Skip links

Finansowanie start-upów

Polska scena start-upowa wciąż się rozwija i dopiero kształtuje. Jednocześnie, start-upów jest w Polsce coraz więcej, a ich potencjał zaczyna być dostrzegany nie tylko w naszym kraju, ale również za granicą. Większość polskich start-upów finansuje swoje innowacyjne działania ze środków własnych. Dlatego atrakcyjnym rozwiązaniem pozyskania funduszy dla tych podmiotów mogą być fundusze europejskie. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oferuje w tym zakresie wiele konkursów, które z pewnością pomogą w osiągnięciu sukcesu.

Innowacje i rozwój społeczny w start-upach

Inkubator innowacji społecznych TransferHub to projekt, który ma pomóc Polakom w stawieniu czoła obecnym i przyszłym wymaganiom na rynku pracy. Dlatego skupia się on na nowatorskich pomysłach, które będą miały realny wpływ na przezwyciężanie barier społecznych. Dla przykładu na takich, które związane są z niepełnosprawnością, wiekiem czy płcią. Nabór do inkubatora TransferHub potrwa do 18 czerwca 2021 roku. Zgłoszenia można wysyłać poprzez formularz na stronie internetowej Inkubatora.

Przełomowe rozwiązania

Instrument Accelerator to program, który wspiera start-upy posiadające przełomowe rozwiązania (technologię, produkt, usługę) i które wykazują wysoki potencjał do wzrostu. Accelerator skupia się w szczególności na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych. W związku z tym oferuje pomoc start-upom, które znajdują się w fazie bezpośrednio poprzedzającej skalowanie i zamierzają wdrożyć swoje działania na rynek europejski oraz globalny.

Start-upy z Polski Wschodniej

Platformy startowe i konkurs Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej oferują kompleksowe wsparcie i specjalistyczne usługi doradcze. Dofinansowanie może otrzymać każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Podczas oceny kwalifikowalności projektu, ocenie podlega:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewaga konkurencyjna – z pewnością koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Nabór w ramach Platformy startowej prowadzony jest w sposób ciągły przez cały rok. W związku z tym wystarczy zgłosić się poprzez formularz na stronie PARP.

Inwestycje dla innowacji

PFR Ventures to największy w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzający Funduszami Fundusz, który wspiera rozbudowę krajowego rynku Venture Capital oraz Private Equity. Celem PFR Ventures jest finansowe wsparcie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Współpracują z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami.

 • PFR Otwarte Innowacje – program działający w modelu fund of funds. Mogą w nim wziąć udział zespoły, które zajmują się projektami technologicznymi, tworzą technologie w oparciu o formułę otwartych innowacji i posiadając komponenty B+R. W program zaangażowane są środki od inwestorów prywatnych, którzy pomagają w ocenie rozwijanej technologii. Dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom mogą zwiększyć szanse na komercyjny sukces firmy.
 • PFR Starter – skierowany do start-upów, które znajdują się na najwcześniejszym etapie rozwoju (inkubacja, start). Celem programu jest rozwój ekosystemu innowacji i start-upów poprzez tworzenie profesjonalnych zespołów zarządzających funduszami VC.
 • PFR Biznest – wsparcie dla spółek, które dopiero zaczęły swoją działalność. Program skupia się wokół finansowania start upów. Jednak jego priorytetem jest rozbudzenie działalności aniołów biznesu w Polsce i zachęcenie ich do inwestowania w młode, innowacyjne spółki. Współpraca z aniołami biznesu może mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu start-upu. Anioły biznesu są nie tylko specjalistami w danej dziedzinie, ale rozumieją konkretbranżę i wnoszą specjalistyczną wiedzę, sieć kontaktów oraz wsparcie operacyjne i strategiczne.
 • PFR KOFFI (Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych) – program wspierający innowacyjne spółki, znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju lub ekspansji. Jego celem jest m.in. zwiększenie finansowania innowacyjnej działalności MŚP oraz umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw.

Kredyty dla start-upów

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Maksymalna kwota gwarancji wynosi aż 2,5 mln EUR. Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją. Oznacza to, że dotacja refunduje zapłacone odsetki. Z Gwarancji Biznesmax mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cyfryzacja, automatyzacja i robotyzacja, czyli Przemysł 4.0

W konkursie mogą wziąć udział małe i średnie przedsiębiorstw produkcyjne. Warunkiem jest planowanie transformacji swojej działalności w kierunku Przemysłu 4.0 lub chęć wdrożenia wybranego działania z zakresu cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Maksymalna wartość dofinansowania w tym programie wynosi 800.000,00 zł. Nabór wniosków jest prowadzony w terminie: 15.06.2021r – 30.06.2021 r. Warto jednak wspomnieć, że jest to konkurs pilotażowy, a w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, tego typu konkurs również się pojawi.

Granty na Eurogranty

Polskie start-upy mogą ubiegać się o granty w ramach jednego z Programów UE, np. Kreatywna Europa, LIFE, Horyzont Europa 2020 i COSME. Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • sfinansowanie kosztów usługi doradczej,
 • sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
 • organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych,
 • przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant,
 • sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a nabór potrwa aż do 27.01.2022 r.

Z pewnością polskie start-upy mają szeroki wybór możliwości finansowania swojej działalności. Wybór tej odpowiedniej może stanowić niemały kłopot. Dlatego Nasi eksperci Elpartners służą pomocą i doradzą, jakie rozwiązanie będzie najlepsze dla każdej firmy.

Zapraszamy do kontaktu!

573 454 379

info@elpartners.pl