Skip links

Jak prawidłowo rozliczyć dotację w konkursie 1.5.D RPO WD?

Z artykułu dowiesz się:

– co Cię czeka po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu?

– w jaki sposób przygotować się do rozliczenia projektu?

– gdzie możesz pozyskać jeszcze więcej informacji na temat rozliczania projektu w ramach Działania 1.5.D?

Na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej pojawiła się informacja, na którą z niecierpliwością czekali od dawna dolnośląscy przedsiębiorcy. Mowa oczywiście o rozstrzygnięciu konkursu 1.5.D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. Każdy z przedsiębiorców mógł pozyskać maksymalnie 320 tys. PLN dofinansowania. W puli środków przeznaczonych na konkurs znalazło się ponad 86 milionów PLN (zgodnie ze stanem na styczeń 2022 r.), z czego 15% zabezpieczono na procedurę odwoławczą. W gronie szczęśliwców wybranych do dofinansowania znalazły się firmy, które otrzymały 20 i więcej punktów na etapie oceny merytorycznej. Finalnie jest to 381 firm.

Co Cię czeka po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu?

Warto uświadomić sobie, że znalezienie się na liście rankingowej firm, które pozyskały dofinansowanie, to dopiero połowa sukcesu. Druga połowa to długotrwała praca nad prawidłowym rozliczeniem i zarządzaniem projektem, w celu jego pomyślnego zamknięcia i przejścia kontroli projektu.

W pierwszej kolejności Wasza firma będzie musiała przygotować szereg załączników w celu podpisania umowy o dofinansowanie. Część z nich należy pozyskać z właściwych Urzędów, inne wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym. Jeśli firma nie zaczęła realizacji projektu, a we wniosku o dofinansowanie wskazała termin rozpoczęcia, który już minął, po podpisaniu umowy niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku o zmiany. Wszystkie te działania wiążą się z pewnymi procedurami.

W jaki sposób przygotować się do rozliczenia projektu?

Co się dzieje, kiedy już uda się przejść przez proces podpisania umowy o dofinansowanie i złożenia ewentualnych zmian do projektu? W tym momencie istnieje konieczność przygotowania się do wyboru dostawców zaplanowanych w projekcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Nie można ich kupić od pierwszego lepszego sprzedawcy, sposób ich wyboru jest dokładnie określony w Wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków. I uzależniony tym samym od wysokości kwot przewidzianych na dany wydatek. Niejednokrotnie przy procedurze wybory dostawcy, należy posiłkować się Bazą konkurencyjności.

Po przejściu procedury wyboru Wykonawcy zamówienia konieczne jest złożenie wniosku o płatność, który rozliczy zakupiony środek trwały czy wartość niematerialną i prawną. Wiążę się to z koniecznością wprowadzenia odpowiedniej ewidencji księgowej oraz oznakowaniem dokumentacji. Kolejne etapy to wprowadzenie wszystkich dokumentów do generatora wniosków o płatność. Przedsiębiorcy nie mogą również zapominać o konieczności odpowiedniej promocji, czyli oznakowania projektu między innymi odpowiednimi logotypami unijnymi.

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że braki w dokumentacji, nieprawidłowe przeprowadzenie procedur wyboru wykonawców, narażają go na konieczność zwrotu części, a czasem i całości dofinansowania.

Gdzie możesz pozyskać jeszcze więcej informacji na temat rozliczania Działania 1.5.D?

Wychodząc naprzeciw potrzebom dolnośląskich firm, Elpartners organizuje 16 lutego szkolenie z rozliczania projektu 1.5.D dla wszystkich zainteresowanych. Dokładna agenda szkolenia dostępna jest poniżej.

Jeśli tylko jesteście zainteresowani naszym szkoleniem albo chcecie pozyskać więcej szczegółów, zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem szkolenia pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: bt@elpartners.pl. Dla firm, które zarejestrują się do 4 lutego przewidujemy promocję!

Natomiast jeśli szkolenie to za mało i potrzebujecie usługi pełnego rozliczania i zarządzania projektem, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Pozyskaliśmy dotację w ramach Działania 1.5.D dla 10 naszych klientów na kwotę ponad 2,5 miliona PLN. Nasza firma posiada ponadto bogate doświadczenie w rozliczaniu projektów inwestycyjnych w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Zespół Elpartners 

573 454 379