Skip links

Case study VESTIGIT – usługi internetowe i multimedialne

Multimedia stanowią połączenie kilku różnych form przekazu: tekstu, dźwięku, grafiki, animacji i wideo, a mają na celu przekazanie odbiorcom określonych informacji bądź dostarczenia rozrywki. Rozpowszechnienie Internetu, rozwój maszyn multimedialnych oraz pojawienie się technologii mobilnych doprowadziło w naszych czasach do rewolucji multimedialnej. Multimedia towarzyszą nam bowiem obecnie na co dzień: w pracy, w szkole, w domu. Używamy ich w sposób naturalny i dla nas oczywisty. Jednak w multimediach, a zwłaszcza w Internecie, czai się na odbiorców, jak również udostępniających treści wiele niebezpieczeństw. Próbując zachować nawet największą ostrożność, niektórych sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo informacji w Internecie nie da się jednak uniknąć. Czy są na to sposoby? W jaki sposób możemy zabezpieczać treści multimedialne? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć nasz kolejny klient i bohater dzisiejszego artykułu z cyklu „Case study” – firma Vestigit Sp. z o.o. Jego działalność związana jest bezpośrednio z bezpieczeństwem w Internecie, w szczególności w zakresie kwestii własności intelektualnej i praw autorskich treści audiowizualnych.

Firma Vestigit trafiła do nas, ponieważ poszukiwała wiarygodnego partnera, który świadczyłby dla niej usługi doradcze w zakresie rozliczania projektu „Szybka ścieżka”. Projekt ten polega na opracowaniu oraz realizacji systemu do dynamicznego osadzania spersonalizowanej reklamy w treści zdjęć zamieszczanych w Internecie oraz nagrań wideo. Rozwiązanie jakie powstanie w ramach projektu będzie dawać możliwość szybkiej i niskokosztowej integracji z systemami dostawców treści multimedialnych, a w dalszych etapach do dodawania treści do nagrań w sposób elastyczny, umożliwiający zróżnicowane wyświetlanie reklam dla różnych użytkowników platformy wideo na życzenie (VoD). Przedmiotowy projekt jest w trakcie realizacji, przed nami jeszcze ponad rok współpracy z firmą Vestigit. Niemniej już na samym początku poznaliśmy się na tyle, że po przeprowadzeniu audytu działalności firmy, byliśmy w stanie zaproponować naszemu klientowi konkursy unijne związane ściśle z internacjonalizacją i rozpowszechnieniem sztandarowego produktu firmy, a więc oprogramowania chroniącego treści wideo poprzez zastosowanie znaków wodnych.

Produkt firmy Vestigit to nowoczesna platforma wykorzystująca inteligentne algorytmy znakowania   treści wideo, pozwalające na szybką identyfikację i blokowanie źródła nielegalnej transmisji. Vestigit   Watermark to najnowocześniejsze rozwiązanie, które wykorzystuje złożone algorytmy znakowania treści wideo w celu szybkiej identyfikacji, namierzania i unieszkodliwiania źródła nielegalnej dystrybucji. Treści audiowizualne oznakowane są niewidocznym dla użytkownika znakiem wodnym, który jest niemożliwy   do usunięcia, ale jednocześnie możliwy do wykrycia dla systemów antypirackich Vestigit.

Zaproponowaliśmy firmie Vestigit udział w dwóch projektach:

GO TO BRAND

W ramach tego konkursu sporządzaliśmy dla naszego klienta wniosek o dofinansowanie, a w chwili obecnej rozliczamy projekt. Głównym założeniem przedsięwzięcia realizowanego przez Vestigit jest podjęcie działań eksportowych na rynku krajów Zatoki Perskiej oraz na rynku ogólnoświatowym. Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozpoczęcia prowadzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. Łączny koszt projektu oscyluje w granicach 422 tysięcy, z czego pozyskane dofinansowanie to prawie 360 tysięcy złotych.

POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE

Projekt polega na wypromowaniu oprogramowania Vestigit na rynku Stanów Zjednoczonych. Składa się on z etapu krajowego i zagranicznego. W etapie krajowym realizowane będą warsztaty z ekspertami dotyczące procesu internacjonalizacji produktu, co doprowadzi do stworzenia strategii ekspansji na rynek USA. Drugi etap: zagraniczny, zakłada doradztwo prawne, opracowanie strategii marketingowej, działania promocyjne i realizację misji gospodarczych do USA. Łączny koszt etapu zagranicznego to 120 tys. złotych. Projekt ten jest jeszcze na etapie oceny, ale liczymy na to, że już lada chwila będziemy przymierzali się wspólnie z Vestigit do jego realizacji.

„Podejście do współpracy zaprezentowane przez Elpartners bardzo mi odpowiada. Nie skupili się wyłącznie na rozliczaniu jednego projektu, ale zaproponowali mojej firmie także inne rozwiązania, związane z wdrażaniem na rynek produktu, który już posiadamy w ofercie. Jesteśmy na etapie realizacji projektu Go To Brand i patrząc na pierwsze efekty widzę, że udział w tym konkursie to była dobra decyzja” – Rafał Radawiec, Prezes Zarządu Vestigit Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Vestigit realizuje obecnie 2 projekty, w tym jeden związany z prowadzeniem prac B+R i jeden związany z internacjonalizacją dotychczasowej działalności. Firma posiada jednak pomysły i potencjał na kolejne projekty badawcze. W związku z tym, że nowa perspektywa wspierała będzie mocno realizację nowych odsłon „Szybkiej ścieżki”, firma Vestigit będzie mogła przy naszym współudziale skorzystać z kolejnych dofinansowań na rozwój swojej działalności.

Ponadto dzięki wdrożeniu w nowej perspektywie „projektów modułowych”, firma będzie mogła zrealizować całościowy model dofinansowania w ramach jednego wniosku o dofinansowanie: od etapu dofinansowania prac B+R, przez wdrożenie projektu, aż po internacjonalizację produktów projektu.  Sprawi to, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny.  

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma VESTIGIT?

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.