Skip links

Wsparcie dla przedsiębiorstw w województwie łódzkim

Z artykułu dowiesz się:

– jaki nowy konkurs pojawił się w ramach RPO WŁ 2014-2020?

– jaki jest cel naboru?

– kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

14 marca pojawił się zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków na 2022 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W związku z tym, już w najbliższej przyszłości, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosi konkurs XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, który ma za zadanie wsparcie łódzkich przedsiębiorców. W rezultacie, na dofinansowanie w ramach przedmiotowego naboru przewidziano prawie 44 milionów złotych.

Jaki jest cel naboru?

Celem przedmiotowego konkursu jest odbudowa, zwiększenie odporności i wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa). W związku z tym, wsparcie kieruje się do firm z terenu województwa łódzkiego, które dotknął kryzys wywołany przez pandemię koronawirusa. Nabór wspierał będzie działania przyczyniające się między innymi do zmiany profilu dotychczasowej działalności lub zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Interwencja ukierunkowana jest przede wszystkim na działania inwestycyjne, w tym te, które związane są z transformacją cyfrową i ekologiczną. Dla przykładu premiowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Kto ma największe szanse na otrzymanie dofinansowania?

Istnieje jedno kluczowe kryterium „wejścia”. Przede wszystkim, w konkursie mogą bowiem wziąć udział tylko firmy, które osiągnęły co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych wyliczony w okresie: lipiec-grudzień 2020 r. w stosunku do lipca-grudnia 2019 r.

Dodatkowo, punkty przyznaje się za:

– wielkość przedsiębiorstwa (im mniejszy podmiot, tym więcej punktów)

– realizacja inwestycji na obszarze o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego

– zastosowanie technologii cyfrowych w projekcie

– uwzględnienie aspektów środowiskowych

– wpływ projektu na gospodarkę regionu.

Jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem i chcecie pozyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dyspozycyjni pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mai: info@elpartners.pl

Zespół Elpartners 

573 454 379