Skip links

Dofinansowanie na innowacje w woj. łódzkim

W tych niepewnych czasach rozwój i wzmacnianie pozycji swojej marki to praktyczne rozwiązanie, które może zapewnić pewną sytuację w przyszłości. Dobrze przemyślane, a zarazem przemyślane pomysły i innowacje mogą bowiem przynieść nie tylko wzrost konkurencyjności na rynku, ale także, a może przede wszystkim – korzyści finansowe. Jak więc wprowadzić innowacje do swojej firmy? Odpowiedzią na to pytanie jest dofinansowanie skierowane dla firm w woj. łódzkim! 

Z artykułu dowiesz się: 

 • Na realizację jakich działań możesz pozyskać dofinansowanie? 
 • Jakie limity obowiązują w ramach konkursu? 
 • Jak zwiększyć swoje szansę na pozyskanie dotacji? 

Konkurs 2.3.1 Innowacje w MŚP 

Wdrożenie na rynek nowych produktów to dla firm zawsze ogromne wyzwanie. Konkurs 2.3.1 Innowacje w MŚP ma na celu pomoc przedsiębiorcom właśnie w tym zakresie. Oferuje on możliwość dofinansowania projektów, które polegają na: 

 • wdrożeniu wyników prac B+R; 
 • wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji. 

Co ważne, zgłaszane w projekcie innowacyjne rozwiązania nie mogą być stosowane na rynku łódzkim dłużej niż 3 lata. W konkursie udział wziąć mogą mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy projekt realizować będą na terenie woj. łódzkiego.   

Dzięki dofinansowaniu 2.3.1 innowacyjność na rynku powinna się zwiększyć, a same przedsiębiorstwa stać się bardziej konkurencyjne i rozwojowe. 

Termin naboru wniosków: 01 marca 2021 r. – 30 kwietnia 2021 r.

Kwoty i poziomy dofinansowania w konkursie 2.3.1  

W ramach konkursu dofinansować będzie można, m.in. zakup:  

 • maszyn i urządzeń,  
 • rozwiązań informatycznych,  
 • materiałów i robót budowalnych,  
 • nieruchomości (kwalifikowane do 10% wartości projektu), 
 • wartości niematerialnych i prawnych. 

Maksymalny poziom dofinansowania w tym konkursie to 35%. Intensywność ta może ulec jednak zwiększeniu do: 

 • 45% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa, 
 • 55% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa. 

Nasze doświadczenie – dofinansowanie w woj. łódzkim

Dla naszego klienta z branży ogrodniczej z woj. łódzkiego udało nam się pozyskać dwa dofinansowania na łączną kwotę ponad 6 mln PLN!  Dzięki tym środkom firma była w stanie zakupić potrzebne do wdrożenia wyników prac B+R urządzenia. 

Jak pozyskać dofinansowanie w woj. łódzkim? 

Konkurencja na rynku nie śpi. W jaki sposób można więc zwiększyć swoje szansę na pozyskanie dofinansowania? Najlepiej zrobić to przy pomocy specjalistów, którzy posiadają już doświadczenie w tego typu konkursach.  

Nasi eksperci analizują każdy przypadek indywidualnie i do zidentyfikowanych potrzeb dopasowują najlepsze rozwiązania finansowe. Zajmują się oni przygotowaniem wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami, przygotowują przedsiębiorcę do podpisania umowy o dofinansowanie i zarządzają realizacją projektu. Kompleksowo pomagają także w rozliczaniu pozyskanych środków – składają wnioski o płatność, koordynują wypłatę zaliczek i refundacji.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o samym dofinansowaniu oraz możliwości współpracy – zapraszamy do kontaktu

573 454 379 
info@elpartners.pl