Skip links

Kredyt Ekologiczny – FENG

Kredyt Ekologiczny to nowy instrument finansowy, który został powołany wraz z programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W jego ramach przedsiębiorcy z sektora MŚP, a także firmy small midcaps i midcaps mają możliwość ubiegać się o dotację w formie spłaty kredytu w zupełnie nowym obszarze tematycznym. Program jest skoncentrowany wokół szeroko rozumianej efektywności energetycznej i jej sukcesywnym zwiększaniu wśród rodzimych firm. Środkiem do tego celu mają być inwestycje zarówno w infrastrukturę, jak i sam proces produkcyjny realizowane przy wsparciu funduszy z FENG. W Elpartners pomożemy Państwu w skutecznym pozyskaniu dotacji i pomyślnej realizacji Państwa innowacyjnych projektów. 

Jakie projekty mogą otrzymać dofinansowanie?

Chociaż formalne uruchomienie pierwszego naboru do konkursu Kredyt Ekologiczny ma zostać ogłoszone dopiero w maju bieżącego roku, przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje w ramach tego programu powinni już teraz rozpocząć przygotowania. Na pozyskanie dotacji mogą bowiem liczyć tylko te przedsiębiorstwa, które przeprowadziły audyt energetyczny. Co istotne, inwestycja w ramach Kredytu Ekologicznego musi nie tylko wynikać z audytu, ale również przyczyniać się finalnie do wzrostu efektywności energetycznej co najmniej o 30%. Natomiast sam poziom dofinansowania może sięgać maksymalnie do 70% kosztów projektu. Korzyść dla przedsiębiorców jest w tym przypadku podwójna: dotacja z Kredytu Ekologicznego pozwoli zmniejszyć koszty inwestycji, a jednocześnie znacząco zredukuje koszty energii.

Szanse na otrzymanie dofinansowania w ramach Kredytu Ekologicznego mają projekty zakładające inwestycje na rzecz efektywności energetycznej. W zakresie tym uwzględnia się przedsięwzięcia bezpośrednio związane z energooszczędnością, a także zorientowane na zmianę dotychczasowych źródeł wykorzystywanej energii na rozwiązania bardziej ekologiczne.

Modernizacji posiadanej infrastruktury

O kredyt ekologiczny mogą wnioskować przedsiębiorcy chcący sfinansować inwestycje dotyczące modernizacji posiadanej infrastruktury, np. linii technologicznej czy budynków. Wśród możliwych kosztów kwalifikowanych uwzględnia się:

  1. 1. zakup lub wytworzenie środków trwałych;
  2. 2. zakup robotów i materiałów budowlanych w celu modernizacji, adaptacji budynków i poprawy ich efektywności energetycznej;
  3. 3. zakup specjalistycznego oprogramowania;
  4. 4. zakup specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia inwestycji.

Przykładowe inwestycje, które mogą zostać sfinansowanie w ramach programu, to m.in. termomodernizacja budynków, wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie, zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii, modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia itp. pod kątem energooszczędności, a także modernizacja wewnętrznych linii ciepłowniczych.

Zakupu instalacji OZE lub modernizacji istniejącej instalacji OZE

Dofinansowanie w formie Kredytu Ekologicznego będzie przyznawane ponadto na projekty związane z modernizacją źródeł energii cieplnej i elektrycznej lub wymianą na systemy OZE w celu zredukowania zużycia energii w przedsiębiorstwie.

Szanse na otrzymanie dotacji będą miały również firmy planujące inwestycje w nowe lub ulepszone produkty i procesy, które będą pozytywnie wpływać na oszczędność energii. W każdym przypadku pożądanym rezultatem przedsięwzięcia ma być wzrost energooszczędności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Harmonogram konkursu

Ogłoszenie pierwszego naboru wniosków w konkursie Kredyt Ekologiczny będzie miało miejsce 24 maja 2023 r. Termin składania wniosków będzie trwał od 13 czerwca do 17 sierpnia 2023 r.

W jaki sposób składać wnioski i co powinny uwzględniać?

Instytucją Pośredniczącą w konkursie jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Procedura wnioskowania o przyznanie Kredytu Ekologicznego zakłada kilka etapów:

Etap 1. Złożenie wniosku w banku komercyjnym w celu udzielenia kredytu ekologicznego i zawarcia warunkowej umowy kredytowej.

Etap 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu do BGK w celu przyznania dotacji (premii ekologicznej).

Etap 3. Podpisanie umowy kredytowej z bankiem komercyjnym.

Etap 4. Zawarcie umowy dofinansowania projektu.

Etap 5. Wypłata premii ekologicznej przez BGK.

Jak możemy Ci pomóc?

Kredyt Ekologiczny umożliwia przedsiębiorcom zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie zielonych technologii w ich firmach. To z kolei przekłada się na szybszą transformację przemysłową w rodzimych przedsiębiorstwach i wzrost ich konkurencyjności na rynku. Warto więc starać się o przyznanie dofinansowania. W Elpartners oferujemy kompleksowe wsparcie w tym procesie. Nasi wykwalifikowani specjaliści zajmą się opracowaniem koncepcji Państwa projektu, doradzając najkorzystniejsze możliwości finansowania.