Skip links

Nie chcesz czekać w kolejce po innowacje? Oto rozwiązanie!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs dla przedsiębiorców w ramach programu „Szybka ścieżka”, w którym od ogłoszenia pierwszej edycji zrealizowano już umowy na łączną kwotę 1,3 mld zł. Dofinansowanych zostało również 30 projektów zgłoszonych przez duże przedsiębiorstwa, które otrzymały prawie 360 mln zł.

„Szybka ścieżka” jest jednym z najpopularniejszych konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dedykowanych przedsiębiorcom. To szansa na pozyskanie dofinansowania na prowadzone w firmie prace badawczo-rozwojowe, które służą opracowaniu oraz wprowadzeniu na rynek innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Zmienione i uproszczone wymogi

Dla przyciągnięcia nowych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności B+R, w konkursie zostały zmienione i uproszczone pewne wymogi. Przede wszystkim zmniejszono poziom wymaganych kosztów kwalifikowanych projektu, uproszczono także część procedur oraz kryteriów przyjmowania projektów, a dodatkowo zmienił się termin rozpatrywania wniosków unijnych, który został skrócony do 60 dni.

W ogłoszonym właśnie konkursie „szybkiej ścieżki” mogą wziąć udział przedsiębiorcy realizujący projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, do których zostało zaliczonych 15 województw oprócz Mazowsza. Budżet tegorocznego konkursu wynosi 150 mln zł. Minimalna wartość projektu to 300 tys. zł, a maksymalna – 1,5 mln zł. Nabór wniosków będzie trwał od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ncbr.gov.pl