Skip links

Prowadziliśmy warsztaty dla przedsiębiorców zorganizowane przez AGROREG S.A.

W czwartek 2 marca bieżącego roku gościliśmy w Nowej Rudzie, gdzie mieliśmy przyjemność podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem na warsztatach eksperckich zorganizowanych przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Tematyką spotkania były możliwości oraz zasady pozyskania środków finansowych na rozwój działalności gospodarczej.

Wczoraj, wspólnie z Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. oraz IPCOM Sp. z o.o., przygotowaliśmy warsztaty dla przedsiębiorców poszukujących możliwości uzyskania środków na finansowanie ich działalności biznesowej, które odbyły się w Noworudzkim Inkubatorze Technologicznym (ul. Kłodzka 24).

Nasze wystąpienie poświęciliśmy dostępnym aktualnie sposobom pozyskania finansowania dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, włączając w to środki przeznaczone na realizację projektów badawczych, projektów inwestycyjnych oraz projektów rozwojowych, jak też wsparcie ze strony Aniołów Biznesu i funduszy Venture Capital.

Przybliżyliśmy m.in. finansowanie pochodzące z:

  • RPO WD 1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R;
  • RPO WD 1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw;
  • RPO WD 1.5.A Rozwój produktów i usług w MŚP;
  • RPO WD 1.4.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP;
  • RPO WD 1.4 B a,b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększania ekspansji na rynki zewnętrzne (wdrażanie strategii biznesowych);
  • RPO WD 1.4 B c Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększanie ekspansji na rynki zewnętrzne (wdrażanie Planu rozwoju eksportu).

Po prezentacji przyszedł czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami warsztatów.

Dziś gościmy w Urzędzie Miasta w Kłodzku, gdzie przybliżymy tematykę pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom z Ziemi Kłodzkiej.