Skip links

Program Robogrant – dofinansowanie dla branży meblarskiej

Branża meblarska ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, odpowiadając za ok. 2% polskiego PKB. Ponadto znaczna część mebli produkowanych przez rodzimych przedsiębiorców jest przeznaczona na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Sektor ten niesie za sobą duży potencjał innowacyjny, który coraz wyraźniej zaczynają dostrzegać liczne firmy zajmujące się wytwarzaniem mebli. Dzięki innowacjom takim jak zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji, polskie przedsiębiorstwa produkcyjne mogą sukcesywnie budować swoją przewagę konkurencyjną na globalnym rynku. Inwestycje w automatyzację i robotyzację firm meblarskich niebawem staną się łatwiejsze i bardziej osiągalne za sprawą programu grantowego Robogrant

Robogrant  – cele, warunki i założenia programu

Wsparcie finansowe w ramach programu Robogrant trafi do polskich mikro, małych i średnich firm (tzw. MŚP) działających w branży meblarskiej. Kluczowym celem pilotażu jest dofinansowanie inwestycji związanych z robotyzacją i automatyzacją produkcji tych przedsiębiorstw, które mają prowadzić w rezultacie do transformacji technologicznej i stopniowego zwiększania konkurencyjności polskich firm meblarskich na arenie międzynarodowej. 

Wsparcie finansowe w ramach tego konkursu europejskiego sięga maksymalnej kwoty 850 tys. złotych, o którą mogą ubiegać się wszystkie firmy z sektora MŚP zajmujące się produkcją mebli i działające na terenie całego kraju. Koszty kwalifikowane, które podlegają dofinansowaniu unijnemu, to wydatki bezpośrednio związane z robotyzacją i automatyzacją procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

  • koszty zakupu, instalacji i uruchomienia robotów przemysłowych, manipulatorów, a także pozostałych urządzeń peryferyjnych niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania; 
  • koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych (licencji, patentów, kosztów podjętych prac rozwojowych) wymaganych do wdrożenia tych urządzeń w działalności operacyjnej. 

Warto dodać, że wsparcie unijne w ramach tego programu ma mieć charakter kompleksowy, co oznacza, że finansowaniu będą podlegać również rozwiązania komplementarne z maszynami już wykorzystywanymi w firmie. 

Firmy, które chcą ubiegać się o dofinansowanie unijne z programu Robogrant, muszą przede wszystkim posiadać kod PKD z działu 31 (produkcja mebli). Istotnym warunkiem okazuje się ponadto wykazanie przez przedsiębiorstwo uzyskanego przychodu ze sprzedaży w kwocie nie mniejszej niż 3 mln złotych w przynajmniej dwóch z trzech ostatnich zamkniętych latach obrotowych. 

Robogrant a ulga na robotyzację

Istotną zachętą do wzięcia udział w konkursie o dotacje przyznawane w ramach programu Robogrant jest również fakt, że stanowi on świetne uzupełnienie ulgi na robotyzację, która funkcjonuje od początku 2022 roku. Preferencja ta umożliwia dokonanie dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów, które firma poniosła w danym roku podatkowym na robotyzację. Uldze podlegają zatem wydatki związane m.in. z zakupem nowych robotów i maszyn przemysłowych, a także niezbędnego oprogramowania. Koszty kwalifikowane obejmują ponadto szkolenia dla pracowników oraz uiszczone opłaty leasingowe. 

Jak wspomniano, ulga na robotyzację stanowi stosunkowo nowy instrument fiskalny w polskim prawie podatkowym, dlatego w Elpartners udzielamy profesjonalnego doradztwa również w tym zakresie. Nasi specjaliści zajmą się kompleksową obsługą całego procesu pozyskania dotacji unijnej, oferując profesjonalne wsparcie merytoryczne także w czynnościach związanych z pomyślnym zastosowaniu preferencji podatkowych takich jak ulga na robotyzację.

Dlaczego warto wnioskować o dofinansowanie w ramach konkursu Robogrant?

Udział w programie pilotażowym Robogrant to przede wszystkim sposób na efektywne zwiększenie wydajności i elastyczności produkcji w przedsiębiorstwie. Automatyzacja nawet części procesu produkcyjnego może znacząco usprawnić jego przebieg, redukując pracę człowieka, minimalizując koszty i – co istotne – skutecznie rozwiązując problemy związane z brakiem podwykonawców. Obecnie wiele sektorów gospodarczych boryka się z niedoborami kadrowymi i branża meblarska nie stanowi tutaj wyjątku. Automatyzacja produkcji pozwoli natomiast zminimalizować tego rodzaju kłopoty, dając szansę na sukcesywne budowanie przewagi konkurencyjnej nad producentami z innych krajów. Należy bowiem zaznaczyć, że nawet pojedyncze implementacje, np. zakup manipulatora przemysłowego, okazują się ważnym źródłem wzrostu wartości firmy

Jeśli Państwa przedsiębiorstwo wpisuje się w założenia programu Robogrant (nasi specjaliści pomogą to ustalić), to bez wątpienia warto wnioskować o dotacje w ramach tego konkursu. Ze względu na wspomniane wyżej ograniczenia branżowe konkurencja w tym przypadku będzie znacznie mniejsza niż w ogólnych konkursach inwestycyjnych, co znacznie zwiększa Państwa szanse na zakwalifikowanie się do programu. Dodatkowo jako Elpartners pomożemy Państwu połączyć pilotaż Robogrant z ulgą na robotyzację, dzięki czemu całe przedsięwzięcie będzie jeszcze korzystniejsze finansowo. 

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.