Skip links

Case study IMAGENE.ME – branża medyczna

Jak ważne w naszym życiu są geny? Co można z nich wyczytać? Na te pytania odpowiedzi poszukuje nasz klient – spółka IMAGENE.ME. Firmę tworzą specjaliści z dziedziny biotechnologii, medycyny, genetyki i informatyki. Działając wspólnie, kierując się najnowszymi odkryciami nauki i technologii, opracowują i oferują badania genetyczne, które mają na celu pomóc pacjentom w diagnostyce i łatwiejszym zidentyfikowaniu przyczyn problemów zdrowotnych.  

Proponowana przez nich diagnostyka genetyczna wykorzystuje wiedzę, która płynie z analizy DNA, w celu wskazania podłoża choroby u dziecka czy osoby dorosłej. Proponowane przez IMAGENE.ME wsparcie diagnostyczne pomaga więc określić, czy u badanej osoby istnieje ryzyko rozwoju choroby uwarunkowanej genetycznie lub odziedziczenia niepożądanych zmian przez potomstwo.  

Spółka IMAGENE.ME, trafiła do nas z polecenia, chcąc pozyskać dofinansowanie na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Początki naszej współpracy to seria spotkań, na których poznawaliśmy się wzajemnie. Ważne było dla nas poznanie oczekiwań i potrzeb naszego nowego klienta, zbudowanie atmosfery wzajemnego zaufania. Wszystko to zaowocowało pierwszym wspólnie opracowanym projektem B+R, który otrzymał dofinansowanie i który w chwili obecnej jest już zakończony. Realizacja projektu trwała niemal 2 lata, zakończyła się w styczniu tego roku, a sam projekt polegał na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania prototypu aplikacji cukrzycowej, jako narzędzia wspomagającego profilaktykę, diagnostykę i terapię u chorych na cukrzycę typu 2. W projekcie wykorzystywane były zaawansowane metody zbierania i analizy danych wielomodalnych opartych na rozwiązaniach telemedycyny. Koszt kwalifikowalny projektu zamknął się w kwocie 2,6 miliona złotych, a dofinansowanie wyniosło prawie 2,1 miliona złotych.  

Na tym projekcie nasza współpraca się jednak nie zakończyła. Jeśli czytaliście nasze wcześniejsze artykuły to wiecie, że strategia współpracy Elpartners z klientami, opiera się na poznaniu potrzeb naszych partnerów i wspólnym wypracowaniu planu działań z oceną szans i możliwości pozyskania środków w ramach różnych konkursów. Kolejną dotację IMAGENE.ME otrzymało więc na realizację projektu w ramach Polskich Mostów Technologicznych. Celem tej dotacji było wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. Dzięki zrealizowaniu projektu w kwocie 111 tys. PLN, firma otrzymała dofinansowanie na zakup usług doradczych związanych z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej za granicą, tłumaczeniami przygotowanych strategii ekspansji oraz innych dokumentów tj. strony internetowej, materiałów marketingowych, baz produktów firmy. Przedmiotowy projekt również już się zakończył. 

Trzeci ze wspólnie opracowanych dzięki naszej współpracy projektów nadal trwa. Rozpoczął się w lutym tego roku i obejmie jeszcze 6 miesięcy wytężonych prac. Projekt ten również jest projektem R&D, polega na prowadzeniu prac badawczych w celu opracowania systemu półautomatycznych telekonsultacji specjalistycznych dla endokrynologii, kardiologii, alergologii, gastrologii i onkologii. Konsultacje te mają na celu umożliwienie użytkownikowi weryfikacji swojego stanu zdrowia z lekarzem mogącym pokierować dalszą profilaktyką, diagnostyką czy terapią.  

W ramach projektu finansowane są m.in. następujące wydatki: 

Koszt kwalifikowany projektu obejmuje 2,4 miliona złotych, a dofinansowanie to niemal 1,8 miliona złotych. Oznacza to, że dla firmy IMAGENE.ME pozyskaliśmy prawie 4 miliona złotych na projekty B+R. Warto wspomnieć, że wszystkie dotychczas prowadzone wspólnie projekty rozliczamy. Dwa dotychczas zakończone przeszły pomyślnie wszystkie etapy rozliczania i kontroli.  

„Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Elpartners. Rozumieją specyfikę projektów badawczo-rozwojowych, które stanowią clou naszych działań. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu nasza firma może się rozwijać i zapewniać naszym klientom jeszcze szersze metody diagnostyczne. Sądzę, że w przyszłości skorzystamy jeszcze nie raz z dotacji unijnych” – Mirosław Kwaśniewski, CEO IMAGENE.ME SA.  

W Elpartners nie zamierzamy więc spoczywać na laurach. Nasz klient ma pomysły na kolejne projekty i uzyskanie dofinansowania na ich realizację chce powierzyć nam. Jest to dla nas wyznacznik zaufania jakim zostaliśmy obdarzeni. Mamy również nadzieje, że dzięki umożliwieniu w nowej perspektywie UE 2021-2027 realizacji tzw. „projektów modułowych” uda nam się zaproponować IMAGENE.ME możliwość sfinansowania wielu elementów projektu w jednym wniosku składanym w ramach jednego konkursu ogłaszanego przez PARP (w przypadku firm należących do MŚP) lub NCBR (dla większych firm lub małych przedsiębiorstw w konsorcjach z instytucjami naukowymi). Firma będzie więc mogła złożyć jeden wniosek o dofinansowanie zawierający kilka różnych typów projektów: projekt badawczy, wdrożeniowy czy związany z internacjonalizacją.  

Czemu ma to służyć? Zniesienie konieczności kilkukrotnego aplikowania do różnych instytucji i w różnych naborach, a także wyznaczenie jednego podmiotu do kontaktu sprawia, że cały proces wnioskowania o dofinansowanie z UE będzie zdecydowanie prostszy i bardziej elastyczny.  

Jak pozyskać dofinansowanie unijne tak jak zrobiła to firma IMAGENE.ME? 

To proste! Zgłoś się do nas! Pomożemy Ci opracować plan projektu, ponadto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty i napisać wniosek. Nasza firma specjalizuje się w kompleksowym pozyskiwaniu funduszy unijnych i ma duże doświadczenie we wspieraniu firm w rozwoju.