Skip links

Tarcza Finansowa 2.0 – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

35 mld PLN – taka kwota wsparcia zostanie przekazana mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 oraz Tarczy Branżowej. Trwająca pandemia daje nam wszystkim w kość, dlatego warto w tym czasie sięgać po dodatkowe środki finansowe. Zastanawiacie się czy macie szansę skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0? Zapraszamy do przeczytania artykułu i kontaktu z naszymi ekspertami. 

Z artykułu dowiesz się: 

 • Kto może skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0? 
 • Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać bezzwrotną subwencję? 
 • Ile środków można pozyskać? 

 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm 

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników oraz osiągających obrót na poziomie 2 mln euro – czyli mikro firm – przeznaczone będą w sumie 3 mld PLN. 

Subwencje finansowe wyniosą albo 18 tys. PLN albo 36 tys. PLN na każdego zatrudnionego w firmie pracownika. Maksymalnie mikro przedsiębiorstwo będzie mogło pozyskać 324 tys. PLN. Kwota ta, będzie bezzwrotna, pod warunkiem utrzymania działalności na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz utrzymania poziomu zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r. 

tarcza finansowa 2.0

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm 

Dla małych i średnich firm, czyli tych zatrudniających do 249 osób i osiągających obrót mniejszy bądź równy 50 mln euro, w ramach tarczy zostanie przeznaczone nawet 7 mld PLN.   

Pomoc dla tych firm przekazana będzie w formie dofinansowania do kosztów stałych, niepokrytych przychodami w formie subwencji w kwocie 70% straty brutto za okres od 1 listopada 2020 do 30 kwietnia 2021 r. Maksymalna wartość wsparcia będzie mogła wynieść nawet 3,5 mln PLN. Kwota wsparcia będzie bezzwrotna, pod warunkiem prowadzenia działalności i rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto.  

Małe i średnie firmy zyskają także możliwość umorzenia 100% subwencji z Traczy finansowej 1.0 .

WAŻNEWysokość pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zależna będzie od poziomu spadku obrotów (min. 30%) w okresie IV-XII lub X-XII 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. oraz od liczby zatrudnionych osób. 

Termin składania wniosków dla mikro, małych i średnich firm: styczeń – luty 2021 r. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – samozatrudnieni  

Z Tarczy Finansowej 2.0 nie będą niestety mogli skorzystać samozatrudnieni.  Do skorzystania z subwencji wymagane będzie zatrudnieni co najmniej 1 pracownika. Nie jest jednak jeszcze znany okres, od którego dana osoba musiałaby być w firmie zatrudniona. 

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla dużych firm 

Tak jak ostatnio z Tarczy Finansowej skorzystać będą mogły także duże firmy.  Warunki ich udziału w konkursie są jednak bardziej obszerne i skomplikowane, dlatego w ich przypadku zapraszamy do indywidualnego kontaktu.  

Tarcza Finansowa PFR 2.0 – przeznaczenie środków  

Pozyskane w ramach subwencji środki będzie można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności np. wynagrodzeń pracowników. 

Tarcza Finansowa 2.0 – 38 branż 

Z nowej tarczy finansowej skorzystać będą mogli przedsiębiorcy działający w branżach opisanych kodem PKD: 

Działalność związana ze sprzedażą detaliczną 

 • 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach targowiskach 
 • 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 

Działalność związana z podróżami i miejscami noclegowymi 

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany 
 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania 
Dowiedz się więcej

Działalność związana z gastronomią 

 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych 
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów 

Działalność związana z turystyką 

 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych 
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych 
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki 
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej 
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 

Działalność związana ze sportem, sztuką i rozrywką 

 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów 
 • 74.20.Z Działalność fotograficzna 
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej 
 • 90.01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny 
 • 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
 • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych 
 • 91.02.Z Działalność muzeów 
 • 93.11.Z Działalność obiektów sportowych 
 • 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
 • 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem 
 • 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
 • 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych 
 • 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

Działalność związana z medycyną 

 • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna 
 • 86.90.D Działalność paramedyczna 

tarcza finansowa 2.0 - branże

Jak skorzystać z Tarczy Finansowej 2.0? 

Nasza firma oferuje pomoc w uzupełnianiu wniosków oraz pozyskiwaniu środków z Tarczy Finansowej. Pomogliśmy już kilku przedsiębiorcom w pozyskaniu środków w ramach Tarczy 1.0. 

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z warunkami współpracy.  

Zespół Elpartners
📞 573 454 379
📩 info@elpartners.pl 

Chcesz dowiedzieć się więcej?