Skip links

Jak wygląda profesjonalny proces projektowy – Design dla przedsiębiorców

Jednym z najważniejszych (i obligatoryjnych) elementów konkursu Design dla przedsiębiorców (o którym piszemy tutaj) jest przeprowadzenie profesjonalnego procesu projektowego. Jego efektem ma być nowy produkt, który będzie mógł zostać wdrożony w firmie. Jak sprawić więc, aby proces projektowy przyniósł nam oczekiwany efekt? Jak w praktyce wygląda przeprowadzenie tego procesu i jakie jego elementy powinny być dla przedsiębiorców najważniejsze?  

Odpowiedź na powyższe pytania znajdziecie w tym artykule! 

Profesjonalny proces projektowy 

Profesjonalny proces projektowy to w konkursie Design dla przedsiębiorców tak naprawdę pierwszy krok, którego elementy należy wykonać już przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Taki proces jest bowiem podzielony na trzy, następujące po sobie fazy: 

  • DIAGNOZA – etap ten obejmuje przeprowadzenie wstępnego audytu (przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego, określenie zakresu nowego projektu wzorniczego, wariantowych rozwiązań, warunków i skutków wdrożenia). Ma on na celu zbadanie czy Wnioskodawca posiada wymagane do procesu zasoby. To właśnie ten etap jako jedyny przeprowadzany jest przed złożeniem wniosku.  
  • SYNTEZA I ANALIZA – w tym etapie przedsiębiorcy razem z projektantami muszą określić strategię oraz plan działań, które przyczynią się do opracowania nowego produktu. Efektem tego etapu powinny być opracowane założenia briefu projektowego wraz z nakreślonymi kierunkami projektowymi.  
  • TWORZENIE ROZWIĄZAŃ, PROTOTYPOWANIE I TESTOWANIE – ostatni etap to najbardziej praktyczne działania, które obejmują opracowanie projektów, stworzenie i przetestowanie pierwszych prototypów. Działań tych nie można przeprowadzać samemu (bez pomocy profesjonalnego projektanta). 
etapy profesjonalnego procesu projektowego

Kto może świadczyć usługę profesjonalnego procesu projektowego – Design dla przedsiębiorców 

Usługę profesjonalnego procesu projektowego musi świadczyć podmiot, który do realizacji procesu zapewnia odpowiedni zespół. W jego skład wchodzić musi co najmniej jeden profesjonalny projektant.  

Profesjonalny projektant musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz mieć doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne). 

Jak w praktyce wygląda proces projektowy? 

Zapytaliśmy współpracujących z nami projektantów o kilka kwestii związanych z przeprowadzaniem profesjonalnego procesu projektowego. Oto co nam odpowiedzieli. 

Jaki element procesu projektowego jest najtrudniejszy? 

Studio Hak (SH): Z naszego doświadczenia jednym z trudniejszych i najbardziej niezrozumiałych elementów procesu projektowego jest audyt wzorniczy. Wielu przedsiębiorców nie widzi w nim celu. Jest to jednak bardzo ważny dokument, który zbiera kluczowe informacje na temat przedsiębiorcy i jego otoczenia. Jest przydatny na dalszych etapach dla wszystkich interesariuszy zaangażowanych w proces projektowy.  

Dla projektanta natomiast najtrudniejszym, a jednocześnie najbardziej ciekawym etapem procesu projektowego jest moment, w którym konieczne jest dostosowanie projektu do konkretnej ceny rynkowej. Często okazuje się wtedy, że założenia co do jakości i funkcjonalności przerastają koszty produkcyjne. Wypracowanie kompromisu między ceną produkcji, a jakością produktu wymaga od projektanta najwięcej wysiłku. 

Studio wPunkt (SwP)Bardzo trudnym elementem dla nas, i zapewne także dla klienta, jest początek współpracy. Klient jako specjalista w swoim fachu, zawsze musi przekazać nam swoją wizję. Bardzo często oprowadza po firmie, przedstawia dotychczasowe produkty, opowiada o konkurencji. Dla nas to ogrom wiedzy, którą musimy zdobyć i poszerzyć w maksymalnie kilka tygodni. 

Co natomiast jest najtrudniejsze dla klienta? Naszym zdaniem jest to początkowe zaufanie projektantowi i pozwolenie mu na profesjonalne prowadzenie projektu. Strach ten zawsze jednak mija.  

Jakie kwestie powinni przemyśleć przedsiębiorcy przed przystąpieniem do procesu projektowego? 

SH: Główną kwestią wartą rozważenia powinno być określenie głównego celu procesu projektowego. Generowanie przychodów jest celem każdego przedsiębiorstwa, dlatego warto wyznaczyć sobie również inne cele współpracy z projektantem. Mogą być nimi zwiększenie rozpoznawalności marki, wypracowanie wyróżnika produktu, czy pozyskanie nowych grup odbiorców. 

SwP: Przedsiębiorca musi znać odpowiedź tylko na dwa, niezwykle ważne pytania: dla kogo chce stworzyć nowy produkt oraz jaki problem (lub potrzebę) stara się rozwiązać. To tyle i aż tyle. Całą resztę pracy można zlecić specjalistom (projektantom, konstruktorom, marketingowcom etc.), jednak bez fundamentu: potrzeby i odbiorcy, nie ma sensu tracić czasu na projekt. 

Jaki jest zakres działań projektanta? 

SH: Błędnym założeniem jest często pojawiający się stereotyp, że projektant może przydać się jedynie do generowania estetycznych form produktu. Współczesny projektant wzornictwa przemysłowego potrafi przeanalizować przedsiębiorstwo od wewnątrz i na zewnątrz, dając konkretne rekomendacje na dalszy rozwój poprzez wzornictwo. Projektant nie tylko projektuje nowe obiekty – jest w stanie przygotować także kompletną dokumentację, niezbędną do wyprodukowania i wdrożenia nowego produktu. To co najważniejsze dobry projektant, nigdy nie pracuje sam. Otacza się on specjalistami z różnych branż, tak aby móc zaoferować kompletną usługę – od pierwszych konceptów aż do wdrożenia produktu na rynek.   

SwP: Projektant przede wszystkim ma za zadanie odpowiedzialnie wprowadzać produkty na rynek. Odpowiedzialność ta może być dwojaka: wobec konsumenta lub wobec producenta. W pierwszym przypadku chodzi o stworzenie produktów przemyślanych pod każdym względem ich cyklu życia: produkcją, magazynowaniem, sprzedażą czy utylizacją. Drugi przypadek, czyli odpowiedzialność względem producenta, zawiera w sobie pomoc przy organizacji firmy i cyklu produkcyjnego, określaniu grupy docelowej, analizy rynku, pozyskiwaniu wiedzy merytorycznej pozwalającej na stworzenie nowego, innowacyjnego produktu w danej kategorii. 

Czy w procesie projektowym wykorzystuje się jakieś specjalne narzędzia, metodyki? 

SH: W procesie projektowym zawsze adaptujemy i dopasowujemy narzędzia projektowe do specyfiki przedsiębiorstwa i projektu. W naszej pracy korzystamy, m.in. z indywidualnych wywiadów pogłębionych, desk research,  przeprowadzamy badania etnograficzne, wizualizujemy doświadczenia użytkowników korzystając z map ścieżki klienta czy map doświadczeń klienta. Do procesu projektowego często za zgodą firmy włączamy także podmioty spoza przedsiębiorstwa: potencjalnych klientów, kontrahentów, ekspertów (co-creation).  

SwP: Są różne metodyki pracy, wśród których znajduje się ostatnio zdobywający popularność design thinking. Ma on swoje zalety, ma też wady. My postawiliśmy na własny, autorski system pracy czerpiący z różnych metod. Ważne jest dla nas to, aby każdy, nawet najmniejszy element tworzonego produktu, miał wytłumaczenie w sprawdzonych źródłach.  

Jakie informacje zawarte są w briefie projektowym?  

SH: Brief projektowy zawiera kluczowe informacje i wytyczne dla procesu projektowego. Na podstawie wykonanej strategii wzorniczej opisuje się w jasny sposób jak ma wyglądać przyszły produkt – z jakich elementów i materiałów powinien być wykonany oraz w jakich technologiach powinien być produkowany. Briefowi projektowemu często towarzyszy harmonogram działań, który dokładnie opisuje kroki i etapy konieczne do wdrożenia nowego produktu oraz kosztorys, który jasno określi z jakimi kosztami w procesie projektowym musi liczyć się przedsiębiorca. 

SwP: Zasada jest prosta: im więcej informacji otrzyma designer, tym lepiej. Fundamentalne pytania, na które odpowiedzi muszą znaleźć się w briefie to, m.in.: Jaka jest szacowana cena produktu lub produkcji? Dlaczego produkt ma powstać? Jakie problemy rozwiązuje? Jakie cechy ma posiadać? Kim jest odbiorca wykorzystujący nowy produkt? Jaka jest strategia wobec konkurencji? Czym produkt ma się wyróżniać? 

Konkurs Design dla przedsiębiorców 

Trwająca obecnie edycja konkursu Design dla przedsiębiorców odbywa się w formule Dostępność plus.  Oznacza to, że zgłaszane w niej projekty muszą cechować się innowacją, która zaspokaja specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi i poznawczymi). 

Dzięki temu konkursowi każda firma ma szansę pozyskać nawet 975 tys. PLN i przeznaczyć je zaprojektowanie nowych produktów. Pomóc w tym mają właśnie profesjonaliści przeprowadzający proces projektowy. 

Nabór w konkursie potrwa od 24 listopada 2020 do 28 lipca 2021.  

Dużo więcej o samym konkursie piszemy tutaj

Szukasz profesjonalnych projektantów do swojego projektu? 

W Elpartners współpracujemy z kilkoma profesjonalnymi studiami projektowymi (m.in. Studiem Hak oraz Studiem w Punkt). To oni świadczą usługi audytu wzorniczego, przygotowania strategii czy prototypownia i testów. Swoim doświadczeniem mogą wesprzeć Cię w prowadzeniu projektu! 

My jako Elpartners możemy pomóc Ci natomiast w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie, wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami. Nasza usługa jest kompleksowa, dlatego też będziemy wspierać Cię także w rozliczaniu pozyskanych środków i pośredniczyć w kontakcie z Instytucją przekazującą dofinansowanie.  

Chcesz skorzystać z dofinansowania Design dla przedsiębiorców? Skontaktuj się z nami już dziś! 

573 454 379 
info@elpartners.pl