Skip links

Dofinansowanie modernizacji energetycznej w żłobkach, szkołach i przedszkolach w woj. dolnośląskim

Nowe technologie wkraczają w nasze życie w zawrotnym tempie. To dobrze – nie narzekamy, lecz staramy się czerpać z nich jak najwięcej. To dzięki nim nasze życie staje się, a przynajmniej powinno się stawać, zdecydowanie łatwiejsze. Z nowoczesnych rozwiązań korzystamy już na co dzień, w naszych domach. Czas teraz na wykorzystanie ich w przestrzeni publicznej, a dokładniej w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Pomóc w tym może nam konkurs o dofinansowanie modernizacji energetycznej w woj. dolnośląskim.   

Z artykułu dowiecie się: 

 • Na jakie działania pozyskać można dofinansowanie? 
 • Jakie limity wydatków obowiązują? 
 • Jak uzyskać preferencje w walce o dofinansowanie? 

Na czym polega konkurs? 

Celem konkursu 3.3 a w woj. dolnośląskim jest wsparcie inwestycji dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej w budynkach użyteczności publicznej tj. żłobkach, przedszkolach i szkołach. Inwestycje (o których więcej piszemy poniżej) to jednak tylko jeden z elementów tego dofinansowania. Innym, obowiązkowym elementem, jest komponent edukacyjny zgłaszanych projektów. Ma on na celu stworzenie kompleksowego instruktażu dla osób korzystających z budynku i poszerzanie świadomości ekologicznej.  

W konkursie udział wziąć mogą jednostki samorządu terytorialnego, podmioty im podległe, jednostki organizacyjne JST, kościoły i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe czy jednostki sektora finansów publicznych.  Wykluczone są z niego niestety obszary ZIT AW, ZIT AJ oraz ZIT WrOF (obszary zaznaczone na mapie jednolicie na czerwono, zielono i żółto). 

mapa ZIT dofinansowanie woj. dolnośląskie
źródło: Instytut Rozwoju Terytorialnego

Termin naboru rozpocznie się 15 lutego 2021 r. i potrwa do 10 maja 2021 r. Nabór podzielony będzie jednak na dwie rundy: I runda: 15 lutego 2021 r. – 1 marca 2021 r., II runda: 26 kwietnia 2021 r. – 10 maja 2021 r. 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie w żłobkach, szkołach i przedszkolach w woj. dolnośląskim  

Zgłaszane w konkursie projekty mogą dotyczyć: 

 • Ocieplenia obiektów (komponent termomodernizacyjny), m.in. ocieplenia przegród zewnętrznych, wymiany lub modernizacji stolarki okiennej i drzwiowej 
 • Modernizacji systemów grzewczych CO i CWU, m.in. wymiany i podłączenia do źródła ciepła, podłączenia do sieci, instalacji pompy ciepła, kotłów na biomasę lub paliwa gazowego 
 • Modernizacji systemów wentylacji, modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji  
 • Instalacji systemów monitoringu i zarządzania energią elektryczną (komponent zarządzania energią), m.in. instalacji termostatów, czujników, automatycznych układów regulacji, aplikacji komputerowych, systemów pomiarowych, zaworów czy liczników  
 • Instalacji OZE pod warunkiem, że wynika ona z audytu i przeznaczona będzie na potrzeby modernizowanych budynków 
 • Elementu uzupełniającego, którego wartość wynosić może do 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowanych, obejmującego np. wymianę oświetlenia i innych urządzeń na energooszczędne, usprawnienia systemu poprzez inteligentne zarządzanie światłem.  

Każdy z projektów musi obowiązkowo dotyczyć co najmniej komponentu termomodernizacyjnego, zarządzania energią i wspomnianego na początku komponentu edukacyjnego.  

Warunki udziału w konkursie  – dofinansowanie woj. dolnośląskie

Aby projekt mógł uzyskać wsparcie, min. 51 % powierzchni użytkowej budynku musi być przeznaczona na działalność żłobka, przedszkola lub szkoły. Kwalifikowalne będą bowiem jedynie wydatki związane z tą częścią budynku. 

Dodatkowo, w konkursie kwalifikowane mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego.  

Obowiązkowym elementem każdego projektu jest także konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie musi wynieść 500 tys. PLN, maksymalna natomiast 8 mln PLN.  Poziom dofinansowania wyniesie natomiast 85% 

dofinansowanie woj. dolnośląskie - modernizacja energetyczna

Preferencje w konkursie – dofinansowanie modernizacji energetycznej w żłobkach, szkołach i przedszkolach 

Wnioskodawcy w tym konkursie mają szansę zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania, jeśli ich projekty: 

 • wykorzystują systemy monitorowania i zarządzania energią,   
 • realizowane są w obiektach podłączonych do sieci ciepłowniczej 
 • w których efektem będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60% 
 • wykorzystujące odnawialne źródła energii 
 • ujęte w programie rewitalizacji danej gminy 
 • zakładające modernizację energetyczną budynku, z którego korzystać będzie powyżej 1,2 tys. dzieci. 
 • jeśli jest to konieczne, posiadają wszystkie decyzje budowlane  

Nasze doświadczenie 

W Elpartners posiadamy doświadczenie we współpracy z gminami oraz w opracowywaniu projektów z zakresu modernizacji energetycznej. Nasi eksperci sporządzali dokumentację konkursową dla 61 wspólnot mieszkaniowych w ramach konkursu związanego z efektywnością energetyczną.  Ponadto opracowywaliśmy projekty dla Lotniczych Zakładów Naukowych podlegających pod Miasto Wrocław, dla Gminy Kunice oraz Gminy Gródek nad Dunajcem. 

„Dzięki Elpartners w ramach jednego z projektów w naszej gminie udało się utworzyć nowe miejsca przedszkolne. Współpraca zakończyła się sukcesem, a dzięki ogromnemu zaangażowaniu ekspertów z Elpartners, rozliczanie i kontrola projektu nie sprawiły nam żadnych problemów. Kolejny projekt, dotyczący realizacji zajęć dodatkowych w szkołach w naszej gminie, który jest już na ukończeniu, również przeszedł pozytywnie dotychczasowe kontrole.” ~ Gmina Kunice 

„Eksperci z Elpartners pomogli nam w sporządzeniu wniosku o dofinansowanie, a także studium wykonalności dla projektu. Środki, które udało nam się dzięki temu pozyskać, pozwalają nam na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zakup wyposażenia w 4 szkołach zlokalizowanych we Wrocławiu. Choć projekt jeszcze się nie zakończył, naszą współpracę możemy uznać za bardzo udaną” ~ Lotnicze Zakłady Naukowe 

Jak pozyskać dofinansowanie? 

Najlepiej zrobić to przy pomoc specjalistów, którzy mają już doświadczenie i wiedzą, jak pozyskać tego typu dofinansowanie w woj. dolnośląskim.  

W ramach współpracy nasza firma wspiera klientów nie tylko w napisaniu wniosku i rozliczeniu pozyskanych środków. Pomagamy także w znalezieniu i skontaktowaniu się z rzetelnym i doświadczonym audytorem energetycznym. 

Zainteresowanych pozyskaniem większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu.  

573 454 379 
info@elpartners.pl