Skip links

Wdrażanie rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0

Zacznijmy od tego, że we współczesnym świecie zmiana goni zmianę, a kolejna rewolucja przemysłowa staje się faktem. Wokół nas zmienia się dosłownie wszystko: sposób komunikacji międzyludzkiej czy prowadzenia biznesu. Nowe technologiczne rozwiązania stają się coraz bardziej przełomowe i ułatwiają nam życie w przeróżnych aspektach.

I tu pojawia się odsłona kolejnej rewolucji przemysłowej, tym razem nazwana jako 4.0. Czym jest Przemysł 4.0? Czy różni się przemysł 4.0 od swoich poprzednich wersji? Poniżej postaramy się to przybliżyć. 

Przemysł 4.0 to w skrócie „cyfrowa rewolucja przemysłowa”. Oznacza on integrację zarówno systemów, jak i maszyn i wprowadzenie dzięki tej konsolidacji, zmian w procesach produkcyjnych mających na celu wytwarzanie oraz wprowadzanie zmian asortymentu. Przemysł 4.0 to jednak nie tylko technologia. Za nią idą zupełnie nowe sposoby pracy i roli ludzi w procesie wytwarzania.

Jakie przełomowe technologie zmieniały do tej pory nasze życie? I jakie rewolucje przemysłowe obejmowały odsłonę 1.0, 2.0 i 3.0?

– za Przemysł 1.0 można uznać zjawisko mechanizacji, obejmujące pierwsze silniki parowe czy sterowanie mechaniczne. Przemysł 1.0 wprowadził produkcję w erę industrializacji.

Przemysł 2.0 obejmował elektryfikacje, a więc wynalezienie elektryczności, która wyparła silniki parowe, a linie produkcyjne były w stanie wytwarzać produkcje seryjne.

Przemysł 3.0 to z kolei cyfryzacja. Pojawiają się wydajne komputery, układy przetwarzania danych. Maszynami można sterować za pomocą oprogramowania. Proces cyfryzacji umożliwiał osiągnięcie większego poziomu automatyzacji. Dzięki temu stało się możliwe planowanie czy kontrolowanie produkcji.

Przemysł 4.0 to natomiast całkowite zintegrowanie systemów i tworzenie sieci. Zintegrował on ludzi oraz sterowane cyfrowo maszyny z Internetem i technologiami informacyjnymi. Następuje cyfrowy przepływ informacji, zarówno pomiędzy maszynami zaangażowanymi w przepływ produkcji, jak również pomiędzy komponentami i działem IT firmy. Świat rzeczywisty maszyn produkcyjnych i świat wirtualnego Internetu i technologii ICT uległy całkowitemu połączeniu. W systemie produkcji wszelkie informacje między człowiekiem, maszyną i systemem zostają przekazywane automatycznie.

Jakie są zalety wdrażania rozwiązań w zakresie Przemysłu 4.0 w firmie?

Wśród niekwestionowanych zalet należy wymienić:

elastyczność i szybkość produkcji – dzięki zastosowaniu środowiska Industry 4.0 pracownicy uzyskują dostęp do każdej przydatnej informacji dotyczącej procesu produkcji, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Umożliwia to ekonomiczną produkcję zindywidualizowaną pod konkretnego klienta i jego potrzeby i dzięki temu zwiększenie swojej konkurencyjności. Wymiana danych sprawia także że produkcja może stać się bardziej ekonomiczna z uwzględnieniem obniżenia kosztów produkcji.

efektywność – rewolucja 4.0 umożliwia realizacje produkcji małoseryjnej, ale posiadającej w pełni zalety produkcji masowej. Procesy i zapasy są zoptymalizowane. W ofercie może pojawić się dowolna liczba produktów, dopasowanych do szerokiego grona odbiorców.

konkurencyjność – cyfrowa rewolucja przemysłowa w firmie zapewnia także niskie koszty produkcji i duży potencjał innowacji, a przede wszystkim, wyróżnienie się wśród konkurencji.

Co ważne i każdorazowo warte podkreślenia: industry 4.0 nie ma na celu wyeliminowanie z procesu produkcji człowieka. Idea cyfrowej rewolucji przemysłowej nie zakłada zastąpienia człowieka robotem. Idea jest odwrotna. Przemysł 4.0 ma sprawić, że fabryki staną się lepszym miejscem pracy. Ludzie są zawsze najważniejsi, a dzięki nowym rozwiązaniom mają otrzymać znacznie większe wsparcie niż do tej pory.

Konkurs wdrażający przemysł 4.0 w przedsiębiorstwach w województwie łódzkim

W nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027, na wdrażanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0 również przewidziano odpowiednie środki. Systematycznie w regionalnych programach operacyjnych pojawiają się konkursy związane z tą tematyką. Województwo łódzkie jest tego doskonałym przykładem.

W okresie czerwiec-lipiec ogłoszony zostanie konkurs o nazwie 1.5. Konkurencyjność MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. W ramach naboru będzie można pozyskać dofinansowanie na wdrażanie rozwiązań z zakresu przemysłu 4.0. Termin przewidziany na zgłaszanie wniosków w instytucji obejmie okres od sierpnia do października 2023 roku.

W konkursie wziąć będą mogli mikro, mali i średni przedsiębiorcy, zlokalizowani na terenie województwa łódzkiego. Alokacja przeznaczona na konkurs to prawie 24 milionów złotych.

W ramach konkursu wspierana będzie dalsza transformacja cyfrowa gospodarki, polegająca transformacji modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, a w szczególności automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzystania systemów procesowych, wsparciu przestawienia firm na cyfrowy łańcuch dostaw i wprowadzaniu TIK do codziennej działalności.

Jeśli Państwa firma zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego i planujecie wdrożenie w swoim przedsiębiorstwie rozwiązań z zakresu industry 4.0, dzięki którym Państwa przedsiębiorstwo stanie się bardziej konkurencyjna, z chęcią wspomożemy Was w sporządzeniu dokumentacji o dofinansowanie. Pamiętajcie, że aby przygotować dobrze wniosek o dofinansowanie niezbędny jest odpowiedni wymiar czasowy, nie warto robić tego na ostatnią chwilę!

Po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami pod numerem telefonu: 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.

Jeśli natomiast szukają Państwo najkorzystniejszych, innych dostępnych linii finansowania na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, polecamy zapoznać się z listą aktualnych konkursów na dotacje unijne.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379 

(opracowane na podstawie materiałów na stronie internetowej https://przemysl-40.pl/index.php/2017/03/22/czym-jest-przemysl-4-0/).