Skip links

Wyzwania i korzyści związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorstw

Z pewnością każdy przedsiębiorca przyzna, że kolejne etapy prowadzenia własnej firmy – od rozpoczęcia działalności gospodarczej po codzienny trud zarządzania biznesem – wymagają nie lada zapału, strategii i przede wszystkim odpowiednich nakładów finansowych. Kapitał ten jest niezbędny do tego, by przedsiębiorstwo mogło prężnie się rozwijać, wdrażać innowacje, sukcesywnie zwiększając swoją konkurencyjność na rynku. W tym kontekście dotacje unijne dostarczają możliwości, które w innym przypadku byłyby niedostępne dla wielu ambitnych przedsiębiorstw

Chociaż sama procedura pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej to skomplikowany proces, bez wątpienia jest to wysoce opłacalny wysiłek. Poprawnie przygotowany wniosek o dotację unijną może bowiem otworzyć firmie drzwi do szybkiego rozwoju i skutecznej realizacji planowanych projektów. Sprawdź, jakie wyzwania i korzyści związane z ich pozyskiwaniem czekają na beneficjentów!

Dofinansowanie dla MŚP – podstawowe informacje

Dotacje unijne dla firm jednoosobowych to instrument finansowy powołany przez Unię Europejską w celu wspierania przedsiębiorstw w projektach na rzecz innowacji i wzrostu gospodarczego. Programy unijne, choć oparte na różnych zasadach i priorytetach, każdorazowo koncentrują się na stymulowaniu rozwoju działalności gospodarczych i zwiększaniu stopnia ich innowacyjności, zwłaszcza w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Dofinansowania unijne mogą być wydatkowane na projekty o wysokim potencjale gospodarczym, w tym przedsięwzięcia związane z modernizacją infrastruktury, rozwijaniem kompetencji pracowników, ekspansją na rynki zagraniczne, wprowadzaniem innowacyjnych produktów czy podnoszeniem jakości świadczonych usług. 

Cele programu dotacyjnego dla MŚP 

Głównym celem programów dotacyjnych jest wspomaganie rozwoju firm i wdrażanie innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wykazujących potencjał do wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Dotacje unijne nie tylko dostarczają niezbędny kapitał finansowy, ale także pobudzają konkurencyjność i innowacyjność wśród przedsiębiorców, którzy mogą dzięki nim otrzymać środki na realizację swoich rozwojowych projektów. 

Znaczenie pozyskiwania dofinansowania dla rozwoju biznesu

Pozyskanie dotacji unijnej często stanowi kluczowy moment w rozwoju działalności gospodarczej. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozwala bowiem na przyspieszenie inwestycji, które w normalnych warunkach wymagałyby zaangażowania znacznie większych zasobów – zarówno czasowych, jak i przede wszystkim finansowych. Natomiast dzięki dotacjom przedsiębiorcy mogą skutecznie realizować innowacyjne projekty, skupiając się na tworzeniu nowych rozwiązań, bez martwienia się o brakujący kapitał. 

Dofinansowanie dla firm na zakup sprzętu

Aby móc efektywnie prowadzić i rozwijać własną działalność gospodarczą, wielu przedsiębiorców potrzebuje w tym celu wysoce specjalistycznego i – co za tym idzie – kosztownego sprzętu. Dostęp do nowoczesnego zaplecza technologicznego jest szczególnie ważny w branżach, w których wysokiej klasy sprzęt ma bezpośredni wpływ na jakość usług i wydajność pracy. Zakup sprzętu to zatem istotny krok w rozwoju zarówno młodych, jak i bardziej doświadczonych przedsiębiorców. Dostępne programy unijne uwzględniają również tego rodzaju inwestycje w swoich priorytetach, wspierając tym samym wzrost konkurencyjności polskich zakładów produkcyjnych.

Jak wygląda proces ubiegania się o dofinansowanie dla MŚP?

Choć możliwości dofinansowania oferowane przez Fundusze Europejskie mają szeroki zakres, sam proces ubiegania się o dotacje unijne wiąże się już ze złożoną i czasochłonną procedurą. Aby mieć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, warto więc zasięgnąć wsparcia specjalistów, którzy przeprowadzą Państwa przez kolejne etapy tego procesu. 

Krok 1: Zrozumienie kryteriów i wymagań

Pierwszym krokiem w procesie pozyskiwania dotacji unijnej jest dokładne zrozumienie kryteriów i wymagań danego konkursu. Każdy program dotacyjny obwarowany jest konkretnymi priorytetami i oczekiwaniami wobec wnioskodawców, których spełnienie jest warunkiem koniecznym do otrzymania środków publicznych. Poszukując optymalnych możliwości dofinansowania dla firmy, należy zatem upewnić się, że planowane przedsięwzięcie wpisuje się w wybrany program unijny i odpowiada jego założeniom.

