Skip links

Tarcza 6.0 – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Kilka dni temu w Dzienniku Ustaw opublikowano tzw. Tarczę 6.0, czyli nową ustawę dotyczącą wsparcia dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji w związku z COVID-19.  

Z szacunków Ministerstwa Rozwoju wynika, że wsparcie finansowe może trafić nawet do 270 tys. firm z ok. 40 branż. Wśród nich znajdą się przedsiębiorstwa działające, m.in.  w branżach cateringu, kultury, handlu czy transportu. Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy masz szansę na wsparcie z Tarczy 6.0! 

Co przewiduje Tarcza Antykryzysowa 6.0 – w skrócie 

Nowa odsłona Tarczy Antykryzysowej przewiduje: 

 • Zwolnienia z ZUS za listopad 
 • Świadczenia postojowe w kwocie ok. 2 tys./msc (2 080 PLN lub 1 300 PLN) 
 • „Małe dotacje” z Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. PLN 
 • Dofinansowanie miejsc pracy z FGŚP w kwocie 2 tys. PLN (obejmujące zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne) 
 • Rekompensaty dla gmin w związku z utraconymi dochodami z tytułu opłaty targowej 

Tarcza 6.0 umożliwi ubieganie się o wsparcie przedsiębiorcom z branż: 

 • gastronomicznej,  
 • kulturalno-rozrywkowej (estradowej, targowej, fotograficznej, filmowej, muzealnej),  
 • sportowej (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska),  
 • sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),  
 • turystycznej (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów),  
 • transportowej (firmy autokarowe, taksówkarze),  
 • edukacyjnej,  
 • cateringowej,  
 • usług pralniczych. 

Możliwość skorzystania z danego rozwiązania będzie zależna od posiadanego przez przedsiębiorcę kodu PKD (wymienione niżej). Rozwiązania z Tarczy 6.0 obejmować będą okres 3 miesięcy.  

Tarcza 6.0 - formy wsparcia

Zwolnienie z opłacania składek ZUS za listopad 

Wsparcie w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS przysługiwać będzie przedsiębiorcy, który: 

 • na dzień 30 czerwca 2020 r. był zgłoszony jako płatnik składek,  
 • odnotował spadek przychodów z działalności w listopadzie 2020 r. o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r., 
 • złożył deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne do dnia 31 grudnia 2020 r., 

O ten rodzaj wsparcia ubiegać mogą się wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący działalność pod kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z  

Dodatkowe świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą 

Pomoc ta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy otrzymali już co najmniej jedno świadczenie postojowe i prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 r. Przychód z działalności tych firm w październiku i listopadzie 2020 roku musiał być niższy o co najmniej 40% w stosunku do analogicznych miesięcy roku 2019. 

Dodatkowe świadczenie postojowe wypłacone zostanie w takiej samej wysokości, co wypłacone wcześniej świadczenie postojowe (czyli 2 080 zł albo 1 300 zł). 

O wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorcy prowadzący działalność pod kodem  PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Dodatkowo firmy z branży turystycznej i rekreacyjnej o kodach PKD: 49.39.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29 oraz 55.10.Z, 79.12.Z, 93.11.Z będą miały możliwość pozyskania dodatkowego świadczenia postojowego. Warunkiem skorzystania z tej pomoc będzie jednak spadek przychodów z działalności o co najmniej 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku. 

Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy dla mikro- i małych przedsiębiorców 

Dotacja przeznaczona jest dla firm, które na dzień 30 września 2020 prowadziły działalność gospodarczą, a w październiku i listopadzie 2020 roku osiągnęły przychód niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z analogicznych miesięcy 2019 roku. 

Dotacja nie będzie podlegała zwrotowi pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. 

O wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorcy prowadzący działalność pod kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż 

Przeznaczone będzie dla firm, których przychód z działalności w jednym z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku 2019. 

Ważne! Aby skorzystać z tej formy pomocy przedsiębiorca musi udowodnić, że prowadził działalność gospodarczą na dzień 30 września 2020 r.  

O wsparcie ubiegać mogą się przedsiębiorcy prowadzący działalność pod kodem PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników będzie można składać do 28 lutego 2021 r.  

Jak skorzystać ze wsparcia – Tarcza 6.0

Elpartners zajmuje się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania dla firm. Nasi eksperci oferują pomoc w uzupełnianiu wniosków oraz pozyskiwaniu środków z Tarczy 6.0.  

Dla naszych klientów pozyskaliśmy już środki pomocowe z Tarczy Finansowej. Chcesz abyśmy zrobili to również dla Ciebie? 

Zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z warunkami współpracy.   

Zespół Elpartners 

📞 573 454 379 
📩 info@elpartners.pl