Skip links

Dofinansowanie dla turystyki z woj. śląskiego

Z artykułu dowiesz się:

 • Na realizację jakich działań możesz pozyskać dofinansowanie?
 • Jakie limity obowiązują w ramach konkursu?
 • Jak złożyć wniosek o pozyskanie dotacji?

Pogłębiający się kryzys gospodarczy związany z pandemią koronawirusa dotknął w zasadzie każdej gałęzi gospodarki. Jedną z tych, które ucierpiały najbardziej, jest branża turystyczna. Wskutek masowego spadku ilości rezerwacji w hotelach i restauracjach oraz rezygnacji z wycieczek i wyjazdów, przedsiębiorcy z tego sektora odnotowują rosnące koszty i odczuwają spadek płynności finansowej. W celu przeciwdziałania upadkom firm oraz ratowania sytuacji branży turystycznej, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs 3.2 „Innowacje w MŚP”.

Konkurs 3.2 Innowacje w MŚP

Ma on na celu pomóc firmom w utrzymaniu stabilnej, konkurencyjnej pozycji na rynku, a także umożliwić im tworzenie nowych miejsc pracy. Z dofinansowania w ramach konkursu mogą skorzystać wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, które działają w branży turystycznej na terenie woj. śląskiego. Poprzez działanie w branży turystycznej należy rozumieć firmy, które prowadzą przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego, a więc:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 •  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Ważne jest jednak to, że przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza, zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD, musi znajdować się w dokumencie rejestrowym firmy już na dzień 31.12.2020 r. Ponadto firmy muszą wykazać co najmniej 50% spadek przychodów za 2020 r. w stosunku do roku 2019.  

Założenie konkursu jest takie, że dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach naboru, skutki kryzysu gospodarczego, który wywołał COVID-19, zostaną złagodzone, a firmy staną się bardziej innowacyjne i rozwojowe. Przedsiębiorstwa będą mogły przeznaczyć dotacje m.in. na: nakłady na inwestycje przyczyniające się do rozbudowy posiadanych aktywów niezbędnych do utrzymania działalności. Wspierane też będą mikroinwestycje przyczyniające się do rozszerzenia oferowanych usług, czy wprowadzenia kompleksowych i proekologicznych produktów i usług.

Kwoty i poziomy dofinansowania w konkursie

Projekty kwalifikowane do konkursu muszą przyczynić się do utrzymania konkurencyjności firmy. Dodatkowym efektem projektu może być także zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa. Punktowane jest także tworzenie nowych miejsc pracy.

Składanie wniosku o dofinansowanie

Termin naboru wniosków rozpocznie się 30 kwietnia 2021 r. i potrwa do 18 maja 2021 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie w formie elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny.

Jeśli jesteście zainteresowani konkursem i chcecie zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszymi Ekspertami! Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerem telefonu 573 454 379 i pod adresem mailowym info@elpartners.pl.