Skip links

Pozyskaj środki na wdrożenie nowego produktu na rynek! Badania na rynek 2021

Innowacje to klucz do rozwoju każdej firmy, o czym przekonał się już niejeden z naszych klientów. Wdrażanie ich na rynek to gwarancja wzrostu konkurencyjności, której tak bardzo potrzebuje każdy przedsiębiorca.  Jednym ze sprawdzonych sposobów wdrażania nowych produktów na rynek jest skorzystanie z dedykowanych temu dotacji unijnych. I o jednej z nich właśnie – konkursie Badania na rynek organizowanym przez PARP – opowiemy w tym artykule. 

Z artykułu dowiesz się: 

 • Jakie koszty kwalifikowane obowiązują w tej edycji konkursu? 
 • Z jakimi limitami dofinansowania musisz się liczyć? 
 • Jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji? 

Badania na rynek – na czym polega konkurs 

Konkurs Badania na rynek ma na celu sfinansowanie wdrożenia innowacyjnych produktów, usług bądź procesów powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. Co to oznacza? Bazując na przykładzie – jeśli Twoja firma zajmuje się np. produkcją żywności i dzięki prowadzeniu w ostatnim czasie prac badawczo-rozwojowych udało Wam się stworzyć nowy, zdrowszy rodzaj przekąsek, ten konkurs pozwoli Wam sfinansować wdrożenie ich na rynek.  

Udział w konkursie mogą wziąć mikro, mali i średni przedsiębiorcy., którzy:  

 • zamknęli jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz 
 • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tysięcy złotych (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln złotych (dotyczy średnich przedsiębiorców). 

Aby otrzymać dofinansowanie minimalna wartość kosztów kwalifikowanych Twojego projektu musi wynieść 1 mln PLN. Jej maksymalny poziom to aż 50 mln EUR. 

Jak w każdym konkursie, również w Badaniach na rynek obowiązują pewne limity. Dotyczą one kwot i poziomów dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych, usług doradczych i prac rozwojowych i są opisane w tabeli poniżej. 

badania na rynek wydatki
* związane z zakupieniem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, robót i materiałów budowlanych. Poziom dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych związanych z OZE, recyklingiem i ponownym wykorzystaniem odpadów uzależniony jest od planowanej inwestycji.
** jest to maksymalny poziom dofinansowania, który jednak każdorazowo uzależniony jest od wielkości firmy i poziomów dofinansowania obowiązujących w danym województwie.

Warunkiem koniecznym w walce o otrzymanie dofinansowania jest innowacja (produktowa lub procesowa) zawarta jest w Waszym produkcie/procesie, która osiąga poziom co najmniej krajowy. 

Nabór wniosków w tej edycji konkursu zgodnie z harmonogramem rusza 13 stycznia 2021r. i potrwa do 17 lutego 2021r.  

Na co można przeznaczyć pozyskane środki? 

Ten konkurs daje naprawdę dużo możliwości. Tak jak w poprzednich edycjach, pozyskane środki będzie można przeznaczyć, m.in. na: 

 • zakup maszyn i urządzeń,  
 • zakup nieruchomości, 
 • roboty budowlane, 
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal  
 • zakup WNiP (licencji, oprogramowania, patentów itp.), 
 • usługi doradcze, 
 • eksperymentalne prace rozwojowe. 

Dodatkowo w tym naborze możliwe jest dofinansowanie kosztów związanych z: 

 • wytwarzaniem energii z OZE,  
 • recyklingiem i ponownym wykorzystaniem odpadów. 

Jak pozyskać dotację w konkursie Badania na rynek? 

Ten konkurs cieszy się wśród przedsiębiorców ogromną popularnością! Aby zwiększyć swoje szanse warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci w napisaniu wniosku, przygotowaniu dokumentów i rozliczeniu dofinansowania. 

Dla jednego z naszych klientów – firmy z branży tworzyw sztucznych – pozyskaliśmy już ponad 8 mln PLN dofinansowania w trzech edycjach Badania na rynek.  

Chcesz abyśmy zrobili to również dla Ciebie? Skontaktuj się z nami!  

573 454 379 
info@elpartners.pl