Skip links

Jako Elpartners oferujemy

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji unijnych

Rozwój działalności B+R

Rozwój działalności B+R

Startup.place

Startup.place

Zewnętrzny doradca finansowy

Zewnętrzny doradca finansowy

Dla przedsiębiorstw, w których stanowisko dyrektora finansowego nie istnieje oferujemy pomoc naszych ekspertów. To oni pełnić będą w waszych firmach role zewnętrznych doradców finansowych i pomagać m.in. w pozyskaniu finansowania zwrotnego, optymalizacji kosztów i identyfikowaniu sposobów finansowania działalności.

Outsourcing działań związanych z rachunkowością i controllingiem staje się w pewnych branżach standardem.
Niesie za sobą korzyści związane z obniżeniem kosztów, czy lepszym zarządzaniem strategicznym. Doradcy finansowi w MŚP inicjują pewne procesy, planują i we współpracy z zarządem wypracowują wspólna wizję przyszłości firmy.

 

 W ramach usługi:
– Wspieramy zarząd przedsiębiorstwa w zakresie rachunkowości i ubezpieczeń,
– Przygotowujemy długotrwałe plany finansowe, analizy i prognozy,
– Oceniamy opłacalność projektów inwestycyjnych,
– Weryfikujemy wydatki i inicjujemy procesy kontrolne,
– Przeprowadzamy wszelkie niezbędne czynności do momentu podpisania umowy,
– Dobieramy najkorzystniejszy produkt finansowy dla Państwa działalności,
– Sporządzamy wniosek o pożyczkę wraz z niezbędnymi załącznikami.