Skip links

Jakie korzyści może przynieść eksport firmom z branży MŚP?

Jakie korzyści może przynieść eksport przedsiębiorstwom z branży MŚP? Współczesna gospodarka światowa to system naczyń połączonych. Jest to szczególnie widoczne w dobie globalizacji. Dziś przedsiębiorstwo, aby było w stanie generować zyski, powinno nieustannie się rozwijać, a co za tym idzie rozważyć wejście ze swoimi produktami lub usługami na rynki zagraniczne.

„Forbes” przed dwoma laty opublikował wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród europejskich podmiotów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Badania przeprowadzone przez Harris Interactive na zlecenie FedEx wskazały, że aż 78 procent firm kwalifikowanych jako MŚP dostrzega olbrzymi potencjał rozwojowy płynący z internacjonalizacji swej działalności. Korzyści płynące z wejścia na rynki zagraniczne są liczne. Po pierwsze, przedsiębiorstwo dzięki eksportowi ma możliwość zwiększyć swoje przychody oraz generować zyski. Rozszerzenie działalności na inne kraje oznacza, że wzrośnie sprzedaż oferowanych dóbr i usług. Nawet w sytuacji pogorszenia się koniunktury w kraju pochodzenia, przedsiębiorstwo nie odczuje negatywnych skutków w tak dużym zakresie, właśnie za sprawą obecności za granicą.

Eksport poprawia wykorzystanie potencjału produkcyjnego firmy

Internacjonalizacja działalności gospodarczej w formie eksportu przekłada się nie tylko na zwiększenie sprzedaży (a tym samym osiąganych przychodów i zysków), ale też na realne oszczędności związane z produkcją. Większa sprzedaż oznacza zwiększenie ilości wytwarzanych dóbr, obniżenie kosztów zmiennych, przy zachowaniu bez zmian skali kosztów stałych. Rośnie również wówczas wykorzystanie potencjału produkcyjnego zakładu.

Szybszy rozwój firmy dzięki podjęciu działań eksportowych

Według badań Harris Interactive z 2015 roku małe i średnie przedsiębiorstwa rozwijają się szybciej, jeśli eksportują swoje produkty. Eksport oznacza większe otwarcie na nowoczesne technologie i trendy obowiązujące w branży, w której firma jest aktywna. W celu utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwo musi adaptować te rozwiązania do swojej działalności i unowocześniać oferowany asortyment produktów oraz modernizować proces produkcji. Rozpoczęcie eksportu ma także pozytywny wymiar wizerunkowy – to dla potencjalnych inwestorów lub partnerów znak, że przedsiębiorstwo jest już na tyle dojrzałe, że może podjąć tak poważny krok w celu zwiększenia zysków i uniezależnienia się od okresowych wahań koniunktury na rodzimym rynku.

Finansowanie działań proeksportowych

Mimo korzyści płynących z internacjonalizacji biznesu, w 2015 roku 60 proc. europejskich firm z sektora MŚP nie prowadziło działalności proeksportowej. Panuje przekonanie, że wejście na rynki zagraniczne jest zbyt trudne dla mniejszych podmiotów i wyzwaniu temu mogą podołać jedynie większe przedsiębiorstwa. Problem stanowią też koszty rozpoczęcia eksportu oraz brak specjalistycznej wiedzy dotyczącej handlu zagranicznego. Oczywiście nie jest prawdą, że mniejsze podmioty nie mogą zaistnieć na zagranicznych rynkach. Przeciwnie: powinny wykorzystać szanse, które daje internacjonalizacja działalności. Kwestię zapewnienia finansowania działalności eksportowej może rozwiązać pozyskanie środków w formie dotacji (dofinansowanie w wysokości 85%). Środki z funduszy unijnych pozwolą opracować i wdrożyć strategię eksportu oraz wprowadzić produkt na zagraniczne rynki. Dofinansowanie może też posłużyć do sfinansowania udziału firmy w imprezach targowych i wystawienniczych (jako wystawca lub uczestnik), organizacji misji gospodarczych oraz spotkań z potencjalnymi kontrahentami. Związane z udziałem w targach koszty związane z transportem, noclegiem pracowników, wynajmem powierzchni wystawienniczej pod stoisko i jego zabudową oraz przygotowaniem materiałów promocyjnych również mogą zostać zakwalifikowane w ramach projektu.

Polscy mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać na sfinansowanie działań proeksportowych w ramach następujących dotacji:

  • Go To Brand – wnioskodawcami mogą być przedsiębiorstwa z całej Polski, które już prowadzą działania eksportowe lub oferują innowacyjne produkty oraz działają w branżach zidentyfikowanych przez PARP. Kwota do podziału w ramach konkursu to 200 mln zł. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie w kwocie do 500 tys. zł (dotyczy jednego programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych) lub 1 mln zł (co najmniej dwa programy promocji o charakterze ogólnym lub branżowy program promocji). Dofinansowanie przeznaczone może być np. na organizację udziału firmy w targach zagranicznych. Nabór wniosków trwa do 13 marca br. Kolejny nabór wniosków planowany jest w 2018 roku.
  • Działanie 1.2 Polska Wschodnia – po dofinansowanie mogą sięgnąć podmioty gospodarcze z województw objętych programem Polska Wschodnia (województwa: podkarpackie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie). Zmianą w stosunku do lat poprzednich jest prowadzenie naborów wniosków na realizację projektów związanych zarówno z opracowaniem modelu biznesowego, jak też na realizację działań wynikających z opracowanego modelu.

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

Jako ELPARTNERS zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksową obsługę dotacji na działania związane z rozpoczęciem eksportu. Po naszej stronie leży przygotowanie wniosku dotacyjnego, jak też poprowadzenie i rozliczenie projektu realizowanego w oparciu o przyznane dofinansowanie. Specjalizujemy się także w przygotowywaniu strategii internacjonalizacji oraz planów rozwoju eksportu. Korzystając z naszych usług przedsiębiorca ma pewność, że oddaje projekt w ręce doświadczonych profesjonalistów. Współpracujemy z firmami zajmującymi się kompleksową obsługą firm chcących wejść na rynki zagraniczne. Na każdym etapie realizacji dotowanego projektu służymy fachowym doradztwem.