Skip links

380 milionów dla firm z woj. podkarpackiego w 2017!

W harmonogramie na rok 2017 w województwie podkarpackim zaplanowano dla przedsiębiorców następujące konkursy:

  1. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie – Prace B+R (dotacje na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorstwa)
  2. Wsparcie MŚP – Rozwój MŚP (wsparcie na wprowadzenie nowego, innowacyjnego produktu/usługi poprzez zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
  3. Wsparcie MŚP – Technologie informacyjno-komunikacyjne (przedmiotem konkursu jest wdrożenie technologii komunikacyjno-informacyjnych w modelu B2B, B2C, C2C)
  4. Rozwój OZE (inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i/lub kogeneracji)

Nie czekaj, tylko już dzisiaj zaplanuj strategię pozyskiwania dofinansowania na rozwój Twojej firmy w 2017 roku!

Jak pozyskać fundusze unijne?

Zgłoś się do nas!  Z chęcią porozmawiamy o możliwościach wsparcia Twojej firmy i pomożemy przygotować odpowiednie dokumenty aby skorzystać z dotacji.

Więcej informacji o funduszach unijnych znajdziesz także na naszych social mediach!

Zespół Elpartners 

573 454 379