Skip links

Wsparcie dla branży czasu wolnego – woj. pomorskie

Z artykułu dowiesz się:

– kto może ubiegać się o dofinansowanie?

– jakie wydatki będzie można sfinansować?

– kiedy rusza konkurs?

Pandemia koronawirusa doprowadziła do pogorszenia sytuacji wielu firm. Przede wszystkim niekorzystnie wpłynęła na przedsiębiorstwa z tak zwanej „branży czasu wolnego”, a więc:

– hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe,

– lokale gastronomiczne,

– organizatorów turystyki,

– przewodników,

– muzea,

– wypożyczalnie sprzętu turystycznego,

– organizatorów usług sportowo-rekreacyjnych.

Przez ogłaszane lockdowny powyższe działalności nie miały możliwości przyjmowania klientów i zarobkowania. Naprzeciw potrzebom tej grupy przedsiębiorstw wychodzą więc ogłaszane co jakiś czas na terenie kraju konkursy w ramach programów unijnych. Ważnym aspektem jest to, że prowadzą one do odbudowy przedsiębiorstw i zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. Na terenie województwa pomorskiego ogłoszono właśnie taki konkurs o nazwie „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego”.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

W ramach konkursu o wsparcie mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Przede wszystkim jednak muszą prowadzić działalność w ramach branży czasu wolnego, o czym wspomnieliśmy na początku. To jednak nie wszystko. Przedsiębiorca chcący wziąć udział w konkursie musi bowiem spełnić jeszcze dwa dodatkowe warunki. Po pierwsze, główne PKD działalności związane z branżą czasu wolnego, musiało widnieć jako PKD jego przeważającej działalności co najmniej od 1 stycznia 2019 roku. W tym czasie działalność, aż do chwili obecnej, nie powinna być również zawieszana. Po drugie zaś, przedsiębiorstwo musi wykazać co 25% spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021 w stosunku do roku 2019.

Jakie wydatki będzie można sfinansować?

Wydatkami objętymi wsparciem w ramach konkursu może być nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku tej drugiej kategorii (wnip) wydatki te powinny podlegać amortyzacji i zostać włączone do aktywów przedsiębiorstwa. Dodatkowo, rozwiązania tego typu powinny być ogólnodostępne na rynku. Cały projekt natomiast rozliczany będzie metodą uproszczoną, czyli kwotami ryczałtowymi. W związku z tym sam proces realizacji projektu i wypłacania środków może stać się znacznie łatwiejszy.

Kiedy rusza konkurs?

Organizatorem konkursu jest Agencja Rozwoju Pomorza SA. Ogłosiła już ona nabór wniosków, z zakładanym czasem składania projektów w wersji papierowej od 15 do 21 lipca 2022 roku.

Jeśli jesteście zainteresowani tym konkursem i chcecie pozyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mai: info@elpartner.pl

Dodatkowo, już w czwartek 23 czerwca o godzinie 13:00 organizujemy webinar związany z programem IMPULS. Link do zapisów znajduje się poniżej. Serdecznie zapraszamy!

https://app.evenea.pl/event/impulspomorskie/

Zespół Elpartners 

573 454 379