Skip links

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację projektu własnego w ramach działania 2.1.2

Uzyskane środki przeznaczymy na opracowanie i wdrożenie rozwiązania informatycznego, które doprowadzi do pełnej automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy nami a naszymi Klientami, a także usprawni wewnętrzną organizację firmy.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na realizację własnego projektu

Ze środków, pochodzących z dofinansowania w ramach działania 2.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, opracowany zostanie system, który pozwoli potencjalnemu przedsiębiorcy na znalezienie możliwości pozyskania finansowania projektów, dzięki zoptymalizowanemu formularzowi oraz stałemu monitoringowi możliwych do uzyskania dotacji unijnych. Projekt umożliwi ponadto zarządzanie i realizację projektów zgodnie z założonym harmonogramem, śledzenie postępu prac nad trwającymi projektami oraz przesyłanie dokumentów między naszą firmą, a naszymi Klientami. Wdrożona zostanie również wersja systemu do obsługi na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach).

Do dofinansowania zarząd województwa opolskiego wybrał projekty teleinformatyczne zgłoszone przez 44 przedsiębiorstwa. Całkowita wysokość wsparcia ze środków unijnych wyniesie 12,7 mln zł, a wartość rozwiązań, które zostaną zrealizowane w toku zgłoszonych projektów, to 26,5 mln zł.

Wnioski o dotację złożyło 127 firm z regionu

Oprócz naszego systemu, który służyć będzie optymalizacji procesów wewnętrznych, wśród dofinansowanych projektów znajdują się także m.in. mobilna platforma do szkoleń, system do obsługi targów oraz platforma e-learningowa.

Uruchomiony w lipcu ubiegłego roku nabór skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, a środki na wsparcie projektów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (z sumy 950 mln euro w ramach RPO WO na wsparcie przedsiębiorstw i lokalnego biznesu zarezerwowano 160 mln). Przedstawiciele władz województwa i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki podkreślają, że nabór w ramach działania 2.1.2 cieszył się bardzo dużą popularnością – wnioski złożyło aż 127 przedsiębiorstw.