Skip links

Dotacje na cyfryzację

W XXI wieku rewolucja przemysłowa staje się faktem. W dobie wszechobecnego Internetu, mediów społecznościowych, programów i technologii cyfryzacja otacza nas ze wszystkich stron. Zmienia sposób prowadzenia biznesu, zwiększa świadomość tego, jak przełomowe stać się mogą niektóre technologiczne rozwiązania. Specjaliści uważają bowiem, że niektóre z technologii będą w stanie już niedługo zmienić oblicze biznesu i sposób naszego życia.

Czym tak naprawdę jest cyfryzacja?

W jaki sposób możemy ją definiować, zwłaszcza w kontekście przedsiębiorców? Za cyfryzację uważa się proces, który doprowadza do stopniowego wprowadzania technologii cyfrowej do otaczającego nas środowiska, a w kontekście biznesowym – do naszej firmy. Oznacza to wprowadzanie i rozpowszechnianie szeroko pojętej infrastruktury elektronicznej. Zakupy online, wideorozmowy, praca zdalna, automatyczne maszyny – to właśnie one stanowią elementy cyfryzacji.

Cyfryzacja w przedsiębiorstwach wpływa na zwiększenie konkurencyjności, optymalizację kosztów, z uwagi na automatyzację wielu procesów w firmie, usprawnienie obiegu dokumentów i wewnętrznych procedur. Do jej kluczowych zalet zaliczyć możemy również zwiększenie efektywności procesów oraz dostosowanie do oczekiwań klientów.

Wiele rodzimych przedsiębiorców mogłoby zrobić jeszcze więcej w celu zautomatyzowania procesów w swoich firmach. Sprzyjają temu również środki z funduszy unijnych, po które firmy mogą sięgać. Stanowi to zawsze dodatkowy kapitał na realizację przedsięwzięć związanych z cyfryzacją.

Z jakich konkursów można skorzystać?

Ścieżka SMART

W ramach konkursu opartego o wsparcie mułowe, a więc wspomnianej Ścieżce SMART, oprócz konieczności skorzystania z któregoś z dwóch modułów obligatoryjnych: modułu prace B+R oraz modułu wdrożenia wyników prac B+R, można skorzystać z modułów dodatkowych (fakultatywnych), wśród których jest moduł CYFRYZACJA.

W ramach przedmiotowego modułu finansowane są inwestycje związane z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. Wdrażane rozwiązanie musi być innowacyjne co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie plasuje się na poziomie 70%.

Sprawdź więcej informacji: Ścieżka SMART — Wsparcie modułowe

2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP – Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Na terenie województwa lubelskiego będzie można skorzystać z dotacji na projekty w zakresie transformacji cyfrowej MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorców). Wsparciem zostanie objęte wdrożenie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych takich jak: zmiana modelu biznesowego w kierunku Przemysłu 4.0, cyfryzacja przedsiębiorstwa, rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa, wsparcie przestawienia się firm na cyfrowy łańcuch dostaw. Dodatkowym elementem projektu może zostać również wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych.

Pierwszy konkurs w ramach tego działania ogłoszony zostanie 18 lipca 2023 roku, a sam nabór trwał będzie w terminie od 25 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Pełna lista aktualnych konkursów: Aktualne konkursy unijne