Skip links

Innowacje na wyciągnięcie ręki! Konkurs Szybka ścieżka 2021

Z artykułu dowiesz się:

 • Kto może skorzystać z dofinansowania Szybka Ścieżka 2021?
 • Jakie kryteria uwzględniane są przy ocenie wniosku?
 • Ile środków możesz pozyskać?

Szybka ścieżka 2021

Innowacyjny system powietrzny służący monitorowaniu obszarów rolnych, Polski Atlas Natężeń Deszczów, rozwiązania dla nowoczesnej edukacji, które łączą druk 3D, robotykę oraz metodologię STEAM czy urządzenie VR do domowej terapii wzorku. To tylko kilka z przykładów innowacji, jakie powstały do tej pory dzięki konkursowi Szybka Ścieżka. Tym przedsiębiorstwom się udało, czas żebyś dołączył do ich grona!

Konkurs Szybka Ścieżka to bezzwrotne wsparcie, dzięki któremu możesz zwiększyć konkurencyjność i wprowadzić na rynek innowacje. Daje on dużym przedsiębiorcom szansę na rozwój, a tym małym pomaga na wybicie się wśród konkurencji pod względem technologicznym. 

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:

 • I runda skierowana jest do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów (także z udziałem MŚP lub jednostek naukowych),
 • II runda skierowana jest wyłącznie do MŚP i konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych).

Ile i na co?

Jako przedsiębiorca możesz przeznaczyć pozyskane środki na eksperymentalne prace rozwojowe i/lub badania przemysłowe. Możliwe jest także przekazanie pewnej kwoty dofinansowania (do 20%) na prace przedwdrożeniowe, obejmujące np. zbadanie możliwości uzyskania patentu, promocję projektu czy zatrudnienie specjalistów.

koszty kwalifikowane w konkursie szybka ścieżka 2021

Jeden przedsiębiorca może pozyskać maksymalnie aż 20 mln EUR. Poziom dofinansowania jest zależny od rozmiaru przedsiębiorstwa, a także przedmiotu projektu. 

Dla przykładu:

Średnie przedsiębiorstwo prowadzące badania przemysłowe i dodatkowo mogące uzyskać premię jest w stanie otrzymać aż 75% dofinansowania projektu. Małe przedsiębiorstwo otrzyma w takiej sytuacji aż 80% dofinansowania.

Premia przyznaje się przedsiębiorstwom, które:

 • realizują projekt w ramach tzw. skutecznej współpracy z innym przedsiębiorstwem lub jednostką naukową,
 • szeroko rozpowszechniają wyniki projektu, tzn.  prezentują je na konferencjach naukowych, publikują wyniki w czasopismach lub rozpowszechniają projekt za pośrednictwem bezpłatnego oprogramowania.

Maksymalny poziom dofinansowania może wynieść 80%.  Projekty zgłaszane przez sektor MŚP muszą mieć wartość co najmniej 1 mln PLN, w przypadku projektów realizowanych samodzielnie lub 2 mln PLN w przypadku pozostałych projektów.

Warunki projektu w naborze Szybka ścieżka 2021

Jak każde konkursy unijne, również ten nabór niesie za sobą pewne wymagania i warunki. Jednym z nich jest konieczność prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Co one oznaczają? Są to ciągłe i systematyczne działania, bazujące na wiedzy uzyskanej z badań i pozyskanych doświadczeń, które mają na celu wytworzenie nowych produktów, udoskonalenie procesów lub usług.

Kolejnym warunkiem jest miejsce realizacji projektu – musi być to region a słabiej rozwinięty, co w Polsce sprowadza się do wszystkich województw poza województwem mazowieckim.  Dodatkowo planowane w projekcie prace przedwdrożeniowe mogą stanowić do 20% kosztów całego projektu.

Termin naboru wniosków będzie trwał od 22 marca 2021 r do 4 maja 2021 r.  

Składany przez Ciebie – przedsiębiorcę – projekt może być dofinansowany tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zobowiążesz się do wdrożenia wyników prac badawczych lub rozwojowych w okresie trzech lat od zakończenia realizacji projektu. Możesz tego dokonać poprzez wprowadzenie wyników badań do własnej produkcji, udzielenie licencji lub sprzedaż praw do wyników. Co ważne, część prac B+R mogą realizować podwykonawcy.

szybka ścieżka 2021 w skrócie

Kryteria oceny projektów

Jako przedsiębiorca musisz liczyć się z konkurencją w walce o dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka 2020. Przewagę możesz zyskać dzięki maksymalnemu spełnieniu kryteriów punktowanych. Wśród najważniejszych wymienia się:

 • nowość rezultatów projektu,
 • plan prac projektowych,
 • zespół projektowy,
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia.

CASE STUDY

Z dofinansowania Szybka Ścieżka skorzystał nasz klient – firma Game Time Project. Na co dzień zajmuje się ona projektami z obszaru grywalizacji – tworzy zaawansowane technologicznie projekty, które wykorzystują zagadnienia psychologii i analizy danych. Firma ma potencjał innowacyjny i chce się rozwijać, a w tym pomogło jej właśnie dofinansowanie w ramach konkursu Szybka Ścieżka.

Game Time Project

Rezultatem opisanego projektu i badań miał być nowoczesny system do rekrutacji oparty o grę komputerową. W ramach koniecznych działań przewidziano m.in. opracowanie koncepcji metodologicznej i technologicznej rozwiązania, stworzenie mechanizmów pomiaru czy dodatkowo wykonanie prototypu systemu. W projekcie uwzględniono prace przedwdrożeniowe w postaci analizy możliwości ochrony intelektualnej, a także koszty promocji projektu.

Zajęliśmy się kwestiami rozliczenia i nadzorowania projektu” – tak współpracę z Game Time Project opisuje ekspert z Elpartners, Piotr Wanicki. Współpraca zaowocowała rozliczeniem pozyskanego dofinansowania na ponad 1 600 000,00 PLN, które Game Time Project przeznaczyło na swój rozwój.

„Rozliczenie tak dużego projektu, jakim był rozwój naszego innowacyjnego systemu do rekrutacji, to nie lada wyzwanie. Dzięki pomocy z ekspertów z Elpartners udało nam się jednak przejść przez ten proces bezproblemowo i sprawnie. Wszystkie kontrole przebiegły pozytywnie, a projekt został z sukcesem rozliczony i zakończony.” ~ Game Time Project Sp. z o. o.

Ostatecznie, po 25 miesiącach współpracy,  nasz klient zakończył projekt ze 100% sukcesem.  Został on w pełni rozliczony i bez problemu przeszedł wszystkie kontrole!

Więcej o rozliczaniu znajdziecie tutaj.

W ramach Szybkiej Ścieżki współpracowaliśmy także z firmą Sente Sp. z o.o. SP. k.

„Doradztwo w zakresie sporządzenia wniosku o dofinansowanie bardzo pomogło nam w pozyskaniu dotacji. Pozwoliło to pozyskać środki, które przeznaczyliśmy na badania przemysłowe i rozwój oprogramowania ERP. Elpartners pomaga nam obecnie także w rozliczaniu środków i przygotowaniu się do kontroli projektu.” ~ Sente Sp. z o. o. Sp. k.

Jak pozyskać dofinansowanie unijne?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.

Zachęcamy do kontaktu i rozmowy o możliwościach wsparcia, o których więcej przeczytać możecie także na naszym blogu i Facebooku!

Zespół Elpartners
573 454 379