Skip links

Dotacje z UE – jak je otrzymać?

Wiele osób myśli o zdobyciu finansowania z UE, ale nie wiedzą jak się za to zabrać. Napotykają bardzo wiele niewiadomych, zanim zdecydują się na rozpoczęcie procesu.  Czy kwalifikuję się do ubiegania o dofinansowanie?  Jak wybrać odpowiedni dla mnie program, jaką dokumentację muszę złożyć, aby zwiększyć swoje szanse na zdobycie dotacji UE? Te i wiele innych wątpliwości nurtuje większość osób, która nie porusza się biegle w świecie funduszy europejskich, a chciałaby spróbować swoich sił w ich pozyskaniu. Postaramy się pokrótce przedstawić Wam proces ubiegania się o fundusze unijne, aby jak najbardziej ułatwić wam przejście przez cały proces.

 

Określenie celu:

 

Pierwszy etap procesu ubiegania się o dotacje unijne, to określenie celu przeznaczenia środków o które się staramy. Dla potwierdzenia postawionego sobie celu konieczne jest przygotowanie odpowiedniego biznesplanu działalności gospodarczej. Biznesplan powinien zawierać informacje o pomyśle, jego uzasadnienie oraz skutki, jakich oczekujemy, po wprowadzeniu inwestycji w życie. Kolejnym ważnym elementem biznesplanu jest określenie zakresu przestrzennego. Jest to określenie, gdzie będziemy realizować  projekt oraz czas w jakim przewidujemy wykonanie postawionego sobie celu.

 

Wybór odpowiedniego programu:

 

Kolejnym bardzo ważnym krokiem podczas ubiegania się o dotacje unijne jest wybranie odpowiedniego programu operacyjnego. Musi on w jak największym stopniu będzie odpowiadać specyfice naszej działalności. Program powinniśmy wybrać tak, aby wyznaczone w jego ramach działanie wpłynęło na realizację wyznaczonego przez nas celu. Pytanie, jak wybrać odpowiedni dla nas program? Możemy skorzystać w kilku możliwości:

– skorzystanie z wyszukiwarki znajdującej się na stronie: https://elpartners.pl/ , która po udzieleniu odpowiedzi na kilka prostych pytań przedstawi Wam programy operacyjne, w ramach których możecie ubiegać się o dofinansowanie UE

– konsultacja ze specjalistą, który po dogłębnym zapoznaniu się z rodzajem działalności oraz celem jaki został obrany, dobierze odpowiednio program najlepiej odpowiadający Waszym oczekiwaniom.

– użycie aplikacji na Portalu Funduszy Europejskich, gdzie znajdziecie Poradnik Beneficjenta, który pomoże nakreślić jaki program i konkretne działanie wybrać

 

Przygotowanie dokumentacji, złożenie wniosku o dofinansowanie, rozpatrzenie złożonej dokumentacji:

 

Po wyborze odpowiedniego programu ważne, aby sprawdzić termin zakończenia naboru przed rozpoczęciem przygotowywania dokumentacji, by upewnić się, że jesteśmy w stanie przygotować całą dokumentację na czas. Gdy znamy jest już termin składania wniosków należy bardzo skrupulatnie przygotować całą niezbędną dokumentację wymaganą dla danego konkursu. Lista dokumentów powinna znaleźć się na stronie internetowej konkretnego naboru. Tutaj znów mamy możliwość skorzystania z pomocy specjalistów. Przygotują oni dokumenty w odpowiedniej formie, tak, aby maksymalnie zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie Waszego wniosku o dofinansowanie.

Z kompletem niezbędnej dokumentacji należy zgłosić się do odpowiedniej instytucji, odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentów dla danego naboru. Instytucja ta powinna być wskazana na stronie internetowej dotyczącej konkretnego działania.

W celu złożenia wniosku konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który dostępny jest na stronie wybranego programu operacyjnego. W sytuacji, gdy ubiegamy się o dofinansowanie z UE po raz pierwszy, zaleca się skorzystanie z instrukcji jego wypełnienia. Wniosek ten należy przygotować w dwóch wersjach: elektronicznej i papierowej. Najczęściej do wniosku unijnego należy dodać następujące dokumenty: harmonogram realizacji projektu, biznesplan, analizę finansową oraz studium wykonalności. Wszystkie złożone dokumenty są poddawane ocenie formalnej i merytorycznej – sprawdzana jest treść projektu, jego wykonalność oraz zgodność z wymogami naboru. Ocena wniosku może trwać ok. 3 miesięcy – czasem okres ten wydłuża się.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku – co dalej?

 

W sytuacji, gdy nasz wniosek o dofinansowanie Instytucja rozpatrzy pozytywnie i znajdziemy się na liście projektów wskazanych do dofinansowania, podpisujemy umowę. Umowa ta zawiera obowiązki i uprawnienia beneficjentów, plan realizacji projektu oraz jego budżet, a także szczegóły związane z zasadami rozliczenia projektu. Aby dotacja z UE została wypłacona, konieczne jest złożenie wniosku o wypłatę dofinansowania. Znajdą się w nim m.in. dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów (faktury) i potwierdzenia płatności. Dotacja wypłacana jest w formie refundacji, w ramach niektórych konkursów jest możliwość ubiegania się również o zaliczkę. Aby środki pieniężne zostały przyznane, wymogiem koniecznym jest spełnienie wszystkich obowiązków określonych w umowie o dofinansowanie.