Już na tym początkowym etapie wsparcie specjalistów okazuje się szczególnie istotne. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że firma ma mylne przekonanie, że prowadzona przez nią działalność nie wpisuje się w kryteria programu lub nie jest innowacyjna. Wówczas profesjonalna analiza pozwala szczegółowo zweryfikować faktyczny potencjał firmy i ustalić, czy spełnia ona warunki do skutecznego wnioskowania o dofinansowanie. 

Krok 2: Przygotowanie niezbędnej dokumentacji

Kolejnym etapem jest modelowanie projektu i sporządzenie kompletu wymaganych dokumentów. To czas na dopracowanie koncepcji planowanej inwestycji, dostosowanie jej do wymagań danego konkursu i merytoryczne uzasadnienie, w jaki sposób projekt ten przyczyni się do rozwoju firmy i regionu. Wówczas należy również przygotować wniosek o dotację unijną, który powinien być zgodny z wymogami formalnymi i merytorycznymi stawianymi przez instytucję zarządzającą. 

Krok 3: Składanie wniosku i procedura oceny

Warto mieć na uwadze, że obowiązki firmy ubiegającej się o dofinansowanie z Unii Europejskiej nie kończą się w momencie złożenia wniosku o dotację. Wówczas należy przygotować się jeszcze na czasochłonną procedurę oceny. Na tym etapie również opłaca się zaangażować specjalistów, którzy zajmą się bieżącym monitorowaniem stron instytucji oceniającej wniosek i – w razie potrzeby – komunikacją z jej przedstawicielami, a także którzy uczestniczą w procedurze poprawy formalnej wniosku o dofinansowanie

W przypadku pozytywnej oceny wniosku, jako Elpartners gwarantujemy kompleksową pomoc merytoryczną w skutecznej realizacji projektu. Nasi doświadczeni eksperci oferują swoje wsparcie nie tylko na etapie wnioskowania o dofinansowanie, ale również na etapie rozliczania projektu. Co ważne, w zakresie swoich usług Elpartners posiada również przeprowadzanie  profesjonalnych szkoleń z zasad prowadzenia oraz prawidłowego rozliczania dotacji unijnych

Wyzwania związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych

Choć dotacje unijne bez wątpienia stanowią atrakcyjną formę finansowania zewnętrznego i mogą przynieść firmie wiele korzyści, sam proces ich pozyskiwania nie jest pozbawiony wyzwań. 

Konkurencja o ograniczone środki finansowe

Programy unijne przyciągają zainteresowanie licznych przedsiębiorców, co sprawia, że liczba wniosków często przewyższa dostępną pulę funduszy. Chcąc zatem zmaksymalizować szanse firmy na skuteczne pozyskanie dofinansowania, warto zadbać o to, by składany wniosek był nie tylko poprawny i merytorycznie uzasadniony, ale również wyróżniał się swoją innowacyjnością i wykazywał wysoki potencjał. 

Należy pamiętać także o tym, że czas na wnioskowanie o dotację unijną jest ograniczony, a terminy poszczególnych konkursów są zwykle dość krótkie. Warto więc na bieżąco śledzić ogłaszane programy, by skutecznie wykorzystać pojawiające się okazje na zdobycie kapitału potrzebnego do rozwoju firmy.

Skomplikowane procedury aplikacyjne i administracyjne

Przemyślany pomysł na rozwój firmy to nie wszystko. W kontekście pozyskiwania dotacji unijnych ogromne znaczenie ma również właściwe przygotowanie dokumentacji, wypełnienie formularzy i zrozumienie kryteriów programu. To sprawia, że nie wystarczy jedynie dobra koncepcja – konieczne okazuje się także umiejętne przedstawienie planowanego projektu i uargumentowanie zasadności jego realizacji przed instytucją oceniającą.

W Elpartners oferujemy profesjonalną opiekę merytoryczną poświadczoną długoletnim doświadczeniem i dogłębną znajomością obowiązujących przepisów i formalności związanych z pozyskaniem i skutecznym rozliczeniem dotacji unijnych. 

Jeśli mają Państwo koncepcję na rozwój prowadzonej działalności i szukają Państwo najkorzystniejszych możliwości finansowania z Funduszy Europejskich, zapraszamy do kontaktu z ekspertami z Elpartners. Porozmawiajmy, jak możemy Wam pomóc: tel. 573 454 379 lub e-mail: info@elpartners.pl.