Skip links

Ulga na robotyzację

Zwiększone wykorzystanie robotów przemysłowych i częściowe zautomatyzowanie produkcji w rodzimych przedsiębiorstwach to istotny krok w stronę postulowanej transformacji cyfrowej polskiego przemysłu. Wymaga to jednak znaczącej zmiany w podejściu poszczególnych przedsiębiorców do innowacji, a sam zakup nowych robotów przemysłowych jest dla wielu z nich trudny lub całkowicie niemożliwy, z uwagi na konieczność poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych. Ulga na robotyzację stanowi natomiast rodzaj zachęty podatkowej, umożliwiającej polskim, rozwijającym się firmom bezpieczne inwestowanie w innowacyjne projekty, dzięki czemu roboty i maszyny przemysłowe stają się łatwiej dostępne zarówno dla małych, jak i większych firm. 

Jako Elpartners udzielimy Państwu profesjonalnego wsparcia merytorycznego we wszelkich formalnościach związanych z zastosowaniem ulgi na robotyzację, która wspomoże dynamiczny rozwój Państwa firmy i przyczyni się do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku. 

Ulga na robotyzację – wsparcie dla rozwoju Przemysłu 4.0

Ulga na robotyzację to nowy element systemu preferencji podatkowych, którego celem jest wsparcie innowacji i produkcji w polskich przedsiębiorstwach. Narzędzie to jest skierowane do wszystkich firm, dążących do usprawnienia procesów produkcyjnych wewnątrz organizacji poprzez zastosowanie innowacyjnych robotów i maszyn przemysłowych. Ulga na robotyzację ma pomóc rodzimym przedsiębiorstwom w skutecznym zwiększeniu ich wydajności i konkurencyjności zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. 

Kto może skorzystać z ulgi na robotyzację?

Możliwość skorzystania z ulgi na robotyzację przysługuje wszystkim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność pozarolniczą, które planują inwestycję w robotyzację produkcji. Adresatami ulgi są więc podatnicy PIT oraz CIT, którzy zakupią i zainstalują w swojej firmie nowego robota przemysłowego przed końcem 2026 roku. Co istotne, warunki skorzystania z tej preferencji nie przewidują ograniczeń w zakresie branży czy skali działalności firmy. W związku z tym mogą ją zastosować zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa z dowolnego obszaru gospodarczego. W praktyce jednak ulga na robotyzację znajduje zastosowanie szczególnie wśród producentów przemysłowych. 

Jak zastosować proinnowacyjną ulgę na robotyzację?

Ulga robotyzacyjna umożliwia przedsiębiorstwom dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych w wyniku inwestycji w robotyzację. Preferencja dotyczy zakupu wyłącznie nowych robotów przemysłowych, a przewidywany czas jej obowiązywania to 5 lat – od początku 2022 roku do końca 2026 roku. 

Wśród wydatków wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych (czyli kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację) wymienia się: 

  • zakup robotów przemysłowych, a także maszyn i urządzeń peryferyjnych funkcjonalnie z nimi związanych; 
  • zakup maszyn, urządzeń i innych elementów funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, których celem jest zapewnienie ergonomii i bezpieczeństwa pracy w nawiązaniu do stanowisk pracy; 
  • zakup maszyn, urządzeń lub systemów przeznaczonych do zdalnego zarządzania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych; 
  • zakup urządzeń do interakcji między człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych; 
  • koszt nabycia wartości niematerialnych oraz prawnych niezbędnych do uruchomienia i dalszego używania robotów przemysłowych i pozostałych środków trwałych;
  • koszt nabycia usług szkoleniowych związanych z robotami przemysłowymi;
  • koszt leasingu.

Dlaczego warto ubiegać się o ulgę na robotyzację?

Ulga robotyzacyjna to szansa dla polskich przedsiębiorstw na częściową automatyzację produkcji, zabezpieczenie płynności ich procesów produkcyjnych, znaczną optymalizację kosztów oraz skuteczne zwiększenie poziomu ich produktywności. Dodatkową korzyścią jest fakt, że ulga ta obejmuje wiele typów urządzeń, maszyn i osprzętu do nich, dzięki czemu poszczególne firmy mają duże możliwości w zakresie inwestowania w roboty przemysłowe i mogą dostosować zakup do swoich indywidualnych potrzeb. Co również istotne, zastosowanie ulgi jest możliwe niezależnie od tego, czy inwestycja finalnie przyniesie oczekiwane rezultaty – brak kryterium sukcesu sprawia, że rodzimi przedsiębiorcy mogą z niej korzystać na jeszcze bezpieczniejszych warunkach.

W Elpartners wspieramy polskie przedsiębiorstwa zarówno w procesie pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych, jak i zajmujemy się formalnościami związanymi z preferencjami podatkowymi. Nasi specjaliści przeprowadzą dla Państwa szczegółowy audyt działalności, zidentyfikują ponoszone koszty i zweryfikują możliwość uwzględnienia ich w uldze na robotyzację. W zakresie naszego wsparcia jest również sporządzenie niezbędnej dokumentacji i bieżące doradztwo. Pracujemy w zgodzie z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem, a zdobyte w ciągu kilkuletniej praktyki zawodowej wiedza i doświadczenie przekładają się na naszą wysoką skuteczność.