Skip links

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 20 grudnia 2022 roku, opublikowało Szczegółowy Opis Priorytetów (w skrócie SzoP) programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W ramy programu wchodzi pięć województw makroregionu Polski Wschodniej (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). W porównaniu do wersji z perspektywy 2014-2020, nowe uszczegółowienie różni się m.in. tym, że obejmie także region statystyczny mazowiecki, czyli województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

Jakie wiadomości przekazuje nam SzoP? Dzięki temu dokumentowi możemy dowiedzieć się, jakie dokładnie działania dofinansowane będą w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej w latach 2021-2027. W jego ramach określone są dziedziny i typy inwestycji, które mogą pozyskać dofinansowanie. Wskazuje także precyzyjnie, jakie konkretnie podmioty (beneficjenci) mogą ubiegać się o wsparcie, jaki jest poziom dofinansowania, a także jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Cały budżet programu wyniesie 12 miliardów złotych i przeznaczony zostanie na wsparcie MŚP, klimatu na terenach miejskich, poprawę dostępności transportowej makroregionu, a także na działania chroniące przyrodę.

W jaki sposób w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej 2021-2027 wspierani będą przedsiębiorcy?

Dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach wspomnianego programu oparte będzie na pięciu obszarach:

Platformy startowe dla nowych pomysłów

Jest to kompleksowy program inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej. Dofinansowanie udzielane w ramach tego obszaru ma w znacznej mierze umożliwić dalsze zakorzenienie i rozwój ekosystemu startupowego w Polsce Wschodniej.

Wzornictwo w MŚP W ramach przedmiotowego obszaru przewiduje się kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych w celu lepszego dostosowania firm do potrzeb, wymagań i oczekiwań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez nie produktów i usług. Docelowo ma to poprawić pozycję rynkową tych firm na rynku.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

Dofinansowania w ramach danego filaru przeznaczone będzie na przeprowadzenie procesu transformacji przedsiębiorstwa w kierunku Przemysłu 4.0. Wsparciem zostaną objęte kompleksowe projekty MŚP na rzecz automatyzacji i robotyzacji procesów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP

Obszar obejmuje wsparcie kompleksowych projektów MŚP na rzecz wdrożenia modelu biznesowego GOZ-transformacji obejmujące opracowanie modelu biznesowego GOZ-transformacji, a następnie jego wdrożenie.

Pożyczki na rozwój turystyki

Planowane jest utworzeni funduszu pożyczkowego, w strukturze funduszu funduszy, którego menadżerem będzie BGK. Wsparcie w postaci pożyczek dla odbiorców ostatecznych, a więc MŚP z branży turystycznej i pokrewnych, będzie dystrybuowane przez partnerów finansujących, wybranych przez BGK na zasadach konkurencyjności/zgodnie z PZP.

Prowadzisz działalność na terenie Polski Wschodniej? Szukasz najkorzystniejszej linii finansowania dla Twojego projektu? Zaufaj wiedzy i doświadczeniu specjalistów z Elpartners, którzy od lat zajmują się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji unijnych.

Po więcej szczegółów serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami pod numerem telefonu 573 454 379 lub adresem e-mail: info@elpartners.pl.