Skip links

Pozyskaj dotacje na inwestycje dla swojej firmy w woj. zachodniopomorskim!

Jak zadbać o firmę w okresie pandemii? Jak zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i pewność zatrudnienia? Wszyscy w ostatnim okresie zadawaliśmy sobie te pytania pewnie niejeden raz. Przed przedsiębiorcami z całego świata rok 2020 postawił wiele wyzwań. Istnieją jednak sposoby, aby stawić im czoło, a jednym z nich jest konkurs o dofinansowanie w woj. zachodniopomorskim.  

Z artykułu dowiesz się: 

 • Jakie branże mogą wziąć udział w konkursie? 
 • Jakie kryteria są najważniejsze? 
 • Ile środków na inwestycję możesz pozyskać? 

 

Dotacje unijne – woj. zachodniopomorskie 

W piątek, 20 listopada 2020 ogłoszone zostały dwa typy konkursu dla przedsiębiorców z woj. zachodniopomorskiego o nazwie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Oba z nich mają na celu wspieranie innowacyjnych inwestycji, które mają przyczynić się do utrzymania miejsc pracy w okresie kryzysu wywołanego COVID-19. Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. 

I typ konkursu 

Pierwszy typ konkursu dotyczy inwestycji dokonywanych w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu lub branż bezpośrednio z nimi związanych, realizowanych w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. W ramach inteligentnych specjalizacji można wymienić następujące: 

 • wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe, 
 • zaawansowane wyroby metalowe,  
 • produkty drzewno-meblarskie, 
 • opakowania przyjazne środowisku, 
 • produkty inżynierii chemicznej i materiałowej, 
 • nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze, 
 • multimodalny transport i logistyka, 
 • produkty oparte na technologiach informacyjnych. 

II typ konkursu 

W ramach drugiego typu konkursu możliwe jest dofinansowanie innowacyjnych inwestycji przedsiębiorstw zakładających rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki, realizowanych w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19. Ten typ konkursu dotyczy projektów wpływających na atrakcyjność turystyczną regionu oraz tych, wpisujących się w zakres: 

 • prowadzenia hoteli, moteli, hosteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, ośrodków wczasowych, schronisk młodzieżowych, campingów, obiektów oferujących w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem), 
 • prowadzenia restauracji, kawiarni, pubów, barów i innych lokali gastronomicznych oraz punktów małej gastronomii, 
 • organizacji usług i imprez turystycznych, usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness), 
 • prowadzenia punktów informacji turystycznej, atrakcji turystycznych (w tym muzeów), wypożyczalni sprzętu turystycznego. 

dotacje unijne zachodniopomorskie turystyka 

Kwota dofinansowania i koszty kwalifikowane w konkursie  

Maksymalna kwota dofinansowania w obu typach konkursu to aż 4 000 000,00 PLNMinimalna wartość kosztów kwalifikowanych, która upoważnia do wzięcia udziału w konkursie to:  

 1. 500 000,00 PLN w I typie konkursu (inteligentne specjalizacje), 
 2. 300 000,00 PLN w II typie konkursu (turystyka)  

Poziom dofinansowania w obu przypadkach to aż 55% wartość projektu w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw i 45% w przypadku średnich firm.  

Pozyskane środki będziesz mógł przeznaczyć na zakup gruntów, budynków, nowoczesnych maszyn, linii produkcyjnych, środków transportu, a także inwestycje w obszarze turystyki. 

dotacje unijne zachodniopomorskie - koszty

Koszt zakupu gruntów i budynków nie może przekroczyć 10% wartości całego projektu. Część kosztów (25% wartości projektu) będziesz mógł przeznaczyć także na dostosowanie działalności umożliwiające przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii. 

 

Kryteria wyboru projektów 

O przyznaniu dofinansowania decydować będą uzyskane przez Twój projekt punkty. Do najbardziej punktowanych kryteriów należą: 

 1. Kooperacja z regionalnymi i lokalnymi partnerami gospodarczymi – max. 6 punktów 
 2. Skala innowacyjności projektu – max. 15 punktów (5 punktów wagi 3) 
 3. Wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa – max. 15 punktów (5 punktów wagi 3) 
 4. Gotowość do realizacji projektu, posiadanie wymaganych pozwoleń, decyzji, koncesji –max. 10 punktów  
 5. Wpływ projektu na stopień innowacyjności gospodarki regionu – max. 10 punktów (5 punktów wagi 2) 

 

Jak pozyskać dotacje unijne – woj. zachodniopomorskie? 

Nabór w konkursie rozpoczyna się już za niecały miesiąc tj. 21.12.2020 i będzie trwał aż do 22.02.2021. Na przygotowanie wniosku jest jeszcze trochę czasu. Jednak, aby miał on szansę pozyskać dofinansowanie, warto by przygotować go starannie i w sposób przemyślanyPomóc w tym może nasza firma.  

Eksperci z Elpartners zajmą się przygotowaniem wniosku wraz załącznikami, procesem podpisania umowy jak i rozliczenia pozyskanych środków, które wymaga doświadczenia.  

 

Zapraszamy do kontaktu z nasza firmą!
573 454 379 
info@elpartners.pl
Wrocław   

Chcesz dowiedzieć się więcej?