złotych. Maksymalnie natomiast w konkursie brać mogą projekty o wartości 140 milionów złotych. Alokacja w konkursie wynosi ponad 1 miliard złotych, a dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia w ramach konkursu jest zgodna z mapą pomocy regionalnej i wynosi w zależności od województwa od 20% do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Jakie projekty będą szczególnie premiowane?

Na największą liczbę punktów w konkursie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do tworzenia nowych, specjalistycznych miejsc pracy, a także te kończące się nie później niż w IV kwartale 2024 r. Szczególnie premiowane będą inwestycje, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania nakierowane na transformację cyfrową, wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI), tworzenie platform cyfrowych czy wdrożenie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego. Na dodatkowe punkty mogą liczyć także projekty powodujące przyspieszenie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0., redukujące emisje środowiskowe czy zwiększające zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków trwa do 14 września!

Jeśli Państwa firma kwalifikuje się do konkursu, zapraszamy do kontaktu ze specjalistami z Elpartners. Jako doświadczeni eksperci odpowiemy na Państwa pytania, zapewniając profesjonalną pomoc w prawidłowym sporządzeniu wniosku o dofinansowanie wraz z całą niezbędną dokumentacją projektową.  Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl